چهارشنبه 1 خرداد 1398

به سایت موسسه آموزشی فرزانگان خوارزمی خوش آمدید.میزبانان شما در سایت جامع اینترنتی خوارزمی:دکتر محمود شیرزاد-مهندس سعید ابراهیمی

empty    

 
 

 

برنامه آموزشي و امتحانات
انتقال كميسيون ارزشيابى مدارك تحصيلى خارجى به اداره كل آموزش وپرورش مدارس خارج ازكشور

به منظور تسهيل امورمراجعين ،شوراى عالى آموزش وپرورش باپيشنهاد دبيرخانه شوراى عالى مبنى بر انتقال كميسيون ارزشيابى مدارك خارجى كه براساس بند 2- 7 آيين نامه داخلى شوراى عالى آموزش وپرورش وكميسيونهاى وابسته ،دردبيرخانه شوراتشكيل گرديد به اداره كل آموزش وپرورش مدارس خارج ازكشور باتركيب زيرموافقت نمود:

 تركيب اعضاء:

 1- مديركل آموزش وپرورش مدارس خارج ازكشور (رييس كميسيون )

 2- مديركل دفترهمكارى هاى علمى بين المللى

 3و4و5- سه نفرصاحبنظر وآشنابه نظامهاى آموزشى كشورهاى خارجى به پيشنهاد وزيروتأييدشوراى عالى آموزش وپرورش .

 تبصره 1- كميسيون ارزشيابى مدارك تحصيلى خارجى باحضورحداقل سه نفرازاعضاء رسميت مى‏يابد و موضوعات باحداقل 3 رأى موافق به تصويب مى‏رسد.

 تبصره 2- حكم اعضاء صاحبنظر كميسيون توسط وزيرآموزش وپرورش براى مدت 2 سال صادرمى‏شود وتمديد عضويت آنان پس از تأييد شوراى عالى آموزش وپرورش بلامانع خواهدبود.

 موضوع:انتقال كميسيون ارزشيابى مدارك تحصيلى خارجى به اداره كل آموزش وپرورش مدارس  خارج ازكشور درششصدوچهل وچهارمين جلسه شوراى عالى آموزش وپرورش مورخ16/10/1378به تصويب رسيد.صحيح است به مورداجراءگذارده شود.لازم است كميسيون  درصدورگواهينامه‏هاى پايان دوره متوسطه و پيش دانشگاهى رويه‏هاى گذشته رابه شرح پيوست ادامه دهدو درصورت نيازبه تغيير ،پيشنهادهاى جديدرا جهت طرح به شوراى  عالى ارائه نمايد.

کیفیت سایت جدید خوارزمی را چگونه ارزیابی می کنید؟
نیاز به محتوای بیشتر
متوسط
خوب

 

 

  بازديد کل : 2674056 نفر   - 482824 ip   بازديد امروز : 113 نفر   - 18 ip   بازديد ديروز : 1169 نفر   - 343 ip   آنلاين : 12 نفر