دوشنبه 2 ارديبهشت 1398

به سایت موسسه آموزشی فرزانگان خوارزمی خوش آمدید.میزبانان شما در سایت جامع اینترنتی خوارزمی:دکتر محمود شیرزاد-مهندس سعید ابراهیمی

empty    

 
 

 

مشاوره و مقاله
گروه علمي و كاربردي
گروه علمي و كاربردي
KP.01.pdf
صنایع چوب و کاغذ – سازه های چوبی کاردانی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
KP.02.pdf
باز کردن منو
الکتروتکنیک – برق صنعتی کاردانی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
KP.03.pdf
الکتروتکنیک – تأسیسات الکتریکی کاردانی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
KP.04.pdf
صنایع فلزی – صنایع فلزی کاردانی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
KP.05.pdf
صنایع فلزی – جوشکاری کاردانی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
KP.06.pdf
طراحی دوخت ـ طراحی دوخت کاردانی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
KP.08.pdf
ساخت و تولید ـ ماشین افزار کاردانی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
KP.09.pdf
متالوژی ـ ریخته‌گری کاردانی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
KP.10.pdf
تأسیسات ـ تبرید کاردانی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
KP.11.pdf
گرافیک ـ گرافیک کاردانی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
KP.12.pdf
مکانیک خودرو ـ مکانیک خودرو کاردانی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
KP.13.pdf
حسابداری بازرگانی ـ حسابداری کاردانی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
KP.14.pdf
الکترونیک ـ رادیو تلویزیون کاردانی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
KP.15.pdf
صنایع شیمیایی ـ صنایع شیمیایی کاردانی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
KP.16.pdf
تأسیسات ـ تهویه مطبوع کاردانی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
KP.17.pdf
صنایع نساجی ـ صنایع نساجی کاردانی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
KP.18.pdf
نقشه‌کشی عمومی ـ نقشه‌کشی و طراحی صنعتی کاردانی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
KP.19.pdf
ناوبری ـ ناوبری کاردانی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
KP.20.pdf
باز کردن منو
هنرهای تجسمی ـ چاپ دستی کاردانی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
KP.21.pdf
باز کردن منو
هنرهای تجسمی ـ مجسمه‌سازی کاردانی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
KP.22.pdf
باز کردن منو
معدن ـ استخراج معدن کاردانی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
KP.23.pdf
نوازندگی ساز ایرانی کاردانی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
KP.24.pdf
هنرهای تجسمی نقاشی کاردانی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
KP.25.pdf
نوازندگی ساز جهانی کاردانی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
KP.26.pdf
خوانندگی آواز ایرانی و تک خوانی کاردانی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
KP.27.pdf
فیلم‌سازی ـ نقاشی متحرک کاردانی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
KP.28.pdf
طراحی صنعتی کاردانی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
KP.29.pdf
طراحی و ساخت طلا و جواهر کاردانی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
KP.31.pdf
طراحی نقش پارچه ـ بافت کاردانی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
KP.32.pdf
باز کردن منو
فیلم سازی ـ کمک کارگردانی کاردانی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
KP.33.pdf
باز کردن منو
طراحی نقش پارچه ـ چاپ کاردانی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
KP.34.pdf
آواز گروهی جهانی کاردانی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
KP.35.pdf
مرمت آثار فرهنگی ـ فیلم و عکس کاردانی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
KP.36.pdf
مرمت آثار فرهنگی ـ استخوان، عاج، خاتم کاردانی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
KP.37.pdf
مرمت آثار فرهنگی ـ چرم و پوست کاردانی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
KP.42.pdf
مرمت آثار فرهنگی ـ پارچه و بافته کاردانی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
KP.43.pdf
مرمت آُثار فرهنگی ـ خشت، آجر و کاشی کاردانی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
KP.44.pdf
مرمت آثار فرهنگی ـ چوب کاردانی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
KP.45.pdf
مرمت آثار فرهنگی ـ نمونه‌های حیاتی کاردانی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
KP.46.pdf
مرمت آثار فرهنگی ـ تزئینات وابسته به بنا کاردانی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
KP.51.pdf
طراحی کیف و کفش کاردانی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
KP.57.pdf
ساختمان ـ کارهای عمومی ساختمان کاردانی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
KP.61.pdf
سفال و سرامیک کاردانی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
KP.62.pdf
قلمزنی کاردانی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
KP.73.pdf
الکترونیک ـ الکترونیک عمومی کاردانی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
KP.75.pdf
مربی کودک کاردانی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
KP.78.pdf
نقشه کشی معماری ـ معماری کاردانی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
KP.80.pdf
مربی بهداشت مدارس کاردانی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
KP.82.pdf
مدیریت خانواده کاردانی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
KP.86.pdf
کامپیوتر ـ نرم‌افزار کامپیوتر کاردانی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Kp.88.pdf
امور زراعی و باغی ـ تکنولوژی تولیدات زراعی کاردانی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Kp.89.pdf
امور زراعی و باغی ـ تکنولوژی تولیدات باغی کاردانی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Kp.90.pdf
امور دامی ـ تکنولوژی پرورش دام کاردانی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Kp.91.pdf
امور دامی ـ تکنولوژی پرورش طیور کاردانی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Kp.92.pdf
امور اداری کاردانی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
mng.3.1.04.pdf
باز کردن منو
تربیت بدنی کاردانی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
رشته امور دامی.pdf
امور دامی-تکنولوژی پرورش گاو وگاومیش کاردانی پیوسته علمي وكاربردي 317 1375/02/16 مصوب جدید
گرایش.pdf
باز کردن منو
کاردانی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
ناوبری-ناوبری.pdf
باز کردن منو
ناوبری کاردانی پیوسته علمي وكاربردي 314 1374/12/20 مصوب جدید
نقشه برداري.pdf
نقشه برداری کاردانی پیوسته علمي وكاربردي 335 1380/07/01 قدیمی
2-18-d-1.pdf
باز کردن منو
مخابرات-مراکز سوئیچینگ کاردانی نا پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
2-18-d-2.pdf
باز کردن منو
مخابرات-کابل فیبر نوری کاردانی نا پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
2-18-d-3.pdf
مخابرات- ارتباط داده ها کاردانی نا پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
2-18-d-4.pdf
ارتباطات و فناوری اطلاعات کاردانی نا پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
2-18-d-5.pdf
مخابرات- رادیو ماکس کاردانی نا پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
2-7-d-13.pdf
کاربردی خط و ابنیه کاردانی نا پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
2-7-d-21.pdf
نقشه برداری کاردانی نا پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
2-8-D-3.pdf
سخت افزار کامپیوتر کاردانی نا پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
5-27-d.pdf
 فرش دستباف کاردانی نا پیوسته علمي وكاربردي 331 1375/09/25 قدیمی
5-2-d-1.pdf
 شهرسازی کاردانی نا پیوسته علمي وكاربردي 331 1375/09/25 قدیمی
Agr.2.2.02.pdf
تکنولوژی صید و بهره برداری کاردانی نا پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Agr.2.2.03.pdf
عمل آوری فراورده‌های شیلاتی کاردانی نا پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Agr.2.2.04.pdf
تکثیر و پرورش آبزیان کاردانی نا پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Agr.2.2.05.pdf
انتقال آب کاردانی نا پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Agr.2.2.06.pdf
مرتع کاردانی نا پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Agr.2.2.07.pdf
احیاء و بهره برداری بیابان کاردانی نا پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Agr.2.2.08.pdf
آبخیزداری کاردانی نا پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Agr.2.2.10.pdf
گوشت و فراورده‌های گوشتی کاردانی نا پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Agr.2.2.11.pdf
پرورش زنبور عسل کاردانی نا پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Agr.2.2.12.pdf
پرورش اسب کاردانی نا پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Agr.2.2.13.pdf
نوغانداری کاردانی نا پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Agr.2.2.14.pdf
تولید و بهره‌برداری گیاهان دارویی ومعطر کاردانی نا پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Agr.2.2.15.pdf
علوم آزمایشگاهی دامپزشکی کاردانی نا پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Agr.2.2.16.pdf
بهداشت فراورده‌های دامی کاردانی نا پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Agr.2.2.17.pdf
تولید و فرآوری خرما کاردانی نا پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Agr.2.2.18.pdf
کشت و آماده‌سازی توتون کاردانی نا پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Agr.2.2.19.pdf
بهداشت آبزیان کاردانی نا پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Agr.2.2.20.pdf
تولید و فرآوری انگور کاردانی نا پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Agr.2.2.21.pdf
حفاظت و حمایت منابع طبیعی کاردانی نا پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Agr.2.2.22.pdf
باز کردن منو
جنگل داری کاردانی نا پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Agr.2.2.23.pdf
باز کردن منو
میوه‌های سردسیری کاردانی نا پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Agr.2.2.24.pdf
تولید و فرآوری زیتون کاردانی نا پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Agr.2.2.25.pdf
تولید نهال کاردانی نا پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Agr.2.2.26.pdf
بهداشتیار دامپزشکی کاردانی نا پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Agr.2.2.27.pdf
تولید و پرورش سبزی و صیفی کاردانی نا پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Agr.2.2.28.pdf
عمران ـ اراضی کشاورزی کاردانی نا پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Agr.2.2.29.pdf
فرآوری خوراک دام کاردانی نا پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Agr.2.2.30.pdf
تولید دانه‌های روغنی کاردانی نا پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Agr.2.2.31.pdf
تولید غلات (گرایش برنج) کاردانی نا پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Agr.2.2.32.pdf
پرورش طیور کاردانی نا پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Agr.2.2.33.pdf
پرورش گاو کاردانی نا پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Agr.2.2.34.pdf
پرورش گوسفند و بز کاردانی نا پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Agr.2.2.35.pdf
امور زراعی و باغی ـ تکنولوژی گیاه پزشکی کاردانی نا پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Agr.2.2.36.pdf
امور زراعی و باغی ـ تکنولوژی تولیدات باغی کاردانی نا پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Agr.2.2.37.pdf
امور زراعی و باغی ـ تکنولوژی تولیدات زراعی کاردانی نا پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Agr.2.2.38.pdf
ماشین‌های کشاورزی ـ مکانیسین کاردانی نا پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Agr.2.2.39.pdf
تولید و فرآوری چای کاردانی نا پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Agr.2.2.40.pdf
جنگل کاردانی نا پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Agr.2.2.41.pdf
تولید قارچهای خوراکی کاردانی نا پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Agr.2.2.42.pdf
گل وگیاه زینتی کاردانی نا پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Agr.2.2.43.pdf
تولید و فراوری پسته کاردانی نا پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Agr.2.2.44.pdf
فرآورده های بیولوژیک کاردانی نا پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Agr.2.2.45.pdf
امور اراضی کاردانی نا پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Agr.2.2.53.pdf
زهکشی و بهسازی خاک کاردانی نا پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
agr.2.2.54.pdf
انتقال و توزیع آب کشاورزی کاردانی نا پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
agr.2.2.55.pdf
باز کردن منو
امور حقوقی زمین کاردانی نا پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
agr.2.2.57.pdf
باز کردن منو
تکنولوژی گیاه پزشکی کاردانی نا پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Art.2.2.01.pdf
کاردانی نا پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Art.2.2.02.pdf
کاردانی نا پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Art.2.2.03.pdf
کاردانی نا پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Ms.4.2.1.pdf
باز کردن منو
مدیریت نشر کارشناسی ارشد ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Ms.4.2.2.pdf
مدیریت صنایع چاپ کارشناسی ارشد ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Art.4.1.01.pdf
باز کردن منو
خبرنگاری کارشناسی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
ind.4.1.01.pdf
علمی کاربردی برق-شبکه های انتقال و توزیع کارشناسی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
ind.4.1.02.pdf
علمی کاربردی مکانیک-نیروگاه کارشناسی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
ind.4.1.03.pdf
عمران-علمی کاربردی ساختمانهای آبی کارشناسی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
ind.4.1.04.pdf
عمران-علمی کاربردی آب و فاضلاب کارشناسی پیوسته علمي وكاربردي 413 1380/03/06 قدیمی
ind.4.1.05.pdf
عمران-علمی کاربردی سد و شبکه کارشناسی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
ind.4.1.07.pdf
مهندسی ناوبری کارشناسی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
ind.4.1.08.pdf
مهندسی مکانیک کشتی کارشناسی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
ind.4.2.01.pdf
باز کردن منو
علمی کاربردی-مهندسی تکنولوژی کارشناسی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Mng.4.1.01.pdf
مترجمی خبر انگلیسی کارشناسی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Mng.4.1.02.pdf
امور شعب بانک کارشناسی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Mng.4.1.03.pdf
بیمه کارشناسی پیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Agr.4.2.01.pdf
باز کردن منو
جنگلداری و پارکهای جنگلی کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Agr.4.2.02.pdf
باز کردن منو
تولید و بهره‌برداری از گیاهان دارویی و معطر کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Agr.4.2.03.pdf
تکنولوژی شیر و فراورده‌های لبنی کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Agr.4.2.04.pdf
احیا و بهره‌برداری از مناطق بیابانی کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Agr.4.2.05.pdf
تکثیر و پرورش آبزیان کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Agr.4.2.06.pdf
پرورش طیور کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Agr.4.2.07.pdf
پرورش گاو و گاومیش کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Agr.4.2.08.pdf
صید و بهره برداری آبزیان کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Agr.4.2.09.pdf
تولید  و فراوری چای کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Agr.4.2.10.pdf
پرورش زنبور عسل کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Agr.4.2.11.pdf
فراوری محصولات شیلاتی کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Agr.4.2.12.pdf
انتقال آب گرایش مهندسی بهره برداری و نگهداری از کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Agr.4.2.13.pdf
پرورش اسب کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Agr.4.2.14.pdf
پرورش گوسفند و بز کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Agr.4.2.15.pdf
گوشت و فرآورده های گوشتی کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Agr.4.2.16.pdf
زراعت برنج کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Agr.4.2.17.pdf
جنگلداری جامع کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Agr.4.2.18.pdf
مرتعداری کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Agr.4.2.23.pdf
مدیریت تلفیقی آفات کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
agr.4.2.24.pdf
مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید گرایش ماشین های زراعی و باغی کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
agr.4.2.25.pdf
تولید و پرورش گل و گیاهان زینتی کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
agr.4.2.26.pdf
مکانیزاسیون کشاورزی (زراعی و باغی) کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
agr.4.2.27.pdf
تولید دانه های روغنی کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
agr.4.2.28.pdf
آبخیزداری-گرایش فرسایش و رسوب کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
agr.4.2.30.pdf
تولید و فرآوری پسته کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
agr.4.2.31.pdf
بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
agr.4.6.1.pdf
باز کردن منو
مهندسی تکنولوژی بسته بندی(گرایش کشاورزی) کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Art.4.2.01.pdf
باز کردن منو
نوازندگی ساز ایرانی کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Art.4.2.02.pdf
باز کردن منو
نوازندگی ساز جهانی کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Art.4.2.03.pdf
موزه‌داری کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Art.4.2.04.pdf
باز کردن منو
صنایع دستی کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Art.4.2.05.pdf
باز کردن منو
مرمت و احیاء بناهای تاریخی کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Art.4.2.06.pdf
ارتباط تصویری کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Art.4.2.07.pdf
کتابداری و اطلاع‌رسانی کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Art.4.2.08.pdf
طراحی و تکنولوژی دوخت کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Art.4.2.09.pdf
طراحی پوشاک کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Art.4.2.10.pdf
آسیب شناسی اجتماعی-پیشگیری از اعتیاد کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Art.4.2.11.pdf
گرافیک (گرافیک ـ تصویر سازی طراحی چاپ) کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
ind.4.2.03.pdf
علمی کاربردی-بهره برداری راه آهن کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
ind.4.2.04.pdf
جریه راه آهن کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
ind.4.2.05.pdf
علمی کاربردی-مهندسی تکنولوژی مراقبت و نگهداری مکانیک نیروگاه کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
ind.4.2.07.pdf
چوب-علمی کاربردی سازه های چوبی کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
ind.4.2.08.pdf
صنایع چوب و کاغذ-علمی کاربردی صنایع چوب کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
ind.4.2.09.pdf
علمی کاربردی -مهندسی نقشه برداری کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
ind.4.2.10.pdf
علمی کاربردی-مکانیک خودرو کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
ind.4.2.11.pdf
علمی کاربردی- صنایع نساجی کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
ind.4.2.12.pdf
علمی کاربردی- صنایع شیمیایی کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
ind.4.2.13.pdf
علمی کاربردی- طراحی و نقشه کشی صنعتی کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
ind.4.2.14.pdf
علمی کاربردی- بهره برداری نیروگاه کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
ind.4.2.15.pdf
علمی کاربردی-بازیافت کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
ind.4.2.16.pdf
علمی کاربردی-صنایع دخانی کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
ind.4.2.17.pdf
علمی کاربردی-الکترونیک کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
ind.4.2.18.pdf
عمران-علمی کاربردی آب و فاضلاب کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي 399 1379/06/27 منسوخ شده
ind.4.2.19.pdf
علمی کاربردی- ساخت و تولید-قالبسازی کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
ind.4.2.20.pdf
مهندسی آب-علمی کاربردی آبهای زیر زمینی کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
ind.4.2.21.pdf
باز کردن منو
علمی کاربردی- ساخت و تولید-ماشین ابزار کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
ind.4.2.22.pdf
باز کردن منو
عمران-علمی کاربردی نگهداری و بهره برداری سد و شبکه کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
ind.4.2.23.pdf
باز کردن منو
مهندسی آب- علمی کاربردی آبهای سطحی کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
ind.4.2.24.pdf
باز کردن منو
علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
ind.4.2.25.pdf
باز کردن منو
علمی کاربردی راهداری کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
ind.4.2.26.pdf
علمی کاربردی تاسیسات حرارتی و برودتی کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
ind.4.2.27.pdf
علمی کاربردی متالوژی - ذوب فلزات کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
ind.4.2.28.pdf
علمی کاربردی معماری کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
ind.4.2.29.pdf
علمی کاربردی کنترل و ابزار دقیق کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
ind.4.2.30.pdf
علمی کاربردی ساختمان کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
ind.4.2.31.pdf
مهندسی برق-علمی کاربردی شبکه های انتقال و توزیع کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
ind.4.2.32.pdf
باز کردن منو
علمی کاربردی آلودگی محیط زیست کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
ind.4.2.33.pdf
مخابرات-علمی کاربردی سویچ کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
ind.4.2.34.pdf
علمی کاربردی سازه های زیر زمینی مترو و راه آهن کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
ind.4.2.35.pdf
باز کردن منو
علمی کاربردی مهندسی تکنولوژی برق مترو کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
ind.4.2.36.pdf
باز کردن منو
علمی کاربردی مهندسی تکنولوژی مخابرات  مترو کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
ind.4.2.37.pdf
باز کردن منو
علمی کاربردی مهندسی تکنولوژی مخابرات انتقال کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
ind.4.2.38.pdf
باز کردن منو
علمی کاربردی  تکنولوژی جوشکاری کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
ind.4.2.39.pdf
باز کردن منو
علمی کاربردی مهندسی  تکنولوژی -صنایع قند سازی کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
ind.4.2.40.pdf
باز کردن منو
علمی کاربردی ایمنی و حفاظت راه آهن شهری و بین شهری کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
ind.4.2.41.pdf
باز کردن منو
علمی کاربردی تکنولوژی تغییر شکل فلزات کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
ind.4.2.42.pdf
باز کردن منو
علمی کاربردی تکنولوژی مکانیک ماشین های راهسازی و راهداری کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
ind.4.2.43.pdf
علمی کاربردی تکنولوژی  راهسازی کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي 36 1383/06/21 منسوخ شده
ind.4.2.46.pdf
علمی کاربردی هواشناسی کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
ind.4.2.47.pdf
علمی کاربردی تکنولوژی صنایع روغن خوراکی کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
ind.4.2.48.pdf
علمی کاربردی تکنولوژی صنایع لاستیک کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Ind.4.2.50.pdf
علمی کاربردی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT با 10 گرایش کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Ind.4.2.51.pdf
علمی کاربردی مهندسی تکنولوژی سیستمهای سخت افزار رایانه کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
ind.4.2.63.pdf
مهندسی تکنولوژی مخابرات-گرایش سوئیچ های شبکه ثابت کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
ind.4.2.64.pdf
مهندسی تکنولوژی صنایع آرد کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
ind.4.2.65.pdf
مهندسی حمل و نقل و ترافیک شهری کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
ind.4.2.66.pdf
هوانوردی-خلبانی(CPL&IR) کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
ind.4.2.67.pdf
مهندسی تکنولوژی کنترل با 3 گرایش:1-ساخت و تولید2-فرآیند3-ابزار دقیق کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
ind.4.2.68.pdf
مهندسی هواپیما کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
ind.4.2.69.pdf
مهندسی تکنولوژی استخراج معادن زیر زمینی کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
ind.4.2.70.pdf
باز کردن منو
مهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتری گرایش طراحی و پیاده سازی کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
ind.4.2.71.pdf
باز کردن منو
مدیریت لجستیک بنادر کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
ind.4.2.72.pdf
باز کردن منو
مهندسی تکنولوژی تجهیزات بندری کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Mng.4.2.01.pdf
باز کردن منو
راهنمای آموزشی ـ آموزش بزرگسالان کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Mng.4.2.02.pdf
باز کردن منو
اصلاح و تربیت کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Mng.4.2.03.pdf
باز کردن منو
مدیریت امور فرهنگی کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Mng.4.2.04.pdf
باز کردن منو
روابط عمومی کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Mng.4.2.05.pdf
باز کردن منو
حسابداری کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Mng.4.2.06.pdf
باز کردن منو
مدیریت امور امداد کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Mng.4.2.07.pdf
باز کردن منو
پست بانک کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Mng.4.2.08.pdf
باز کردن منو
مدیریت عملیات امداد نجات کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Mng.4.2.09.pdf
باز کردن منو
مدیریت امداد در سوانح (سوانح طبیعی ـ سوانح غیر طبیعی) کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Mng.4.2.11.pdf
باز کردن منو
پست کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Mng.4.2.12.pdf
باز کردن منو
حقوق قضایی ـ علوم ثبتی کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي 44 1383/11/24 منسوخ شده
Mng.4.2.15.pdf
باز کردن منو
آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادث کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
Mng.4.2.16.pdf
باز کردن منو
آتش نشانی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
mng.4.2.17.pdf
باز کردن منو
مدیریت هتلداری کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
mng.4.2.18.pdf
باز کردن منو
مدیریت تبلیغات با 3 گرایش:1-تجاری 2-سیاسی 3-فرهنگی کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي مصوب جدید
حقوق قضایی -علوم ثبتی.pdf
باز کردن منو
حقوق قضایی -علوم ثبتی کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي 44-24/11/1383-119 1387/07/07 قدیمی
علمي -كاربردي ساختمان.pdf
ساختمان کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي 385 1378/10/05 منسوخ شده
علمی-كاربردی الكترونیك.pdf
الکترونیک کارشناسی ناپیوسته علمي وكاربردي 385 1378/10/05 مصوب جدید

کیفیت سایت جدید خوارزمی را چگونه ارزیابی می کنید؟
نیاز به محتوای بیشتر
متوسط
خوب

 

 

  بازديد کل : 2640734 نفر   - 474420 ip   بازديد امروز : 384 نفر   - 216 ip   بازديد ديروز : 947 نفر   - 264 ip   آنلاين : 7 نفر