دوشنبه 28 آبان 1397

به سایت موسسه آموزشی فرزانگان خوارزمی خوش آمدید.میزبانان شما در سایت جامع اینترنتی خوارزمی:دکتر محمود شیرزاد-مهندس سعید ابراهیمی

empty    

 
 

 

برنامه آموزشي و امتحانات
آيين نامه آموزشي دوره دوم متوسطه نظام جديد آموزشي

در این مطلب، نامه شماره 135718 مورخ 02 /08/ 1395 سرپرست محترم وزارت آموزش و پرورش  منضم به آيين نامه آموزشي دوره دوم متوسطه نظام جديد آموزشي (روزانه) مصوب نهصد و سي و دومين (932) جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش،تاريخ17 /03/ 1395 و نامه شماره 400/136325 مورخ 1395/08/03 معاونت آموزش متوسطه جهت اجرا از سال تحصيلي 96 - 1395 تقدیم می شود.

 

نسخه PDF آيين نامه آموزشي دوره دوم متوسطه نظام جديد آموزشي (روزانه)  قسمت اول

 

نسخه PDF آيين نامه آموزشي دوره دوم متوسطه نظام جديد آموزشي (روزانه) قسمت دوم

 

نسخه TIF آيين نامه آموزشي دوره دوم متوسطه نظام جديد آموزشي (روزانه)

 

معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش

1395.08.09

کیفیت سایت جدید خوارزمی را چگونه ارزیابی می کنید؟
نیاز به محتوای بیشتر
متوسط
خوب

 

 

  بازديد کل : 2443218 نفر   - 425440 ip   بازديد امروز : 82 نفر   - 58 ip   بازديد ديروز : 1131 نفر   - 429 ip   آنلاين : 10 نفر