شنبه 4 اسفند 1397

به سایت موسسه آموزشی فرزانگان خوارزمی خوش آمدید.میزبانان شما در سایت جامع اینترنتی خوارزمی:دکتر محمود شیرزاد-مهندس سعید ابراهیمی

empty    

 
 

 

برنامه آموزشي و امتحانات
منتخبان سومين جشنواره علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي (لقمان حكيم)

به گزارش روابط عمومي حوزه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي- سومين جشنواره لقمان حكيم، صبح روز يكشنبه ۲۱ آذرماه 1395 برگزار شد و از ۳۴ نماينده برتر حوزه علوم پزشكي در ۴ محور آموزش، پژوهش، خدمات سلامت و دانشجويي قدرداني و به ايشان جوايز نقدي ارزشمند همراه با تنديس ويژه تعلق گرفت. 

 

اسامي منتخبان در محور آموزش اين دوره از جشنواره لقمان حكيم:

·   استاد برتر:

- نفر اول: دكتر اصغر داوود، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم دارويي

- نفر دوم: دكتر مسعود رضايي، واحد دندانپزشكي تهران

- شايسته تقدير: دكتر مرتضي قاسمي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك

 

·گروه هاي آموزشي برتر:

- گروه برتر: گروه جراحي دهان، فك و صورت، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دندانپزشكي تهران (مدير گروه: دكتر فرزين سركارات)

- گروه برتر: گروه فارماكولوژي-سم شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم دارويي (مدير گروه: دكتر سيده زهرا موسوي)

 

·دفاتر و مراكز توسعه آموزش علوم پزشكي (EDO, EDC):

- رتبه برتر EDC: دكتر محمد علي رئيس السادات از دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

- رتبه برتر EDC: دكتر مهسا هادي پور جهرمي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران

- رتبه برتر : EDO دكتر رضا طاهري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري

 

 

 

اسامي منتخبان در محور پژوهش اين دوره از جشنواره لقمان حكيم:

 

· محقق برتر:

- نفر اول: دكتر مهرداد هاشمي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران

- نفر دوم: دكتر محمد مهدي فرقاني فرد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان

- نفر سوم: دكتر ژينوس عسگرپناه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم دارويي

 

· محقق برتر جوان:

- نفر اول: دكتر سولماز غفاري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم دارويي

- نفر دوم: دكتر ساره فرهادي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دندانپزشكي

 

· مقاله برتر:

- نفر اول: دكتر مجتبي فلاحتي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم دارويي

- نفر دوم: دكتر عبدالرضا محمدي نافچي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان

- شايسته تقدير: دكتر احمد سيف، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي

 

·كتاب برتر:

- نفر اول: دكتر محمد خوشرو، دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم

- نفر دوم: دكتر سيد مهدي رضايت و دكتر سيده الهه موسوي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم دارويي

- شايسته تقدير: دكتر محمدرضا كريمي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم دارويي

 

 

· ابداع، اختراع و نوآوري برتر:

- نفر اول اختراع برتر: دكتر عبدالرضا جميليان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دندانپزشكي تهران

- نفر دوم اختراع برتر: دكتر مريم اسلامي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران

- نفر اول محصول برتر: دكتر مهدي رجبي و همكاران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم دارويي

 

 

·مجله برتر:

- نفر اول: دكتر دنيا صدري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دندانپزشكي تهران

- شايسته تقدير: دكتر سيد حسين يحيوي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران

- شايسته تقدير: دكتر آيت ا... نصرالهي عمران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تنكابن

 

 

·مركز تحقيقات برتر:

- رتبه اول: مركز تحقيقات جمجمه،دهان و فك و صورت، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دندانپزشكي تهران (رئيس مركز تحقيقاتي: دكتر فرزين سركارات)

- شايسته تقدير: مركز تحقيقات روش هاي كم تهاجمي در زنان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران(رئيس مركز تحقيقاتي: دكتر شهلا چايچيان)

 

اسامي منتخبان در محور خدمات سلامت اين دوره از جشنواره لقمان حكيم:

 

·        دانشگاه هاي مجري طرح دانشگاه سالم برتر:

- رتبه اول: دكتر محسن سلمان نژاد، دانشگاه آزاد اسلامي واحدعلوم و تحقيقات تهران

- رتبه دوم: دكتر فاطمه قنبري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك

 

· بيمارستان ارتقا دهنده سلامت برتر:

- شايسته تقدير: دكتر فرهاد سرابندي، بيمارستان اميرالمومنين (ع) دانشگاه آزاد اسلامي

 

 

اسامي منتخبان در محور دانشجويي اين دوره از جشنواره لقمان حكيم:

 

 - نفر اول: يكتا پارسا: دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران

- نفر دوم: ميثم اخلاق دوست، دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران

- نفر سوم: سيد حسن لنگري، دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران

- شايسته تقدير: محمد صادق نظري، دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دندانپزشكي تهران

 

روابط عمومی حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

1395.09.22

کیفیت سایت جدید خوارزمی را چگونه ارزیابی می کنید؟
نیاز به محتوای بیشتر
متوسط
خوب

 

 

  بازديد کل : 2565920 نفر   - 457544 ip   بازديد امروز : 1561 نفر   - 302 ip   بازديد ديروز : 969 نفر   - 412 ip   آنلاين : 8 نفر