جمعه 3 اسفند 1397

به سایت موسسه آموزشی فرزانگان خوارزمی خوش آمدید.میزبانان شما در سایت جامع اینترنتی خوارزمی:دکتر محمود شیرزاد-مهندس سعید ابراهیمی

empty    

 
 

 

برنامه آموزشي و امتحانات
كارنامه و جداول ارزشيابي توصيفي دروس دوره ابتدایی96-95

اهداف، نشانه هاي تحقق و سطوح عملكرد دروس دوره ابتدايي بر اساس آخرين تغييرات كتاب هاي درسي سال تحصيلي 96-95 بازتوليد شده است که به شرح زیر ارائه می شود :

 

كارنامه و جداول ارزشيابي توصيفي دروس پايه اول ابتدايي سال96ـ95

كارنامه و جداول ارزشيابي توصيفي دروس پايه دوم ابتدايي سال96ـ95

كارنامه و جداول ارزشيابي توصيفي دروس پايه سوم ابتدايي سال96ـ95

كارنامه و جداول ارزشيابي توصيفي دروس پايه چهارم ابتدايي سال96ـ95

كارنامه و جداول ارزشيابي توصيفي دروس پايه پنجم ابتدايي سال96ـ95

بارم بندي و كارنامه ، جداول ارزشيابي توصيفي دروس پايه ششم ابتدايي سال96ـ95

 

دفتر تألیف كتاب هاي درسي ابتدايي و متوسطه نظري

وزارت آموزش و پرورش

1395.10.05

کیفیت سایت جدید خوارزمی را چگونه ارزیابی می کنید؟
نیاز به محتوای بیشتر
متوسط
خوب

 

 

  بازديد کل : 2563503 نفر   - 456900 ip   بازديد امروز : 290 نفر   - 79 ip   بازديد ديروز : 1297 نفر   - 363 ip   آنلاين : 9 نفر