چهارشنبه 1 اسفند 1397

به سایت موسسه آموزشی فرزانگان خوارزمی خوش آمدید.میزبانان شما در سایت جامع اینترنتی خوارزمی:دکتر محمود شیرزاد-مهندس سعید ابراهیمی

empty    

 
 

 

برنامه آموزشي و امتحانات
بيش از ۴۰ درصد محتواهاي سنگين كتب درسي امكان انتقال درست به فراگيران را پيدا نمي كنند

دكتر عمادي رئيس مركز سنجش آموزش و پرورش ضمن بررسي افت تحصيلي در نظام آموزشي كشور و تاثير كنكورمحوري بر آن عنوان كرد كنكور ماموريت هاي آموزش و پرورش را شديداً تحت الشعاع قرار داده است.

وي ضمن بيان شيوه تاثير سوابق تحصيلي دانش آموزان در كنكور به بعضي از تاثيرات پررنگ بودن كنكور در سرنوشت تحصيلي دانش آموزان پرداخت از جمله:

۱- اثر افزايشي حجم كتب درسي وكمك درسي و... كه باعث گرديده است چرخه ي صحيح آموزشي كه مشتمل بر ارائه محتوا و تمرين و بازخورد و در نهايت ارزشيابي به منظور مداخلات آموزشي به هنگام جهت رفع نواقص و مشكلات يادگيري است ،شديدا تحت الشعاع زياد بودن محتوا قرار گرفته و معلمان بيشتر انرژي خود را صرف اتمام حجم كتب درسي مي نمايند و تمرين و بازخورد و ارزيابي و مداخلات آموزشي مغفول واقع گردد.

۲- كنكور محوري و حجم زياد محتواهاي تدريس در كلاس باعث گرديده است دانش آموزان خسته شده و سرانه مطالعه جانبي دانش آموزان در ايران به شدت افت كند.

اين در حالي است كه تحليل نتايج امتحانات نهايي كشور و ميانگين نمرات كشوري نشان مي دهد بالغ بر ۴۰ درصد محتواهاي سنگين كتاب هاي درسي امكان انتقال درست به فراگيران را پيدا نمي كنند.

۳- سومين مورد اشاره فشار فزاينده ي موسسات علمي آموزشي متعدد از بيرون بر آموزش و پرورش و مدارس كشور است كه باعث مي شود بسياري از دانش آموزان و معلمان از محتواي كتب درسي كه ميثاق رسمي آموزش و پرورش كشور است غافل شوند و تعداد كثيري از دانش آموزان علي رغم قبولي در كنكور موفق به فارغ التحصيل شدن از مدرسه نگردند.

مركز سنجش آموزش و پرورش

27/08/1394

کیفیت سایت جدید خوارزمی را چگونه ارزیابی می کنید؟
نیاز به محتوای بیشتر
متوسط
خوب

 

 

  بازديد کل : 2560864 نفر   - 456198 ip   بازديد امروز : 421 نفر   - 109 ip   بازديد ديروز : 891 نفر   - 330 ip   آنلاين : 8 نفر