چهارشنبه 1 خرداد 1398

به سایت موسسه آموزشی فرزانگان خوارزمی خوش آمدید.میزبانان شما در سایت جامع اینترنتی خوارزمی:دکتر محمود شیرزاد-مهندس سعید ابراهیمی

empty    

 
 

 

برنامه آموزشي و امتحانات
نحوه پاسخ گويي داوطلبان علوم انسانی در کنکور95

تعداد 143 هزار و 437 داوطلب گروه آزمايشي علوم انساني در جلسه آزمون سراسري سال 95 حضور داشتند؛ داوطلباني که بايد حدود 34 کتاب درسي را براي آزمون سراسري مطالعه نمايند. متاسفانه تعداد قابل توجهي از داوطلبان، برخي از کتاب‌ هاي درسي (به خصوص دروس پايه) را مطالعه نمي ‌کنند و سپس مدعي مي شوند که سؤال‌ هاي اين يا آن درس در آزمون سراسري دشوار بوده است و آن ها نتوانسته ‌اند به آن سؤالات پاسخ گو باشند.

 

هيچ درسي را رها نکنيد

 

بايد پذيرفت که در يک آزمون ملي مهم، تعدادي از سؤال‌ ها دشوار باشد تا بتوان به درستي سطح علمي داوطلبان را سنجيد؛ اما آيا تمام سؤال هاي يک درس دشوار هستند يا تعدادي از داوطلبان برخي از درس ها را رها مي ‌کنند و در سر آزمون هم بدون دانش لازم به سؤال‌ هاي همان درس پاسخ مي دهند؟

پس از همين امروز، بي‌ علاقگي، ضعف علمي يا زمان کم را بهانه نسازيد و با برنامه‌ ريزي، براي همه درس ‌ها وقت بگذاريد و مطمئن باشيد که مي‌ توانيد به حداقلي از سؤال‌ هاي هر درس پاسخ صحيح بدهيد و در آزمون سراسري نتيجه بهتري کسب کنيد.

براي مثال، در آزمون گروه آزمايشي علوم انساني سال 95 اگر داوطلبي فقط به پنج سؤال درس زبان خارجي پاسخ صحيح مي‌ داد و البته به هيچ يک از سؤال ‌ها نيز پاسخ غلط نمي ‌داد، از بيش از 95 درصد داوطلبان در اين درس، وضعيت بهتري داشت. آيا به راستي نمي ‌توان تنها به پنج سؤال از 25 سؤال زبان خارجي پاسخ صحيح داد؟!

 

فقط به سؤال هايي که بلديد، پاسخ دهيد

 

هر يک از داوطلبان گروه آزمايشي علوم انساني در آزمون سراسري سال 95، اگر فقط به سؤال هاي رياضي پاسخ نمي ‌دادند و نمره منفي کسب نمي‌ کردند، از 67 درصد داوطلبان اين گروه، در درس رياضي جلوتر بودند؛ زيرا 96 هزار و 932 داوطلب گروه آزمايشي علوم انساني در سال 95 در اين درس نمره منفي کسب کرده ‌اند.

واقعيت اين است که تعداد قابل توجهي از همين داوطلبان به برخي از سؤال ها پاسخ صحيح داده ‌اند، اما چون به سؤال‌ هايي که بر آن ها کاملاً مسلط نبوده‌ اند نيز پاسخ داده ‌اند، نمره منفي کسب کرده ‌اند؛ به عبارت ديگر، تعداد قابل توجه پاسخ‌ هاي غلط آن ها موجب شده است که تاثير پاسخ‌ هاي صحيح آن ها نيز از بين برود.

مي خواهيم بگوييم که آزمون سراسري، محل آزمون و خطا نيست و نبايد به سؤال‌ هاي آن سرسري پاسخ داد يا به اميد شانس و اقبال، گزينه ‌ها را بدون دانش و دقت لازم انتخاب کرد؛ پس اگر اين روزها در درسي آمادگي نداريد، بايد در همين زمان باقي مانده به مطالعه مبحث يا مباحثي از آن درس بپردازيد تا بتوانيد دست کم به چند سؤال معدود در همان درس پاسخ دهيد؛ زيرا کسب نمره منفي، بسيار بدتر از درصد صفر است.

 

نحوه پاسخ گويي داوطلبان حاضر در جلسه آزمون سراسري 95

 

آمار ارائه شده در جدول ‌هاي زير، تاييدي است بر اين که کنکور، يک مسابقه است و قرار نيست که شما به همه سؤال ‌هاي آن، پاسخ صحيح بدهيد؛ بلکه لازم است که در مقايسه با ساير داوطلبان، وضعيت بهتري داشته باشيد، و اين امر بدون دقت و هوشمندي در پاسخ گويي به سؤال‌ ها، به دست نخواهد آمد.

در اين جدول، غير از داوطلباني که به تمامي سؤال ‌ها پاسخ غلط داده‌ و در نتيجه درصد 33- را کسب کرده ‌اند و داوطلباني که به 100درصد سؤال ‌ها پاسخ صحيح داده‌، ساير داوطلبان در گروه‌ هاي10 درصدي مورد بررسي قرار گرفته ‌اند؛ يعني داوطلباني که به 90 تا 99/99 درصد سؤال‌ هاي يک درس پاسخ صحيح داده ‌اند، در گروه 100-90 درصد آمده‌ اند؛ يا داوطلباني که به 99/9 درصد تا 0 درصد سؤال‌ ها پاسخ صحيح داده ‌اند، در گروه  10-0 درصد محاسبه شده ‌اند.

ذکر اين نکته مهم است که ميانگين ذکر شده هر سال يکسان نيست؛ براي مثال، در آزمون سراسري سال 93 در درس عربي تخصصي، 26 داوطلب به  100 درصد سؤال‌ ها پاسخ صحيح داده ‌اند؛ اما سال 94 ، 175 داوطلب، و سال 95، 13 داوطلب به 100درصد سؤال‌ هاي عربي تخصصي پاسخ صحيح داده‌ اند؛ يا در سال 93، 80 داوطلب به 100درصد سؤال ‌هاي اقتصاد پاسخ صحيح داده ‌اند، و سال 94 در اين درس، 15 نفر به 100درصد سؤال‌ ها و سال 95، 123 داوطلب  پاسخ صحيح داده‌ اند.

 

نحوه پاسخ گويي داوطلبان گروه آزمايشي علوم انساني در آزمون سراسري 1395

 

 

پیک سنجش

هفته نامه خبری و اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور

1395.10.27

 

کیفیت سایت جدید خوارزمی را چگونه ارزیابی می کنید؟
نیاز به محتوای بیشتر
متوسط
خوب

 

 

  بازديد کل : 2674103 نفر   - 482839 ip   بازديد امروز : 160 نفر   - 33 ip   بازديد ديروز : 1169 نفر   - 343 ip   آنلاين : 14 نفر