شنبه 4 اسفند 1397

به سایت موسسه آموزشی فرزانگان خوارزمی خوش آمدید.میزبانان شما در سایت جامع اینترنتی خوارزمی:دکتر محمود شیرزاد-مهندس سعید ابراهیمی

empty    

 
 

 

اخبار
درباره اعلام اسامي پذيرفته‌ شدگان نهايي متمركز در آزمون سراسري سال 1396

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص اعلام اسامي پذيرفته‌ شدگان نهايي رشته‌ هاي مختلف تحصيلي متمركز در آزمون سراسري سال 1396

 

با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال ضمن عرض تبريك به خواهران و برادران عزيزي كه در آزمون سراسري سال 1396 پذيرفته ‌‌شده ‌اند، بدين ‌وسيله به اطلاع مي ‌رساند نتيجه پذيرفته ‌شدگان نهايي رشته ‌هاي مختلف تحصيلي دوره ‌هاي روزانه،‌ نوبت ‌دوم ‌(شبانه)، دانشگاه ‌پيام ‌نور، پرديس‌ هاي دانشگاه فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي، موسسات غيرانتفاعي و غيردولتي، رشته‌ هاي تحصيلي مجازي، پرديس خودگردان و ظرفيت مازاد دانشگاه‌ ها و مؤسسات آموزش عالي كشور و همچنين اسامي پذيرفته ‌شدگان مرحله پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي براي دانشگاه ‌ها، موسسات آموزش ‌عالي غيرانتفاعي و غيردولتي، دانشگاه پيام‌ نور و دوره‌ هاي مجازي در سال تحصيلي 97-1396 كه ‌گزينش‌ آن ها به ‌روش ‌متمركز صورت‌ گرفته ‌است، جمعاً به تعداد 378706 نفر در پايگاه اطلاع ‌رساني ‌سازمان ‌سنجش ‌آموزش‌ كشور به ‌نشاني www.sanjesh.org قرار گرفته است.

كليه پذيرفته ‌شدگان براي اطلاع از نحوه ثبت ‌نام، تاريخ ثبت ‌نام و مدارك لازم براي ثبت‌ نام (علاوه بر مدارك مندرج در اين اطلاعيه) ضرورت دارد ابتدا به پايگاه اطلاع ‌رساني دانشگاه و يا موسسه آموزش عالي محل قبولي خود مراجعه نمايند. بديهي است در صورتي كه دانشگاه يا موسسه محل قبولي برنامه زماني مشخصي را براي ثبت ‌نام در سايت خود درج ننموده باشد، پذيرفته‌ شدگان اين قبيل موسسات لازم است مطابق جدول شماره 1 اين اطلاعيه براي ثبت ‌نام به محل قبولي مراجعه نمايند.

جدول شماره 1 برنامه زماني ثبت ‌نام از پذيرفته ‌شدگان براي آن‌ دسته از دانشگاه‌ ها و موسسات آموزش عالي كه برنامه ‌زماني براي ثبت ‌نام در سايت اينترنتي خود اعلام ننموده ‌اند

 

روز و تاريخ ثبت‌ نام

ترتيب حرف اول نام خانوادگي

سه شنبه 96/6/28

الف ب پ ت ث ج چ

چهار‌شنبه 96/6/29

ح خ- د ذ ر ز- ژ س

شنبه 96/7/1

ش ص- ض ط ظ- ع غ ف ق ك

يكشنبه 96/7/2

گ ل م ن و - هـ - ي

 

توضيح در مورد كدهاي 11 و 17 (دانشگاه فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي)، 12 (رشته‌ هاي تحصيلي دانشگاه شاهد)، 14 (رشته ‌هاي تحصيلي دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري)، 15 (رشته مديريت بيمه اكو دانشگاه علامه طباطبايي)، 18 (رشته ‌هاي تحصيلي دانشكده غيرانتفاعي رفاه)، 19 (دكتري بيوتكنولوژي دانشگاه تهران)، 20 (دانشگاه علوم ‌پزشكي بقيه ‌الله«عج»)، 21 (دانشگاه شهيد مطهري)، 22 (دانشگاه مذاهب اسلامي)، 23 (دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران) و 24 (معارف اسلامي و ارشاد دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا «ع» مشهد):

 

الف) آن دسته از پذيرفته ‌شدگاني كه براي آنان به جاي كدرشته قبولي يكي از كدهاي فوق اعلام شده به منزله آن است كه منحصراً در كدرشته مذكور نمره علمي لازم را دارا بوده و در رديف معرفي‌ شدگان چند برابر ظرفيت يكي از كد رشته‌هاي موسسه مذكور قرار گرفته ‌اند.

ب) آن دسته از پذيرفته‌ شدگاني كه علاوه بر كدرشته قبولي اعلام شده (5 رقمي) يكي از كدهاي 2 رقمي فوق نيز در اعلام نتايج براي آن ها مشخص شده، توجه داشته ‌باشند كه به دليل داشتن نمره علمي لازم در اولويت قبل از رشته‌ قبولي، در رديف معرفي ‌شدگان چند برابر ظرفيت يكي از كدرشته ‌هاي موسسه مذكور قرار گرفته ‌اند.

تذكر مهم: كليه داوطلبان فوق (داوطلباني كه براي آنان يكي از كدهاي 11، 17، 12، 14، 15، 18 ،19 ،20، 21 ، 22 ، 23 و 24 اعلام شده است) لازم است بر اساس برنامه زماني كه در اطلاعيه‌ روز يكشنبه مورخ 96/7/2 از طريق پايگاه اطلاع ‌رساني اين سازمان منتشر خواهد شد، براي مصاحبه به آدرس محل اعلام شده در اطلاعيه مراجعه نمايند. بديهي است عدم مراجعه براي شركت در مصاحبه و ساير مراحل گزينش رشته ‌هاي مذكور به منزله انصراف از رشته ذيربط تلقي می شود و آن دسته از داوطلباني كه داراي كد قبولي ديگري مي‌ باشند مي ‌توانند در كدرشته قبولي اعلام شده ثبت ‌نام نموده و به ادامه تحصيل بپردازند. لازم به تاكيد است آن دسته از داوطلباني كه در كد‌رشته قبولي ديگري نام آنان اعلام شده، در صورتي كه در مراحل مصاحبه و گزينش شركت نموده و پس از تاييد در رديف پذيرفته ‌شدگان نهايي رشته جديد قرار بگيرند، قبولي آن ها در كدرشته اعلام شده قبلي (رشته ‌اي كه هم اكنون اعلام شده) باطل خواهد شد.

 

الف) مدارك مورد نياز براي ثبت ‌نام از پذيرفته ‌شدگان:

هر يك از پذيرفته ‌شدگان (با اعمال نمره و سوابق تحصيلي و يا منحصراً سوابق تحصيلي) مي ‌بايست بر حسب موردهاي مندرج در جدول ذيل مدارك لازم را براي ثبت ‌نام در موسسه آموزش عالي قبولي تهيه و تحويل نمايد.

 

رديف

مورد (ديپلم ‌يا مدرك‌ تحصيلي)

ارائه مدرك + يك نسخه تصوير تأييديه

توضيح و موارد بررسي

1-1

نظام‌ قديم ‌آموزش‌ متوسطه

اصل‌ يا گواهي ‌مدرك تحصيلي دوره چهار ساله يا دوره شش ساله دبيرستان و يا هنرستان با مهر و امضای مدير دبيرستان و يا هنرستان با درج نوع ديپلم، بخش و شهرستان محل اخذ ديپلم

- بخش ‌و شهرستان ‌محل‌ اخذ ديپلم، سال ماقبل و دوسال ماقبل ديپلم مي ‌بايست با سه سال تحصيل مندرج ‌در ليست يكسان باشد.

- تاريخ اخذ ديپلم در هر يك از رشته هاي ‌تحصيلي نيمسال اول‌ و دوم بايد حداكثر تا پايان 96/6/31 باشد.

1-2

گواهي‌ تحصيلي ‌سال‌ ما قبل و2 سال ‌‌ماقبل ديپلم‌ با‌ درج‌‌ بخش‌ و شهرستان‌ محل‌تحصيل با مهر و امضای‌ مدير دبيرستان و يا‌ هنرستان با درج ‌بخش‌ و شهرستان ‌سال‌‌ ماقبل‌ و2 سال ‌قبل از ديپلم

1-3

اصل گواهي يا كارنامه تحصيلي ديپلم نظام قديم با قيد معدل كتبي با امضا و ممهور به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش

رشته‌ هاي ‌تحصيلي ‌گزينش‌ صرفاً بر اساس ‌سوابق‌ تحصيلي‌ (معدل‌كتبي)

2-1

نظام‌ جديد آموزش ‌متوسطه

اصل مدرك يا گواهي پايان دوره پيش‌ دانشگاهي با مهر و امضای مدير مركز پيش ‌دانشگاهي با درج رشته تحصيلي، بخش و شهرستان محل اخذ مدرك پيش دانشگاهي

- تاريخ اخذ دوره پيش ‌دانشگاهي در هر يك‌ از رشته ‌هاي تحصيلي نيمسال اول و دوم بايد حداكثر تا پايان 96/6/31 باشد.

- بخش‌ و شهرستان ‌محل‌ اخذ مدرك‌ دوره‌‌ پيش ‌دانشگاهي، اخذ ديپلم‌ و سال ‌ماقبل ‌از ديپلم‌ مي‌ بايست با سه‌ سال تحصيل مندرج در ليست يكسان باشد.

2-2

اصل كارنامه تحصيلي دوره پيش‌ دانشگاهي (رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني، علوم و معارف اسلامي و هنر) با امضا و مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش

2-3

اصل ‌مدرك‌‌ يا گواهي‌‌ ديپلم‌‌ متوسطه‌‌ نظام‌ جديد با مهر و امضای مدير دبيرستان ‌و‌ يا هنرستان با درج بخش و شهرستان‌ محل اخذ مدرك

2-4

اصل ‌مدرك‌ و ‌يا گواهي ‌سال‌ ماقبل‌ديپلم‌ با مهر و امضای مدير دبيرستان‌ و ‌يا هنرستان‌ با درج‌ بخش و شهرستان ‌محل اخذ مدرك

2-5

اصل كارنامه تحصيلي ديپلم متوسطه نظام جديد (رياضي ‌فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي) با امضا و مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش

داوطلباني كه متقاضي ترميم نمرات دروس امتحان نهايي سال سوم خود بوده ‌اند لازم است كارنامه ترميم و ارتقاي نمره دروس امتحان نهايي با امضا و مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش را ارائه نمايند.

3

مدرك ‌معادل‌كارداني‌ ‌ويژه دانشجويان اخراجي ‌و انصرافي

اصل مدرك و يا گواهي دانش ‌آموختگي در دوره ‌ي معادل

در خصوص ‌دارندگان ‌مدرك‌ معادل‌ مفاد بخشنامه شماره 77633/2 مورخ 92/5/28 معاونت ‌آموزشي‌ وزارت‌ متبوع‌ ملاك ‌عمل بوده و بررسي ‌هاي لازم مي ‌بايست بر اساس اين بخشنامه صورت ‌گيرد. ضمنا قبولي ‌پذيرفته ‌شدگان داراي مدرك معادل كه مشمول مفاد بخشنامه‌ مذكور نمي‌ باشند، لغو خواهد شد.

4

دارندگان ‌مدرك كارداني دانشگاه‌ ها و موسسات آموزش عالي

اصل و يا گواهي مدرك دوره كارداني (فوق ديپلم)

تاريخ اخذ مدرك ‌كارداني حداكثر تا تاريخ 96/6/31

5

‌دارندگان‌ مدرك كارداني ‌گروه ‌آموزشي پزشكي

اصل و يا گواهي مدرك دوره كارداني (فوق ديپلم)

اصل‌ و يا گواهي ‌مدرك ‌كارداني ‌پيوسته ‌آموزشكده ‌هاي فني‌ و حرفه ‌اي وابسته به وزارت آموزش و پرورش

پايان ‌طرح‌ نيروي ‌انساني به‌ تاريخ حداكثر 31/6/96 براي رشته‌ هاي ‌تحصيلي ‌نيمسال اول و يا 96/11/30 براي ‌رشته‌ هاي تحصيلي نيمسال دوم باشد.

6

دارندگان مدرك كارداني پيوسته

با قيد تاريخ اخذ مدرك ‌كارداني حداكثر تا 96/6/31 و شرط معدل براي ثبت ‌نام ملاك نمي ‌باشد

7

دارندگان مدرك كارداني پيوسته

كارمندان دولت

اصل يا گواهي تحصيلي سال اول، دوم و سوم دبيرستان و يا هنرستان با مهر و امضای مدير دبيرستان ‌و ‌يا هنرستان با درج بخش و شهرستان ‌محل اخذ مدرك

--------------

8

اصل‌ حكم‌ مرخصي‌ سالانه ‌يا موافقت ‌رسمي‌ و بدون‌ قيد و شرط

--------------

9

كاركنان ‌رسمي ‌وزارت ‌علوم، تحقيقات و فناوري‌ و دانشگاه ‌ها و موسسات‌ آموزشي و پژوهشي وابسته پذيرفته شده در ‌رشته‌ هاي‌‌ تحصيلي ‌‌نوبت ‌دوم (شبانه)

اصل‌ حكم ‌استخدامي و يا گواهي رسمي مشمول سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور

حداكثر سن‌، ‌35 سال ‌‌تمام ‌‌به ‌‌هنگام ‌ثبت ‌نام در آزمون سراسري بوده است در غير اين صورت قبولي آنان لغو مي ‌شود

10

كاركنان ‌دانشگاه‌ ها و دانشكده‌ هاي علوم ‌پزشكي پذيرفته ‌‌شده در ‌‌رشته‌ هاي ‌‌‌تحصيلي ‌نوبت ‌‌دوم (شبانه)

اصل‌ گواهي مبني بر داشتن شرايط بومي و همچنين داشتن حداقل سه ‌‌سال‌سابقه يكي از انواع استخدام در استان محل قبولي

محدوديتي از لحاظ سن ندارند.

11

آموزگار ديپلمه رسمي (قطعي‌،‌ آزمايشي ‌و پيماني) وزارت ‌آموزش‌ و پرورش‌

معرفي‌ نامه‌ رسمي ‌از وزارت ‌آموزش‌ و پرورش ‌(فرم سهميه آموزگاران- شماره 3) با امضا‌ و مهر رئيس آموزش و پرورش ناحيه يا منطقه شهرستان ذيربط

رشته تحصيلي قبولي: راهنمايي و مشاوره

12

بهياران پذيرفته ‌شده‌ در رشته‌ پرستاري

1- معرفي ‌نامه‌ مبني بر داشتن ‌3 ‌سال‌ خدمت ‌اعم از دولتي‌ يا‌ غيردولتي ‌به عنوان بهيار در استان محل خدمت اشتغال با تاييد دفتر پرستاري محل خدمت.

2- ارائه مدرك ديپلم بهياري نظام قديم آموزش متوسطه ‌و يا دپيلم‌ بهياري‌ نظام جديد آموزش‌ متوسطه ‌به ‌اضافه مدرك‌ پيش ‌دانشگاهي (حداكثر تا تاريخ 96/6/31 اخذ شده ‌باشد)

رشته تحصيلي قبولي: پرستاري

13

سهميه 30% دانشجوي بومي از محل اصلاح قانون عدالت آموزشي، مصوبه سال 1392 مجلس محترم شوراي اسلامي

رشته‌ هاي تحصيلي مندرج در صفحات 54 الي 61 دفترچه راهنماي انتخاب رشته گروه آزمايشي علوم تجربي

پذيرفته شده مي‌ بايست بومي يكي از استان‌ هاي مرتبط با محل رشته قبولي مندرج در دفترچه راهنماي شماره 2 بوده و از وي تعهد خدمت به صورت محضري مبني بر 3 برابر طول مدت تحصيل اخذ خواهد شد.

14

سهميه مناطق محروم

كدرشته ‌هاي مندرج در دفترچه ‌هاي انتخاب رشته تحصيلي:

- علوم ‌رياضي ‌و فني (صفحات 47 تا 48)

- علوم‌ تجربي (صفحه 61 تا 62)

- علوم انساني (صفحه 33)

- هنر (صفحه 19)

- زبان ‌هاي خارجي (صفحه 30)‌

پذيرفته شده مي ‌بايست بومي يكي از استان ‌هاي: ايلام، بوشهر، چهارمحال و بختياري، سيستان و بلوچستان، ‌كردستان، كرمانشاه، ‌كهگيلويه و بويراحمد، لرستان و هرمزگان مطابق ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي شماره 2 باشد.

15

سهميه داوطلبان شهرستان هاي: اهر، ‌ورزقان و هريس (استان آذربايجان شرقي)

كدرشته ‌هاي مندرج‌ در دفترچه‌ هاي انتخاب‌ رشته ‌تحصيلي:

- علوم‌ رياضي ‌و فني (صفحه 47)

- علوم ‌تجربي (صفحه 61)

- علوم انساني (صفحه 33)

- هنر (صفحه 19)

- زبان ‌هاي خارجي (صفحه 30)‌

- بومي‌ يكي ‌از بخش ‌هاي‌ شهرستان‌ هاي‌ ذيربط

- محل اقامت و يا محل اخذ مدرك تحصيلي سال دوم يا سوم و يا پيش دانشگاهي در يكي از بخش ‌ها و يا شهرستان ‌هاي ذيربط باشد.

- تاييديه فرمانداري

16

سهميه داوطلبان شهرستان ابوموسي در استان هرمزگان

داوطلبان مشمول توضيحات بند «د» صفحه 4 دفترچه راهنماي انتخاب رشته

ملاك‌ بومي بودن: ارائه گواهي سكونت مستمر به مدت 3 سال در شهرستان ابوموسي

17

كليه پذيرفته شدگان

اصل شناسنامه به انضمام 2 نسخه تصوير از تمام صفحات

--------------

18

كليه پذيرفته شدگان

اصل كارت ملي به انضمام دو برگ تصوير پشت و روي

--------------

18

كليه پذيرفته شدگان

6‌ قطعه ‌عكس ‌تمام‌ رخ ‌4×3 تهيه ‌شده ‌در سال جاري

--------------

20

كليه‌ پذيرفته ‌شدگان (برادران)

مدرك‌ ‌وضعيت ‌نظام ‌وظيفه

با توجه ‌به ‌يكي از بند‌هاي مقررات وظيفه عمومي مندرج در صفحه 35 دفترچه راهنماي ثبت‌ نام و شركت در آزمون سراسري (دفترچه شماره يك) سال 1396

21

كليه پذيرفته‌ شدگان

اصل ‌وكپي دفترچه بيمه (در صورت دارا بودن) اعم از خدمات درماني، تامين اجتماعي، ارتش و...

--------------

 

توضيحات و نكات در خصوص رديف 2 جدول فوق:

با توجه به برگزاري امتحانات جبراني دوره پيش ‌دانشگاهي در دهه سوم شهريور ماه، در صورتي كه پذيرفته‌ شدگان در زمان ثبت‌ نام موفق به ارائه گواهي پيش ‌دانشگاهي نشوند، از آنان تعهدي مبني بر ارائه گواهي پيش ‌دانشگاهي‌ تا تاريخ‌ 96/7/26 به موسسه محل قبولي اخذ خواهد شد. بديهي است در صورت عدم ارائه گواهي مذكور تا تاريخ 96/7/26 قبولي آنان لغو می شود.

با توجه به بخشنامه شماره 221446/460 مورخ 91/10/18 رياست‌ محترم ‌مركز سنجش آموزش‌ و پرورش كليه پذيرفته ‌شدگان مي ‌بايست به همراه تصوير گواهي پيش‌ دانشگاهي خود به «دفاتر پيشخوان خدمات دولت» مراجعه و تائيديه‌ تحصيلي (ارزش تحصيلي) از اداره آموزش ‌و پرورش محل تحصيل خود را درخواست نمايند و رسيد آن را در زمان ثبت‌ نام به دانشگاه ارائه دهند.كليه پذيرفته ‌شدگان حتماً نام‌ رشته و مؤسسه آموزش ‌عالي محل تحصيل خود را در فرم «دفاتر پيشخوان خدمات دولت» اعلام نمايند.

توضيحات و نكات در خصوص رديف 3 جدول فوق:

دانشجويان‌ اخراجي‌ آموزشي‌ موضوع‌ آيين ‌نامه‌ آموزشي‌ و همچنين‌ دانشجويان‌ دوره‌ كارشناسي‌ كه‌ مدرك‌ معادل‌ كارداني‌ (اعم از كارداني ‌عمومي‌ و يا كارداني‌) را اخذ نموده ‌اند نيز مانند مقررات‌ مربوط به‌ دانشجويان‌ انصرافي‌ پس‌ از تسويه‌ حساب ‌كامل‌ با مؤسسه‌ ذيربط و همچنين‌ اداره‌ كل ‌امور دانشجويان‌ داخل‌ و صندوق‌ رفاه‌ دانشجويان‌ وزارت‌ ذيربط و در صورت‌ نداشتن‌ مشكل‌ نظام‌ وظيفه‌ (براي‌ برادران‌) هيچ محدوديتي در انتخاب رشته نداشته و حق‌ ثبت ‌نام‌ در رشته قبولي اعلام شده را دارا مي ‌باشند. بديهي‌ است‌ اين دسته‌ از داوطلبان‌ مي ‌توانند كليه‌ تعهدات‌ مربوط را پس‌ از اتمام‌ تحصيلات‌ خود به‌ صورت‌ يكجا به‌ انجام‌ برسانند.

 

توضيحات و نكات در خصوص رديف‌ هاي 4 تا 7 جدول فوق:

هر يك از دارندگان ‌مدرك‌ كارداني‌‍ (فوق ديپلم) دانشگاه ‌ها و موسسات آموزش عالي و يا كارداني پيوسته آموزشكده‌ هاي فني‌ و حرفه‌ اي (برادران) حداكثر تا تاريخ 96/6/31 که (رشته تحصيلي آن ها مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت‌ بهداشت، درمان‌ و آموزش پزشكي‌ و يا ‌دانشگاه ‌آزاد اسلامي باشد) و رشته تحصيلي دوره كارداني آنان فاقد دوره كارشناسي ناپيوسته باشد در اين  آزمون پذيرفته شده ‌اند (با احتساب تعدادي از واحدهاي دوره‌ كارداني در دوره ‌بالاتر به نحوي‌ كه حداكثر طول‌ مدت‌ تحصيل آن ها از كارداني به مقطع بالاتر 2 سال‌ كمتر از طول ‌‌مدت تحصيل طبق‌ ضوابط‌ وزارت ‌متبوع ‌در همان دوره تحصيلي باشد) از نظر نظام وظيفه بلامانع مي ‌باشد در غير اين صورت قبولي ‌آنان لغو می شود.

مدرك كارداني پيوسته بدون شرط معدل به جاي مدرك پيش ‌دانشگاهي ملاك عمل و قابل قبول مي ‌باشد‌. لذا اين دسته از پذيرفته شدگان مي ‌توانند در صورت نداشتن مشكل نظام وظيفه (براي برادران) در مقطع بالاتر به ادامه تحصيل بپردازند.

كليه فارغ ‌التحصيلان دوره ‌هاي كارداني (‌فوق ‌ديپلم دانشگاه ‌ها و موسسات‌ آموزش ‌عالي‌) رشته ‌هاي تحصيلي گروه آموزشي پزشكي (‌اعم از خواهران و برادران‌) كه خدمات قانوني مقرر آنان (طرح لايحه نيروي انساني) تا تاريخ 96/6/31 به پايان رسيده‌ باشد، مجاز به انتخاب رشته‌ هاي ‌نيمسال اول ‌و‌ دوم بوده‌ و‌ فارغ ‌التحصيلان دوره‌ هاي مذكور كه ‌خدمات قانوني مقرر آنان تا 96/11/30 به‌ پايان ‌خواهد ‌رسيد، منحصراً مجاز به ‌انتخاب ‌‌رشته‌ هاي ‌‌تحصيلي‌ براي ‌نيمسال دوم سال تحصيلي 97-1396 بوده ‌اند. بديهي است‌ آن دسته از دارندگان‌ مدرك‌ كارداني (فوق ‌ديپلم) رشته ‌هاي‌تحصيلي گروه آموزشي پزشكي كه خدمات قانوني مقرر آنان تا تاريخ 96/11/30 به‌ پايان نخواهد رسيد، مجاز به‌ ثبت نام ‌در رشته قبولي نبوده و‌ قبولي آنان از نظر اين سازمان ‌لغو خواهد ‌بود.

دارندگان مدرك كارداني (فوق ديپلم دانشگاه‌ ها و موسسات آموزش عالي) كه در هر يك از رشته ‌هاي تحصيلي نيمسال اول پذيرفته ‌شده ‌اند چنانچه در حين انجام خدمت ضرورت (وظيفه عمومي) هستند با ارائه گواهي از يگان مربوط مبني بر اين كه دوران خدمت ضرورت (وظيفه عمومي‌) آنان تا تاريخ 96/6/31 (براي هر يك از رشته‌ هاي تحصيلي نيمسال اول) و يا تا تاريخ 96/11/30 (براي هر يك از رشته ‌هاي تحصيلي نيمسال دوم)‌ به پايان خواهد رسيد مجاز به ثبت‌ نام در رشته قبولي اعلام شده مي ‌باشند.

ب) ثبت ‌نام از پذيرفته شدگاني ‌كه‌ صرفاً با سوابق تحصيلي (معدل‌ كتبي ‌ديپلم) در كدرشته محل‌ هاي دانشگاه ‌ها و مؤسسات آموزش عالي، دانشگاه پيام ‌نور و موسسات غيرانتفاعي پذيرفته شده ‌اند.

در راستاي اجراي قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ ها و مراكز آموزشي كشور پذيرش در برخي از كدرشته محل ‌هاي دوره‌ هاي روزانه، شبانه و دوره ‌هاي مجازي دانشگاه ‌ها و موسسات آموزش عالي،‌ دانشگاه پيام‌ نور و موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي (معدل كتبي ديپلم) صورت گرفته است. لذا در اين ‌روش فقط معدل‌ كتبي ديپلم داوطلبان واجد شرايط ملاك و مبناي پذيرش قرار گرفته و اسامي پذيرفته شدگان اين مرحله نيز به همراه ساير پذيرفته‌ شدگاني‌ كه با اعمال ‌نمره ‌آزمون و سوابق تحصيلي براي ثبت‌ نام در آن موسسه آموزش عالي اعلام شده است، اعلام و به موسسات معرفي شده ‌اند.

پذيرفته ‌شدگان در كدرشته ‌‌هاي پذيرش با سوابق تحصيلي لازم است كليه‌ مدارك‌ مندرج در قسمت 'الف' اين اطلاعيه را در زمان ثبت‌ نام ارائه نمايند.

ارائه ‌اصل كارنامه تحصيلي براي هر يك از پذيرفته شدگاني كه داراي مدرك ديپلم‌ متوسطه‌ نظام‌جديد (سال سوم نظام جديد آموزش متوسطه) با امضا و ممهور به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش براي ديپلمه‌ هاي (رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف ‌اسلامي) سال‌ هاي 1395 و قبل‌‌ آن ‌كه ‌امتحانات‌ آنان ‌به صورت كتبي ‌و سراسري ‌برگزار شده است در هنگام ثبت‌ نام ضروري مي‌ باشد.

ارائه اصل كارنامه تحصيلي براي هر يك از پذيرفته شدگاني كه داراي مدرك ديپلم نظام قديم آموزش متوسطه يا ديپلمه ‌هاي كار و دانش با امضا و ممهور به مهر دبيرستان و يا سازمان آموزش و پرورش براي ديپلمه ‌هاي (رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي) سال ‌هاي 1395 و قبل از آن در هنگام ثبت ‌نام ضروري مي‌ باشد.

ج) توضيحات سهميه‌ ايثارگران و رزمندگان

آن دسته از داوطلبان ايثارگر (اعم از ايثارگران 25 درصد ظرفيت و ايثارگران 5 درصد ظرفيت) و رزمنده شامل (1- رزمندگان بسيجي . 2- رزمندگان جهادگر. 3- رزمندگان نيروهاي مسلح 4 - خانواده شهدا «پدر، مادر، خواهر و برادر شهيد». 5- همسر و فرزندان معظم شهدا و يا مفقودالاثر. 6- جانبازان 25% و بالاتر و همسر و فرزندان آنان. 7- جانبازان زير 25% و همسر و فرزندان آنان. 8- آزادگان عزيز و فرزندان و همسر آنان. 9- همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبان در جبهه) در آزمون سراسري سال 1396 پذيرفته شده ‌اند در زمان ‌ثبت ‌نام، ملزم به ارائه فرم ‌و يا مدركي درباره تاييد سهميه ثبت‌ نامي ‌خويش‌ نمي ‌باشند. بديهي است، ‌چنانچه ‌سهميه‌ پذيرفته ‌شده ‌اي حسب مورد از ارگان هاي ذيربط ‌مورد تأييد قرار نگيرد از تحصيل آنان ممانعت به عمل خواهد آمد.

 

د) پذيرفته ‌شدگان ‌رشته ‌هاي تحصيلي دانشگاه پيام ‌نور علاوه بر رعايت مندرجات فوق‌ الذكر لازم است نسبت به رعايت موارد مشروحه ذيل اقدام نمايند:

 پذيرفته‌ شدگان هر يك از رشته ‌هاي تحصيلي دانشگاه پيام‌ نور لازم است بر اساس جدول ذيل از تاريخ، محل و نحوه ثبت ‌نام رشته‌ هاي مختلف تحصيلي دانشگاه پيام ‌نور مطلع شوند و در زمان مقرر علاوه بر مدارك مندرج در بندهاي 'الف و ب' فوق ‌الذكر مدارك ذيل را ارائه نمايند.

 

براي اطلاع از تاريخ و مدارك ثبت‌ نام از تاريخ 96/6/25 به سايت دانشگاه به آدرس : www.pun.ac.ir مراجعه نمايند.

 

تذكر: کارمندان مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور با هر وضعیت استخدامی مجاز به انتخاب رشته از مرکز یا واحد محل اشتغال خود نبوده ‌اند و در صورت قبولي در سایر مراکز و واحدها تقاضای انتقال و یا مهمان ‌شدن به مرکز یا واحد محل اشتغال آن ها قابل بررسی نمی ‌باشد.

 

ه‍) پذيرفته ‌شدگان دانشگاه فرهنگيان براي ثبت ‌نام در رشته‌ هاي تحصيلي پرديس ‌هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران:

پذيرفته ‌شدگان دانشگاه فرهنگيان لازم است براي اطلاع از تاريخ و مدارك لازم براي ثبت ‌نام (ثبت‌ نام حضوري مي ‌باشد) ابتدا به سايت اطلاع‌ رساني دانشگاه فرهنگيان و يا پرديس محل قبولي به نشاني: (http://cfu.ac.ir) مراجعه نمايند.

پذيرفته ‌شدگان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي لازم است براي اطلاع دقيق از نحوه زمان و ثبت ‌نام اينترنتي و حضوري به سايت دانشگاه ( www.srttu.edu)مراجعه نمايند.

و) حذف كدرشته محل و يا اصلاحات در دفترچه‌ هاي راهنماي انتخاب رشته:

 

1-موارد اصلاحي دفترچه گروه آزمايشي علوم رياضي و فني:

 

رديف

نام دانشگاه

دوره

كدرشته

رشته - گرايش

شرح اصلاح

مركز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي كشور

روزانه

11611

مهندسي تعمير و نگهداري هواپيما

حذف رشته محل ها

11612

هوانوردي

27607

مهندسي مخابرات هواپيمايي

27608

مهندسي الكترونيك هواپيمايي

 

 

2-موارد اصلاحي دفترچه گروه آزمايشي علوم تجربي:

 

رديف

نام دانشگاه

دوره

كدرشته

رشته - گرايش

شرح اصلاح

3

دانشگاه الزهرا (س)

روزانه

10044

زیست شناسی سلولی و مولکولی

حذف رشته محل

4

دانشگاه مراغه

روزانه

10740

زیست شناسی سلولی و مولکولی

حذف رشته محل

5

دانشگاه مراغه

نوبت دوم

10745

زیست شناسی سلولی و مولکولی

حذف رشته محل

 

ز) نحوه و تاريخ انتشار فهرست اسامي معرفي‌ شدگان رشته‌ هاي تحصيلي نيمه‌ متمركز آزمون سراسري سال 1396

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اعلام نتايج رشته تحصيلي نيمه‌ متمركز علوم ورزشي و يا انجام مراحل مصاحبه، معاينه و ساير مراحل گزينش ساير رشته‌ هاي تحصيلي نيمه ‌متمركز آزمون سراسري سال 1396 (دوره‌ هاي روزانه، شبانه «نوبت دوم» دانشگاه ‌ها و موسسات آموزش عالي، پرديس‌ هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه ‌هاي علوم پزشكي كشور) به همراه ‌فهرست ‌اسامي ‌و ‌شماره‌ داوطلبي‌ معرفي ‌شدگان هر يك از رشته‌ هاي تحصيلي مذكور تا چند برابر ظرفيت هر رشته از طريق سايت اينترنتي اين سازمان در تاريخ 96/7/24 منتشر خواهد شد. معرفي ‌شدگان هر يك از رشته ‌هاي تحصيلي مذكور لازم است با توجه به برنامه‌ زماني اعلام ‌شده و ضوابط مندرج در اطلاعيه ‌اي كه به همراه فهرست معرفي ‌شدگان اين قبيل رشته‌ ها منتشر خواهد شد، براي شركت در مراحل مختلف گزينش رشته يا رشته ‌هاي مربوط اقدام نمايند.

 

جهت اطلاع كليه داوطلبان:

به اطلاع مي ‌رساند كه هر گونه تغييرات منعكس شده به اين سازمان پس از اعلام نتايج اوليه از قبيل اصلاح سوابق تحصيلي واصله از سوي وزارت آموزش و پرورش و يا اعمال سهميه از سوي ارگان هاي ذيربط و... در نتيجه نهایی داوطلبان ذينفع اعمال شدهه است. بديهي است داوطلبان مي‌توانند همزمان با انتشار كارنامه نتيجه نهايي (در تاريخ 96/6/28) كارنامه نتيجه مرحله اول اصلاح شده خود را نيز مشاهده نمايند.

براي كليه پذيرفته ‌شدگان و همچنين آن‌ دسته از داوطلباني كه فرم انتخاب‌ رشته اينترنتي خود را تكميل نموده ‌اند ولي پذيرفته نشده ‌اند، كارنامه علمي حاوي رتبه داوطلب در هر يك از كدرشته‌ هاي انتخابي در بين متقاضيان كدرشته مزبور در سهميه مربوط، با توجه به نمره كل وي در همان كدرشته و همچنين رتبه آخرين نفر پذيرفته ‌شده در هر يك از كدرشته‌ هاي انتخابي و اطلاعات مفيد ديگر در روز سه‌شنبه مورخ 96/6/28 در پايگاه اطلاع‌ رساني اين سازمان قرار داده خواهد شد.

با توجه به كنترل ‌هاي متعدد و بررسي‌ هاي انجام شده از صحت نتايج اعلام شده اطمينان حاصل شده است؛ مع ‌الوصف، داوطلبان پس از دريافت كارنامه نتايج نهايي آزمون از طريق پايگاه اطلاع ‌رساني اين سازمان در صورتي كه در خصوص مندرجات كارنامه و يا انتخاب رشته‌ خود سوال و يا تقاضايي داشته باشند، مي‌ توانند حداكثر تا 96/7/20 منحصراً از طريق سيستم پاسخ گويي اينترنتي در سايت سازمان اقدام نمايند و از ارسال نامه پستي و مراجعه حضوري اكيداً خودداري نمايند. بديهي است به كليه مواردي كه از طريق ديگري و يا بعد از تاريخ 96/7/20 واصل شود، به هيچ وجه ترتيب اثر داده نخواهد شد. لازم به تاكيد است كليه درخواست هاي مربوط به اشتباه در انتخاب رشته صرفاً براي پذيرش در نيمسال دوم دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي بررسي خواهد شد. ضمناً داوطلبان گرامي مي‌ توانند سؤالات خود را با شماره تلفن 42163-021 نيز در ميان ‌بگذارند.

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

1396.06.24

 

کیفیت سایت جدید خوارزمی را چگونه ارزیابی می کنید؟
نیاز به محتوای بیشتر
متوسط
خوب

 

 

  بازديد کل : 2565866 نفر   - 457538 ip   بازديد امروز : 1507 نفر   - 296 ip   بازديد ديروز : 969 نفر   - 412 ip   آنلاين : 9 نفر