چهارشنبه 1 اسفند 1397

به سایت موسسه آموزشی فرزانگان خوارزمی خوش آمدید.میزبانان شما در سایت جامع اینترنتی خوارزمی:دکتر محمود شیرزاد-مهندس سعید ابراهیمی

empty    

 
 

 

برنامه آموزشي و امتحانات
آمار مشخصی از انتشار کتاب های کمک آموزشی در دسترس نیست

معاون سامان ‌دهی منابع آموزشی و تربیتی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، چاپ و انتشار کتاب های آموزشی و کمک آموزشی در کشور را سالانه 10 هزار عنوان پیش بینی کرد.

فریبا کیا افزود: بر اساس مصوبه 828 شورای عالی آموزش و پرورش که به امضای رئیس جمهوری نیز رسیده است، تمام کتاب های آموزشی و کمک درسی به معاونت ساماندهی انتشارات آموزشی اعلام می شوند و پس از بررسی کارشناسان و متخصصان استاندارد لازم را دریافت می کنند.

وی اظهار کرد: سالانه حدود پنج هزار عنوان کتاب کمک آموزشی و کمک درسی به صورت «خود معرّف» به این معاونت اعلام می شود که 30 درصد آن ها کتاب های کمک درسی و در راستای کتاب های درسی و بقیه کمک آموزشی و با هدف ارتقای دانش و توانمندی دانش آموزان منتشر می شود.

کیا گفت: در سال 1387 به عنوان اولین سال اجرای استانداردسازی کتاب های آموزشی و کمک درسی 18 درصد کتاب های معرفی شده موفق به دریافت استاندارد شدند اما اینک حدود 60 درصد کتاب های رسیده موفق به دریافت استانداردهای لازم می شوند.

وی با بیان این که تدوین کتاب های درسی و کمک آموزشی با هدف افزایش توانمندی دانش آموزان صورت می گیرد، افزود: معلمان بر اساس نیاز و توانمندی هر دانش آموز و بر اساس سطح آموزش پذیری آنان باید اقدام به معرفی کتاب های آموزشی و کمک درسی نمایند.

وی اظهار کرد: استانداردسازی کتاب های مزبور بر اساس اهداف، محور ها و مطالب آموزشی و محور های اساسی تعلیم و تربیت انجام می شود و تمام کتاب های کمک آموزشی و کمک درسی باید در راستای تامین و تحقق اهداف تعلیم و تربیت باشند.

معاون سامان ‌دهی منابع آموزشی و تربیتی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت: سازمان پژوهش در وزارت آموزش و پرورش به عنوان متولی تولید محتوای آموزشی استاندارد برای گروه سنی 6 تا 18 سال، تمام کتاب های کمکی و آموزشی استاندارد و مورد تائید را در 40 میلیون نسخه نشریه رشد که هر سال منتشر می شود به معلمان معرفی می کند.

وی افزود: با هدف تشویق و ارائه تعریف الگوی مناسب کتاب استاندارد، هر سال جشنواره ملی انتخاب کتاب های آموزشی وکمک درسی برگزار می شود که امسال نیز پنج هزار عنوان کتاب استاندارد در 22 گروه درسی برای انتخاب 50 عنوان کتاب برتر با یکدیگر رقابت می کنند.

وی با بیان این که تجویز کتاب های کمک درسی و کمک آموزشی برای دانش آموزان به صورت واحد تخلف است، اظهار کرد: معلم باید بر اساس توانمندی و سطح آموزش پذیری و هوش هر دانش آموز اقدام به توصیه کتاب های کمک درسی و آموزشی نماید.

کیا گفت: الزام و ضرورتی برای خرید کتاب های کمک آموزشی و کمک درسی برای هیچ یک از دانش آموزان وجود ندارد و توصیه معلمان صرفا با هدف تکمیل و افزایش سطح یادگیری دانش آموزان صورت می گیرد.

وی ادامه داد: طی سه سال گذشته در مقطع پیش دبستانی 1640 کتاب برای 12 عنوان آموزشی موفق به دریافت گواهی استاندارد شده اند و به طور میانگین به ازای هر فعالیت آموزشی در این گروه سنی 137 منبع کمک آموزشی و کمک درسی وجود دارد.

وی افزود: در مقطع ابتدایی نیز با تایید استاندارد 2461 عنوان کتاب به صورت میانگین برای هشت عنوان درسی 308 کتاب وجود دارد.

معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان این که در مقطع متوسطه اول 11 عنوان کتاب درسی وجود دارد، اظهار کرد: در این مقطع نیز برای هر عنوان کتاب به صورت میانگین 135 منبع استاندارد تایید شده که در مجموع 1485 کتاب مناسب سازی و استاندارد شده است.وی گفت: در مقطع متوسطه دوم نیز با وجود 16 عنوان کتاب درسی 1831 کتاب استاندارد سازی شده است.

وی افزود: به این ترتیب به صورت میانگین به ازای هر عنوان کتاب درسی 116 عنوان کتاب استاندارد طی سه سال گذشته معرفی شده است.

 

روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

وزارت آموزش و پرورش

1395.08.10

کیفیت سایت جدید خوارزمی را چگونه ارزیابی می کنید؟
نیاز به محتوای بیشتر
متوسط
خوب

 

 

  بازديد کل : 2560890 نفر   - 456201 ip   بازديد امروز : 447 نفر   - 112 ip   بازديد ديروز : 891 نفر   - 330 ip   آنلاين : 8 نفر