چهارشنبه 1 اسفند 1397

به سایت موسسه آموزشی فرزانگان خوارزمی خوش آمدید.میزبانان شما در سایت جامع اینترنتی خوارزمی:دکتر محمود شیرزاد-مهندس سعید ابراهیمی

empty    

 
 

 

اخبار
سئوالات و پاسخ تشریحی امتحانات نهایی خرداد96

به نام خدا

سوال و راهنماي تصحيح امتحانات نهايي سال سوم متوسطه روزانه  (سالي- واحدي ) ، بزرگسالان و داوطلبان آزاد(نیم سالي- واحدي )

رشته هاي شاخه نظري 

 

در نوبت امتحانی  (خردادماه) سال‌تحصيلي ۹۶-۱۳۹۵

 

 

تذکر : سوال و راهنمای تصحیح حد اقل۳ ساعت پس ازشروع آزمون بصورت لینک به نام دروس قرار می گيرد . فايلها به فرمت PDFمي باشند.

برای دریافت هر سوال بر روی آن كليك و دریافت نمایید .

 

دروس عمومی مشترک

قرآن و تعليمات ديني ۳ دين و زندگي و اصول عقايد۲(شيعيان)

قرآن و تعليمات ديني ۳ دين و زندگي(اهل سنت)

تعليمات ديني ۳ دين و زندگي(ارامنه)

تعليمات ديني ۳ دين و زندگي(اقليت زرتشتي)

تعليمات ديني ۳ دين و زندگي(اقليت كليمي)

تعليمات ديني ۳ دين و زندگي(اقليت آشوري)

 

 

زبانهای خارجی

 

زبان آلماني(۳)

 

زبان فرانسه (۳)

 

زبان انگليسي(۳)

 

 

ساعت امتحان

رشته تحصیلی

روز

و تاریخ امتحان

8 صبح

رياضي فيزيک

علوم تجربی

ادبيات وعلوم انسانی

علوم و معارف اسلامی

سه شنبه

02/03/139۶

تعلیمات دینی و قرآن (3)

بالای صفحه

تعلیمات دینی و قرآن (3)

بالای صفحه

تعلیمات دینی و قرآن (3)

بالای صفحه

اصول و عقاید (2)

بالای صفحه

پنج شنبه

۰4/03/139۶

جبر و احتمال

ریاضی(3)

ادبیات فارسی تخصصی

ادبیات فارسی تخصصی

یک شنبه

۰7/03/139۶

فیزیک(3) و آزمایشگاه

فیزیک(3) و آزمایشگاه

فلسفه و منطق

فلسفه و منطق

سه شنبه

09/03/139۶

ادبیات فارسی(3)

ادبیات فارسی(3)

ریاضی

ریاضی

پنج شنبه

۱1/03/139۶

زبان خارجی (3)

بالای صفحه

زبان خارجی (3)

بالای صفحه

زبان خارجی (3)

بالای صفحه

زبان خارجی (3)

بالای صفحه

شنبه

۱3/03/1396

شیمی(3) و آزمایشگاه

شیمی(3) و آزمایشگاه

تاریخ ایران و جهان (2)

تاریخ اسلام (2)

سه شنبه

۱6/03/1396

هندسه (2)

زمین شناسی

عربی(3) ویژه ادبیات و علوم انسانی

عربی(3) ویژه علوم و معارف اسلامی

پنج شنبه

۱۸/03/1396

----

----

جغرافیا (2)

تفسیر و علوم قرآنی(2)

شنبه

۲۰/03/1396

حسابان

زیست شناسی(2) وآزمایشگاه

زبان فارسی تخصصی

زبان فارسی تخصصی

دوشنبه

۲۲/03/1396

عربی(3)

عربی(3)

آرایه های ادبی

اخلاق(2)

پنج شنبه

۲۵/03/1396

زبان فارسی (۳)

زبان فارسی (۳)

جامعه شناسی(2)

جامعه شناسی(2)

 

به نام خدا

سوال و راهنمای تصحیح امتحانات نهایی دانش آموزان  

دوره پيش دانشگاهي  سالي - واحدي(روزانه)

 نیم سالي - واحدي(بزرگسالان - راه دور - داوطلبان آزاد)

 

در خردادماه سال تحصيلي ۹۶-۱۳۹۵

تذکر :( سوال و راهنمای تصحیح حداقل ۳ ساعت پس از شروع آزمون به صورت  لینک به نام دروس قرار می گيرد . فايل ها به فرم  PDF   مي باشند.

برای دریافت هر سوال بر روی آن كليك و دریافت نمایید.)

 

معارف اسلامي (مسلمانان )

بينش ديني (اقليت هاي مذهبي)

 

 

ساعت امتحان

رشته تحصیلی

روز

و تاریخ امتحان

8 صبح

رياضي و فيزيک

علوم تجربی

ادبيات وعلوم انسانی

علوم و معارف اسلامی

هنر

چهارشنبه

03/03/1396

معارف اسلامی

بالای صفحه

معارف اسلامی

بالای صفحه

معارف اسلامی

بالای صفحه

اصول و عقاید

معارف اسلامی

بالای صفحه

شنبه

۰۶/03/1396

حساب دیفرانسیل و انتگرال

زیست شناسی

عربی

ادبیات عرب

سیر هنر در تاریخ

دو شنبه

۰۸/03/1396

زبان فارسی

زبان فارسی

زبان فارسی

زبان فارسی

زبان فارسی

چهارشنبه

۱0/03/1396

فیزیک

فیزیک

ادبیات فارسی

فقه و اصول

آشنایی با میراث هنری و فرهنگی ایران

 

به نام خدا

سوال و راهنماي تصحيح امتحانات نهايي سال سوم متوسطه روزانه  (سالي- واحدي ) ، بزرگسالان و داوطلبان آزاد(نیم سالي- واحدي )

رشتـه هاي شاخه فنـي

 

 

در نوبت امتحانی  (خردادماه) سال‌تحصيلي ۹۶-۱۳۹۵

 

 

تذکر : سوال و راهنمای تصحیح حداقل ۳ ساعت پس از آزمون به صورت لینک به نام دروس قرار می گيرد . فايل ها به فرمت PDF مي باشند.

برای دریافت هر سوال بر روی آن كليك و دریافت نمایید .

توجه در خصوص درس رياضي ۳:

مصحح محترم : در صورتي كه دانش آموز به سوال ۷ پاسخ كامل داده باشد بارم يك و نيم نمره تعلق گيرد و در غير اين صورت سوال ۷ حذف شود و بارم آن در سئوالات ۵،۳ و سئوال ۸ قسمت الف هر كدام ۰.۵ نمره توزيع شود .

 

ساعت امتحان

روز

و تاریخ امتحان

رشته تحصیلی

8 صبح

سه شنبه

02/03/1396

پنج شنبه

04/03/1396

یک شنبه

07/03/1396

سه شنبه

09/03/1396

پنج شنبه

11/03/1396

الکترونيک

تعليمات ديني و قرآن  (۳)

الکترونيک عمومی(۲)

رياضي (3)

مبانی مخابرات و راديو

مدارهای الکتريکی

الکتروتکنيک

تعليمات ديني و قرآن  (۳)

ماشين هاي الكتريكي AC

رياضي (3)

ماشين هاي الكتريكي  DC

مدارهای الکتريکی

الکترونيک و مخابرات دريايي

تعليمات ديني و قرآن  (۳)

مبانی برق (۲)

رياضي (3)

مبانی مخابرات و راديو

فيزيك (۲)

مکانيک موتورهاي دريايي

تعليمات ديني و قرآن  (۳)

مباني هيدروليک صنعتی

رياضي (3)

محيط زيست دريايی

استاتيک و ديناميک مقدماتي

ناوبری

تعليمات ديني و قرآن  (۳)

هواشناسی

رياضي (3)

زبان تخصصی

مبانی رادار و وسايل کمک ناوبری

ساختمان

تعليمات ديني و قرآن  (۳)

ايستايي ساختمان

رياضي (3)

فن‌آوری ساختمان‌های بتني

فن‌آوری ساختمان‌های فلزی

نقشه برداری

تعليمات ديني و قرآن  (۳)

كارگاه محاسبه و ترسيم (۲)

رياضي (3)

روشهای تعيين موقعيت

نقشه برداري عمومی

چاپ

تعليمات ديني و قرآن  (۳)

موادشناسی

رياضي (3)

فن‌آوری چاپ

محاسبات فنی تخصصی

تاسيسات

تعليمات ديني و قرآن  (۳)

تاسيسات برودتی

رياضي (3)

نقشه كشي تاسيسات

تاسيسات حرارتی

صنايع چوب و کاغذ

تعليمات ديني و قرآن  (۳)

خواص فيزيکی ومکانيکی چوب

رياضي (3)

تکنولوژی سازه‌های چوبی

محاسبات فنی (۲) صنايع چوب

مکانيک خودرو

تعليمات ديني و قرآن  (۳)

رسم فني تخصصي

رياضي (3)

اجزاء ماشين

محاسبات فنی (۲)

ساخت و توليد

تعليمات ديني و قرآن  (۳)

رسم فنی تخصصی

رياضي (3)

اجزاء ماشين

محاسبات فنی (۲)

نقشه کشي عمومي

تعليمات ديني و قرآن  (۳)

هندسه ترسيمی

رياضي (3)

نقشه كشي (2)

محاسبات فنی (۲)

صنايع فلزی

تعليمات ديني و قرآن  (۳)

رسم فنی تخصصی

رياضي (3)

اجزاء ماشين

محاسبات فنی تخصصی

سراميک

تعليمات ديني و قرآن  (۳)

شکل دادن و پخت سراميک

رياضي (3)

ماشين‌آلات سراميک

محاسبات در سراميک

متالورژی

تعليمات ديني و قرآن  (۳)

رسم مدل وقالب

رياضي (3)

اصول متالورژي ريخته گري

محاسبات فنی تخصصی

صنايع نساجي

تعليمات ديني و قرآن  (۳)

بافندگی

رياضي (3)

تاسيسات نساجی

چاپ و تکميل نساجی

صنايع شيميايي

تعليمات ديني و قرآن  (۳)

شيمي تجزيه(۱)

رياضي (3)

عمليات دستگاهی درصنايع شيميايی

فرايند هاي شيميايي

معدن

تعليمات ديني و قرآن  (۳)

فرآوری مواد معدنی

رياضي (3)

اکتشاف معدن

فيزيك (۲)

 

 

به نام خدا

سوال و راهنماي تصحيح امتحانات نهايي سال سوم متوسطه روزانه  (سالي- واحدي ) ، بزرگسالان و داوطلبان آزاد(نیم سالي- واحدي )

رشتـه هاي شاخه حرفه اي  

در نوبت امتحانی  (خردادماه) سال‌تحصيلي ۹۶-۱۳۹۵

 

 تذکر : سوال و راهنمای تصحیح حداقل ۳ ساعت پس از آزمون به صورت لینک به نام دروس قرار می گيرد . فايل ها به فرمت PDFمي باشند.

برای دریافت هر سوال بر روی آن كليك و دریافت نمایید .

توجه در خصوص درس رياضي ۳:

مصحح محترم : در صورتي كه دانش آموز به سوال ۷ پاسخ كامل داده باشد بارم يك و نيم نمره تعلق گيرد و در غير اين صورت سوال ۷ حذف شود و بارم آن در سئوالات ۵،۳ و سئوال ۸ قسمت الف هر كدام ۰.۵ نمره توزيع شود .  

مصحح محترم : در درس مفاهيم و روشهاي آماري ۲ سئوال ۱۱ قسمت ب و سئوال ۱۳ اصلاحيه دارد .

ساعت امتحان

روز

و تاریخ امتحان

رشته تحصیلی

8 صبح

سه شنبه

02/03/1396

پنج شنبه

04/03/1396

یک شنبه

07/03/1396

سه شنبه

09/03/1396

پنج شنبه

11/03/1396

شنبه

1۳/03/1396

حسابداري وبازرگاني

(۳)تعليمات ديني و قرآن

اصول حسابداري (2)

حسابداري شركتها

مفاهيم و روشهاي آماري(2)

حسابداري صنعتي مقدماتی

-----

طراحي و دوخت

(۳)تعليمات ديني و قرآن

الگو (۲)

تاريخ هنرجهان

الياف نساجي

طراحی اندام ولباس

-----

كامپيوتر

(۳)تعليمات ديني و قرآن

بانک اطلاعاتي

رياضي (3)

زبان تخصصي

شبکه‌هاي کامپيوتري

-----

تربيت بدني

(۳)تعليمات ديني و قرآن

جدول مسابقات ورزشي

تغذيه وبهداشت موادغذايي

شناخت تاسيسات و اماكن ورزشي

فيزيولوژي ( ۱)

-----

مديريت خانواده

(۳)تعليمات ديني و قرآن

خانواده در اسلام

روان‌شناسي رشد

حقوق خانواده دراسلام

بهداشت خانواده

-----

صنايع غذايي

(۳)تعليمات ديني و قرآن

اصول کنترل کيفيت

اصول تغذيه

بهداشت و ايمني كار درکارخانجات مواد غذايي

سردخانه وانبار

-----

گرافيك

(۳)تعليمات ديني و قرآن

طراحي(۲)

تاريخ هنرجهان

مباني تصوير سازي

علم مناظرومرايا

-----

نقشه كشي معماري

(۳)تعليمات ديني و قرآن

عناصروجزئيات

متره و برآورد

آشنايي با بناهاي تاريخي

تاسيسات ساختمان

-----

مرمت آثار فرهنگي

(۳)تعليمات ديني و قرآن

پيشينه و سيرتحول مواد معدني

تاريخ هنرجهان

فرسايش و پوسيدگی مواد معدني

پيشينه ومباني نظري مرمت

-----

سينما

(۳)تعليمات ديني و قرآن

کارگاه نگارش (۲)

مباني زيبايي شناسي ودرک تصوير

تاريخ هنر ايران

تاريخ سينما

 

تحلیل فیلم

پشتيباني صحنه

(۳)تعليمات ديني و قرآن

حجم شناسي

تاريخ هنرجهان

طراحي تخصصي

نقشه‌کشی(۱)

-----

كودكياري

(۳)تعليمات ديني و قرآن

بهداشت رواني

تغذيه وبهداشت موادغذايي

بيماريهاي شايع كودكان

فعاليت ‌های آموزشي پيش دبستاني

-----

 

 

 

کیفیت سایت جدید خوارزمی را چگونه ارزیابی می کنید؟
نیاز به محتوای بیشتر
متوسط
خوب

 

 

  بازديد کل : 2560768 نفر   - 456193 ip   بازديد امروز : 325 نفر   - 104 ip   بازديد ديروز : 891 نفر   - 330 ip   آنلاين : 6 نفر