چهارشنبه 1 اسفند 1397

به سایت موسسه آموزشی فرزانگان خوارزمی خوش آمدید.میزبانان شما در سایت جامع اینترنتی خوارزمی:دکتر محمود شیرزاد-مهندس سعید ابراهیمی

empty    

 
 

 

برنامه آموزشي و امتحانات
آزمون پذيرش متقاضيان پروانه کارآموزی وکالت كانون هاي وكلاي دادگستري ايران سال 1394

ضمن‌ آرزوی‌ توفیق‌ برای‌ داوطلبان آزمون‌ ‌کارآموزی وکالت سال ۱۳۹4، بدین‌ وسیله‌ به‌ اطلاع‌ می‌رساند آزمون در صبح روز جمعه مورخ 94/9/6 در ۲۳ شهرستان برگزار خواهد شد. کارت شرکت در آزمون برای کلیه داوطلبان از روز دوشنبه مورخ 1394/9/2 براساس‌ مندرجات‌ بند «الف‌» این‌ اطلاعیه‌ بر روی پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org قرار می‌گیرد و داوطلبان پس از پرینت کارت شرکت در آزمون، در صورت وجود نقص احتمالی مي‌بايستي مطابق بند «ب» این اطلاعیه به حوزه‌های رفع نقص مندرج در جدول شماره ۱ (يك) مراجعه نمایند.


الف - نحوه و زمان تهيه پرينت كارت شركت در آزمون

كارت شركت در آزمون كليه داوطلبان از روز دوشنبه مورخ  94/9/2  براي مشاهده و پرينت بر روي پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان قرار خواهد گرفت. لذا كليه داوطلبان متقاضي شركت در آزمون‌، براي تهيه پرينت كارت شركت در آزمون بايد در تاريخ تعيين شده به شرح فوق به پايگاه اطلاع‌رساني مذكور مراجعه و با وارد نمودن اطلاعات درخواستي يك نسخه پرينت از كارت شركت در آزمون تهيه نمايند. بنابراين داوطلبان براي پرينت كارت شركت در آزمون بايد منحصراً به روش فوق اقدام و براساس زمان، تاريخ و آدرس تعيين شده بر روي كارت شركت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. بديهي است براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون و هم چنين اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار و ارائه آن الزامي است.

ب - آدرس و محل رفع نقص كارت شركت در آزمون

آدرس و محل رفع نقص كارت شركت در آزمون كليه داوطلبان به شرح جدول شماره ۱ (يك) مي باشد.

ج- داوطلبان چنانچه در خصوص مندرجات كارت شركت در آزمون مغايرتي مشاهده نمودند، لازم است به شرح زير اقدام نمايند.

۱- با توجه به اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون، چنانچه مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي 1 ،2 ،3 ،4، 9 و 10 (نام خانوادگي - نام، تاريخ تولد، شماره شناسنامه، كدملي، تاريخ فارغ التحصيلي، عنوان رشته تحصيلي) كارت شركت در آزمون وجود دارد لازم است براي اصلاح مورد يا موارد مذكور در قسمت ويرايش اطلاعات حداكثر تا تاريخ 1394/9/6 منحصراً به پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان مراجعه و از آن طريق نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايید و در صورتي كه نسبت به موارد مشروح ذيل معترض مي‌باشید ضروري است در روزهاي چهارشنبه مورخ 94/9/4 و يا پنجشنبه 94/9/5 از ساعت 8:30 الي 12:00 و 14:00 الي 17:00 براساس جدول شماره 1 (يك) اطلاعيه به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص مراجعه نماييد.


1-1- چنانچه نسبت به بندهاي 5 و 6 (جنس و معلوليت) معترض هستید.

تبصره: درخصوص بند 6 (معلوليت) چنانچه خواستار اعمال بند فوق مي باشيد، لازم است فرم مخصوص معلوليت را تحويل باجه رفع نقص نماييد تا اقدامات لازم در اين خصوص به عمل آيد.

1-2-چنانچه مغايرتي در اطلاعات مندرج در بند 7 (سهميه ثبت نامي)كارت شركت در آزمون شما وجود دارد (براي داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان- سپاه پاسداران و وزارت جهاد كشاورزي) لازم است براي روشن شدن وضعيت سهميه خود حداكثر تا تاريخ 94/9/9 به ارگان مربوط مراجعه نمايند.

داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه‌هاي بنياد شهيد و امور ايثارگران و ستادكل نيروهاي مسلح جهت اعلام مغايرت حداكثر تا تاریخ 6/9/94 منحصراً به پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان (قسمت ويرايش اطلاعات) مراجعه و نسبت به اصلاح موارد اقدام نمایند تا درصورت تأييد سهميه توسط ارگان مربوط، سهميه مورد نظر براي آنان اعمال گردد، در غير اين صورت با سهميه آزاد گزينش خواهند شد و هيچ گونه اعتراضی قابل قبول نمي‌باشد.

1-3- چنانچه كارت شركت در آزمون شما فاقد عكس مي باشد و يا چنانچه عكس روي كارت داراي اشكالاتي از جمله، فاقد مهر بودن عكس، واضح نبودن عكس و ... مي باشد و يا چنانچه موفق به تهيه پرينت كارت شركت در آزمون نشده ايد ضروري است در روزهاي چهارشنبه مورخ 94/9/4 و يا پنجشنبه 94/9/5 از ساعت 8:30 الي 12:00 و 14:00 الي 17:00 با به همراه داشتن ۲ قطعه عكس ۴ × ۳ و كارت ملي يا شناسنامه عکسدار شخصاً به باجه رفع نقص حوزه مربوطه (براساس جدول شماره يك) مراجعه نمايند و موضوع را دنبال نموده تا مشكل برطرف گردد.

1-4- چنانچه شماره داوطلب شما چه به صورت عددي و يا به صورت حروف ناخوانا مي باشد، لازم است به باجه رفع نقص حوزه ذيربط مراجعه نمايید.

د- تذكرهاي مهم

۱-همزمان با قرار گرفتن كارت شركت در آزمون بر روي پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان به منظور آگاهي بيشتر داوطلبان از ضوابط آزمون، برگ راهنماي شركت در آزمون نيز بر روي پايگاه اطلاع‌رساني مذكور قرار داده مي‌شود تا هر داوطلب با مطالعه دقيق آن براي حضور در جلسه آزمون و پاسخگويي به سوالات اقدام نمايد. در صورت ضرورت داوطلبان مي توانند از آن پرينت تهيه نمايند.

۲- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون‌، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار الزامي است.

۳- هر داوطلب براي حضور در جلسه آزمون بايد علاوه بر پرينت كارت شركت در آزمون، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار، چند مداد سياه نرم پررنگ، مداد تراش، مداد پاكن و يك سنجاق و يا سوزن به همراه داشته باشد.
۴- درهاي ورودي ِحوزه هاي امتحاني راس ساعت 8:00 (هشت صبح) بسته خواهد شد و لذا به داوطلبان توصيه مي‌شود قبل از بسته شدن درهاي ورودي در جلسه آزمون حاضر باشند. شروع فرآيند برگزاري آزمون راس ساعت 8:30 (هشت و سي دقيقه صبح) خواهد بود. لذا از ورود داوطلبان پس از بسته شدن درِ سالن هاي امتحاني به حوزه آزمون ممانعت به عمل خواهد آمد.

۵- داوطلبان بايد از آوردن وسايل اضافي از جمله كيف دستي، ساك دستي، پيجر، تلفن همراه، بي سيم، جزوه، كتاب، هرگونه نت و يادداشت و نظاير آن و همچنين وسايل شخصي به جلسه آزمون اكيداً خودداري نمايند.

6- خارج نمودن ملزومات آزمون (پاسخنامه، كارت شركت در آزمون و يا دفترچه سوالات) از جلسه آزمون تخلف محسوب مي‌شود و با داوطلباني كه اقدام به اين تخلف نمايند طبق ضوابط رفتار خواهد شد.

7- مخدوش نمودن و پاره نمودن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارك امتحاني ماهیتاً از مصادیق تخلّف و تقلّب محسوب مي گردد و با داوطلبان متخلّف برابر با قانون رسيدگي به تخلفات و جرائم در آزمون هاي سراسري رسيدگي و برخورد خواهد شد.

8- با توجه به اين كه سازمان سنجش آموزش كشور در جهت بهبود و ارتقاء كيفي حوزه هاي برگزاري آزمون، نياز به نظرات شما به عنوان معتبرترين منبع اخذ داده و اطلاعات براي ارزيابي حوزه ها دارد، خواهشمند است نسبت به تكميل نمودن پرسشنامه ارزيابي حوزه امتحاني خود در اين آزمون از تاريخ 94/9/6 لغايت 94/9/10 به صورت اينترنتي از طريق پايگاه اطلاع رساني اين سازمان اقدام نماييد.

 

جدول شماره 1 محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون کارآموزی وکالت

نام استان

نام شهرستان

محل باجه رفع نقص

آدرس محل تشكيل باجه رفع نقص

آذربايجان شرقي

تبريز

دانشگاه تبريز

تبریز: بلوار29بهمن، دانشگاه تبريز، طبقه همكف، ساختمان مديريت

امور آموزشي و تحصيلات تكميلي

آذربايجان غربي

اروميه

دانشگاه اروميه

ارومیه: خیابان شهید بهشتی، دانشگاه ارومیه، ستاد مرکزی پردیس

دانشگاهی دانشگاه اروميه

اصفهان

اصفهان

دانشگاه اصفهان

اصفهان: ميدان آزادي، خيابان دانشگاه، درب شمالي دانشگاه

اصفهان، ساختمان ستاد آزمون ها

اردبيل

اردبيل

دانشگاه پيام نور مركز اردبيل

اردبيل: خيابان دانشگاه، جنب مجتمع تفريحي و ورزشي شورابيل،

ساختمان فني و مهندسي، طبقه سوم، اتاق جلسه

بوشهر

بوشهر

دانشگاه خليج فارس بوشهر

بوشهر: خيابان شهيد ماهيني، دانشگاه خلیج فارس بوشهر

تهران، سمنان، سيستان و بلوچستان، هرمزگان و يزد

تهران

حوزه خواهران: دانشگاه خوارزمي

- پرديس تهران

تهران: خیابان انقلاب، دروازه دولت، خیابان شهید مفتح، دانشگاه

خوارزمی پرديس تهران

حوزه برادران: دانشگاه علم و

صنعت ايران - تهران

تهران: ميدان رسالت، خيابان هنگام، خيابان دانشگاه، دانشگاه علم

و صنعت ايران

چهار محال و بختياري

شهركرد

دانشگاه شهركرد

شهرکرد: بلوار رهبر، دانشگاه شهرکرد، معاونت آموزشی

خراسان رضوي - خراسان شمالي - خراسان جنوبي

مشهد

دانشگاه فردوسي مشهد

مشهد: بلوار وکیل آباد، روبروی پارک ملت، درب شمالی دانشگاه

فردوسی مشهد، مدريت آموزشي دانشگاه

خوزستان

اهواز

مجتمع آموزش عالي غيرانتفاعي

غيردولتي جهاد دانشگاهي -

خوزستان

اهواز: جاده گلستان، بلوار پردیس، مجتمع آموزش عالی جهاد

دانشگاهی خوزستان

زنجان

زنجان

دانشگاه زنجان

زنجان: کیلومتر 6 جاده تبریز، دانشگاه زنجان، ساختمان مرکزی واحد

رایانه

فارس - كهگيلويه و بويراحمد

شيراز

دانشگاه شيراز

شیراز: خیابان ساحلی غربی، مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه

شیراز

قزوين

قزوين

دانشگاه پيام نور استان قزوين -

مركز قزوين

قزوین: نواب شمالي، مجتمع ادارات، دانشگاه پیام نور مركز قزوين

قم

قم

دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم

قم: شهرك پرديسان، ابتداي شهرك ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد

قم، اتاق امتحانات

كردستان

سنندج

دانشگاه كردستان

سنندج: خيابان پاسداران، خيابان دانشگاه، درب اصلی دانشگاه

کردستان

كرمان

كرمان

دانشكده فني و حرفه اي شماره

يك كرمان (شهيد چمران)

کرمان: خيابان شهيد مصطفي خميني، ابتدای هفت باغ علوی،

دانشكده فني و حرفه­اي شماره يك كرمان

كرمانشاه - ايلام

كرمانشاه

دانشگاه رازي كرمانشاه

كرمانشاه: طاق بستان، باغ ابریشم، پردیس دانشگاه رازي، اداره كل

آموزش

گلستان

گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع

طبيعي گرگان

گرگان: خیابان شهید بهشتی، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع

طبيعي گرگان

گيلان

رشت

دانشگاه گيلان

رشت: بلوار حافظ، خیابان ملت، روبروی شهر بازی، پردیس دانشگاه

گیلان

لرستان

خرم آباد

دانشگاه لرستان

خرم آباد: کیلومتر 5 جاده (خرم آباد - تهران) دانشگاه لرستان

مازندران

ساري

موسسه آموزش عالي

غيرانتفاعي غيردولتي هدف -

ساري

ساری: بلوار فرح آباد (جاده دریا)، کیلومتر 5، موسسه آموزش عالي

هدف

مركزي

اراك

دانشگاه اراك

اراک: میدان شریعتی، درب جنوبي دانشگاه اراک

همدان

همدان

دانشگاه بوعلي سينا همدان

همدان: چهار باغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی

سینا، سازمان مرکزی، اداره آموزش کل

البرز

كرج

دانشگاه خوارزمي - پرديس كرج

کرج: حصارک، میدان دانشگاه، دانشگاه خوارزمی پرديس كرج

    

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

1394/09/01

کیفیت سایت جدید خوارزمی را چگونه ارزیابی می کنید؟
نیاز به محتوای بیشتر
متوسط
خوب

 

 

  بازديد کل : 2560826 نفر   - 456196 ip   بازديد امروز : 383 نفر   - 107 ip   بازديد ديروز : 891 نفر   - 330 ip   آنلاين : 10 نفر