دوشنبه 2 ارديبهشت 1398

به سایت موسسه آموزشی فرزانگان خوارزمی خوش آمدید.میزبانان شما در سایت جامع اینترنتی خوارزمی:دکتر محمود شیرزاد-مهندس سعید ابراهیمی

empty    

 
 

 

برنامه آموزشي و امتحانات
راه اندازي سامانه ميهماني و انتقال دانشجويان در دانشگاه های علوم پزشكي

در راستاي هدف ارتقاي خدمات الكترونيك، به منظور تسريع و تسهيل رسيدگي به تقاضاهاي ميهماني و انتقال دانشجويان علوم پزشكي كشور و جلوگيري از مكاتبات و مراجعات غيرضرور به دانشگاه ها و به ستاد، سامانه ميهماني و انتقال دانشجويان علوم پزشكي كشور راه اندازي شد.

رسيدگي و پاسخ گويي به متقاضيان از اين پس در دانشگاه ها صرفاً در سامانه مذكور به آدرس الكترونيكي زير انجام مي پذيرد.

سامانه ثبت درخواست هاي ميهماني به آدرس:   http://Guest.behdasht.gov.ir

سامانه ثبت درخواست هاي انتقال به آدرس:http://Transmission.behdasht.gov.ir

آدرس هاي فوق در وب سايت معاونت آموزشي هر يك از دانشگاه ها /دانشكده ها و همچنين در سيستم نرم افرازي مديريت آموزشي (سما) قابل دسترسي مي باشد.

 

معاونت آموزشی وزارت بهداشت

مرکز خدمات آموزشی

1395.04.08

 

کیفیت سایت جدید خوارزمی را چگونه ارزیابی می کنید؟
نیاز به محتوای بیشتر
متوسط
خوب

 

 

  بازديد کل : 2640706 نفر   - 474419 ip   بازديد امروز : 356 نفر   - 215 ip   بازديد ديروز : 947 نفر   - 264 ip   آنلاين : 7 نفر