پنجشنبه 5 ارديبهشت 1398

به سایت موسسه آموزشی فرزانگان خوارزمی خوش آمدید.میزبانان شما در سایت جامع اینترنتی خوارزمی:دکتر محمود شیرزاد-مهندس سعید ابراهیمی

empty    

 
 

 

اخبار
قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تکميلي

قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌ هاي تحصيلات تکميلي در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي کشور که در جلسه علني روز سه ‌شنبه 18 اسفندماه 1394 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و در تاريخ 18/1/1395 مورد تاييد  شوراي نگهبان قرار گرفت، از سوي رياست جمهوري ابلاغ شد:

قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تکميلي در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي کشور

 

ماده1ـ تعريف اصطلاحات به کار رفته در اين قانون به شرح زير است:

الف ـ دانشگاه: به کليه دانشگاه‌ ها و مراکز آموزش عالي و پژوهشي تحت پوشش وزارتخانه‌ هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه‌ ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي غيردولتي اطلاق مي‌شود.

ب ـ وزارتين: به وزارتخانه ‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اطلاق مي‌ شود.

پ ـ سنجش: فرآيندي است که با هدف ايجاد وحدت رويه و هماهنگي در بين دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي و پژوهشي، ايجاد فضاي رقابتي يکسان و برقراري عدالت آموزشي براي کليه داوطلبان تحصيلات تکميلي از طريق آزمون، مصاحبه علمي، بررسي سوابق آموزشي و پژوهشي و فناوري انجام مي ‌شود.

ت ـ پذيرش: فرآيندي است که با شرکت داوطلب در آزمون آغاز و با بررسي سوابق آموزشي، پژوهشي، فناوري، انجام مصاحبه علمي و سنجش عملي تکميل مي‌ شود و با اعلام نتايج قبولي توسط وزارتين از طريق سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي پايان مي ‌يابد.

ث ـ تحصيلات تکميلي: شامل مقاطع کارشناسي ارشد ناپيوسته، دکتري ناپيوسته و دکتري تخصصي است.

ماده2ـ برنامه ‌ريزي، هماهنگي و نظارت بر نحوه سنجش و پذيرش دانشجوي تحصيلات تکميلي به شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره ‌هاي تحصيلات تکميلي در دانشگاه ‌ها با ترکيب زير واگذار مي‌شود که در اين قانون به اختصار «شورا» ناميده مي‌شود:

1ـ وزير علوم، تحقيقات و فناوري (رييس شورا)

2ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

3ـ دو نفر از رؤساي دانشگاه‌ هاي دولتي به انتخاب وزارتين

4ـ رييس دانشگاه آزاد اسلامي بدون حق راي

5 ـ رييس دانشگاه پيام نور

6 ـ رييس سازمان سنجش آموزش کشور (دبير شورا)

7ـ دو نفر از نمايندگان کميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري به عنوان ناظر

تبصره1ـ عضويت اعضاء در «شورا» قابل تفويض به غير نيست و «شورا» با حضور حداقل پنج نفر از اعضاي داراي حق راي، رسميت مي ‌يابد.

تبصره2ـ «شورا» مي‌ تواند براي انجام وظايف محوله، کارگروه‌ هاي تخصصي تشکيل دهد.

تبصره3ـ شورا مـوظف است که در اجراي اين قانون، سياست ‌هاي کلي نظام ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي را رعايت نمايد.

ماده3ـ وظايف و اختيارات شورا در خصوص سنجش و پذيرش دانشجوي تحصيلات تکميلي عبارت است از:

الف ـ تصويب شيوه‌ نامه اجرايي سنجش و پذيرش دانشجوي تحصيلات تکميلي در دانشگاه.

ب ـ تصويب عناوين و تعيين ضرايب دروس آزمون مربوط به هر رشته تحصيلي.

پ ـ نظارت بر حسن اجراي فرآيند سنجش و پذيرش و اعلام نتايج پذيرفته شدگان.

ت ـ تعيين نصاب قبولي در مرحله سنجش عمومي براي ورود به مرحله بعدي سنجش.

ث ـ تصويب دروس آزمون متمرکز دوره کارشناسي ارشد در هر يک از رشته‌ هاي تحصيلات تکميلي و تعيين ضرايب آن ها.

ج ـ تعيين تعداد دفعات برگزاري آزمون متمرکز در هر سال و مدت اعتبار آن.

چ ـ تصويب معيارهاي اختصاصي در خصوص رشته‌ هاي خاص.

ماده4ـ سنجش در مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته، بر اساس آزمون متمرکز از دروس تخصصي مقطع کارشناسي و تاثير معدل داوطلب (در رشته‌ هاي مرتبط) توسط وزارتين انجام مي‌ شود.

ماده5ـ سنجش و پذيرش دانشجو در مقطع دکتري ناپيوسته، برحسب هر يک از شيوه ‌هاي «آموزشي ـ پژوهشي» و «پژوهش محور» به شرح زير انجام مي ‌شود:

الف ـ دکتري آموزشي ـ پژوهشي: سنجش و پذيرش براي ورود به دوره دکتري ناپيوسته آموزشي ـ پژوهشي، بر اساس معيارهاي زير صورت مي ‌گيرد:

1ـ آزمون‌هاي متمرکز (50 درصد)

2ـ سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري (20 درصد)

3ـ مصاحبه علمي و سنجش عملي (30 درصد)

ب ـ دکتري پژوهش محور: سنجش و پذيرش براي دوره دکتري ناپيوسته پژوهش محور، بر اساس معيارهاي زير صورت مي ‌گيرد:

1ـ آزمون ‌هاي متمرکز (30 درصد)

2ـ سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري (20 درصد)

3ـ مصاحبه علمي و بخش عملي (30 درصد)

4ـ تهيه طرح واره (20 درصد)

تبصره1ـ برگزاري آزمون‌ هاي متمرکز زير نظر هريک از وزارتين و از طريق سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي برگزار مي‌ شود. شورا مي‌ تواند با لحاظ بند (ت) ماده (1) از ظرفيت دانشگاه‌ هاي کشور اعم از دولتي و غيردولتي در برگزاري آزمون متمرکز استفاده کند.

تبصره2ـ هريک از وزارتين موظفند که در چارچوب آمايش آموزش عالي کشور، سالانه نسبت به تعيين سقف ظرفيت مجاز پذيرش دانشجو براي تمامي رشته محل ‌هاي مورد تاييد شوراي گسترش خود اقدام نمايند.

تبصره 3ـ طرح‌ واره موضوع بند (4) دکتري پژوهش‌ محور بايد در جهت رفع يکي از مشکلات ملي باشد و به تصويب دستگاه اجرايي ذي‌ ربط رسيده باشد.

تبصره4ـ شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مي‌ تواند هر سه سال يک بار نسبت به اضافه نمودن معيارهاي ديگر و تعديل حداکثر ده درصد (10درصد) معيارهاي موجود اقدام کند. زمان اعمال اين تغييرات، حداقل يک سال پس از اعلام عمومي آن است.

ماده6ـ سهميه ‌هاي مصوب مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي دوره‌ هاي تحصيلات تکميلي، کماکان به قوت خود باقي است.

تبصره ـ افرادي که بر اساس مصوبات مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي، از شرکت در آزمون ورودي دوره ‌هاي تحصيلات تکميلي معاف شمرده شده ‌اند، از شمول اين قانون مستثني هستند.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و هشت تبصره، در جلسه علني روز سه ‌شنبه مورخ هجدهم اسفندماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 18/1/1395 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.(پیک سنجش-1395.02.20)

 

کیفیت سایت جدید خوارزمی را چگونه ارزیابی می کنید؟
نیاز به محتوای بیشتر
متوسط
خوب

 

 

  بازديد کل : 2642916 نفر   - 475036 ip   بازديد امروز : 749 نفر   - 145 ip   بازديد ديروز : 530 نفر   - 148 ip   آنلاين : 6 نفر