موسسه آموزشی فرزانگان خوارزمی

دارای بیش از 23 سال سابقه از موسسات فعال در حوزه بین الملل می باشد که در زمینه ارائه خدمات آموزشی در کلیه مقاطع تحصیلی و اعزام دانشجو به خارج از کشور فعالیت مینماید.

www.kharazmi.sch.ir

Lost Password