شنبه 4 اسفند 1397

به سایت موسسه آموزشی فرزانگان خوارزمی خوش آمدید.میزبانان شما در سایت جامع اینترنتی خوارزمی:دکتر محمود شیرزاد-مهندس سعید ابراهیمی

empty    

 
 

 

برنامه آموزشي و امتحانات
میزان عیدی سال 96 اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد

با نزدیک شدن به سال جدید(1396)، بخشنامه پرداخت پاداش(عیدی) توسط معاونت مالی و اداری دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، بر اساس این بخشنامه، به کارکنانی که مشمول مقررات تامین اجتماعی بوده و دارای حکم رسمی قطعی، رسمی آزمایشی و قرارداد کارمعین هستند معادل 2 ماه حقوق و مزایای مستمر(بدون احتساب کمک هزینه های حق تاهل، حق مسکن و حق اولاد) مشروط بر این که از مبلغ 16243320ریال (شانزده میلیون و دویست و چهل و سه هزار و سیصد و بیست ریال) کمتر و از مبلغ 24364980 ریال (بیست و چهار میلیون و سیصد وشصت و چهار هزار و نهصد و هشتاد ریال) بیشتر نشود براساس ماه های کارکرد آنان قابل پرداخت خواهد بود.

براین اساس، کارکنانی که در سال جاری(1395) بر اساس مصوب شورای اداری و مالی دانشگاه به قرارداد کار معین تغییر وضعیت یافته اند از تاریخ صدور مجوز مشمول دریافت پاداش (عیدی) می شوند.

همچنین در این بخشنامه در خصوص میزان پاداش(عیدی) کارکنان تمام وقت بازنشسته و یا خرید خدمت آمده است: در مقابل 12 ماه خدمت معادل 7705000 ریال(هفت میلیون و هفتصد و پنج هزار ریال) قابل پرداخت است.

همچنین کارکنان ساعتی تمام وقت که از ابتدای سال 1395 تا پایان اسفندماه سال جاری(1395) اشتغال به کار داشته و در طول سال مذکور حداقل 2220 ساعت کارکرد داشته باشند مشمول میزان عیدی کارکنان تمام وقت می شوند.

بر اساس این بخشنامه کارکنان ساعتی که کمتر از یک سال سابقه کار داشته و یا مجموع ساعات کارکرد ایشان کمتر از 2220 ساعت است به نسبت کارکرد حداکثر تا مبلغ 16243320 ریال تعلق می گیرد. به کارکنان ساعتی در صورتی که جمع ساعات کارکرد ایشان در طول سال جاری از 370 ساعت کمتر باشد پاداش(عیدی) تعلق نمی گیرد.

در بخشی دیگر از این بخشنامه در خصوص پاداش(عیدی) به اعضای هیات علمی دانشگاه اشاره شده که بر این اساس اعضای هیات علمی تمام وقت در صورت 12 ماه خدمت در سال 1395 معادل 7705000 ریال( هفت میلیون و هفتصد و پنج هزار ریال) و در صورت وجود اعتبار لازم و بسته به توانایی مالی واحدها با تصمیم گیری در شورای استان دانشگاه حداکثر تا سقف 15000000 ریال( پانزده میلیون ریال) قابل پرداخت است.

همچنین اعضای هیات علمی نیمه وقت در مقابل 12 ماه خدمت نیمه وقت معادل یک دوم مبالغ ذکر شده در بند اعضای هیات علمی تمام وقت قابل پرداخت است.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی

1395.11.23

کیفیت سایت جدید خوارزمی را چگونه ارزیابی می کنید؟
نیاز به محتوای بیشتر
متوسط
خوب

 

 

  بازديد کل : 2565707 نفر   - 457536 ip   بازديد امروز : 1348 نفر   - 294 ip   بازديد ديروز : 969 نفر   - 412 ip   آنلاين : 8 نفر