پنجشنبه 5 ارديبهشت 1398

به سایت موسسه آموزشی فرزانگان خوارزمی خوش آمدید.میزبانان شما در سایت جامع اینترنتی خوارزمی:دکتر محمود شیرزاد-مهندس سعید ابراهیمی

empty    

 
 

 

اخبار
نتايج نهايي رشته‌‌ هاي‌ نيمه متمركز آزمون‌ سراسري‌95

اطلاعيه‌ سازمان ‌سنجش ‌آموزش ‌كشور در خصوص اعلام نتايج نهايي پذيرفته ‌شدگان رشته‌‌ هاي‌ تحصيلي نيمه ‌‌متمركز در آزمون‌ سراسري‌ سال‌ 1395

 

بدين ‌وسيله از داوطلباني كه اسامي آن ها به عنوان پذيرفته شدگان نهايي هر يك از رشته هاي تحصيلي نيمه‌ متمركز آزمون سراسري سال 1395 در سايت اين سازمان به آدرس www.Sanjesh.org اعلام شده است، دعوت مي نمايد كه براي ثبت‌ نام در موسسه محل قبولي خود، با همراه داشتن مدارك به شرح ذيل در يكي از روزهاي دو‌شنبه و يا سه‌ شنبه 11 و 95/11/12 به محل قبولي خود مراجعه نمايند، بديهي است عدم مراجعه به موقع پذيرفته‌ شدگان براي ثبت‌ نام به منزله انصراف قطعي از تحصيل آن ها تلقي خواهد شد.

 

نكات مهم و قابل توجه:

1- كليه پذيرفته‌ شدگان لازم است قبل از مراجعه حضوري به دانشگاه و يا موسسه محل قبولي خود براي اطلاع از برنامه زماني، مكان، مدارك مورد نياز و نحوه مراجعه خود جهت ثبت ‌نام، پايگاه اطلاع ‌رساني موسسه محل قبولي ذيربط مراجعه نمايند. در صورتي كه زمان خاصي از سوي دانشگاه ها و موسسات براي ثبت ‌نام اعلام نشده باشد داوطلبان مي ‌بايست در يكي از روزهاي فوق براي ثبت‌ نام مراجعه نمايند.

2- اسامي پذيرفته ‌شدگان رشته ‌هاي تحصيلي دانشكده اطلاعات در پايگاه اطلاع ‌رساني اين سازمان اعلام نخواهد شد. با پذيرفته‌ شدگان براي انجام مراحل ثبت ‌نام توسط دانشكده مذكور هماهنگي لازم به عمل خواهد آمد.

3- در رشته‌ هاي تحصيلي نيمه‌ متمركز تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه (كد 21830)، مديريت هتلداري (كد 21881)، مهندسي برق، مهندسي كامپيوتر و مهندسي مكانيك (كدهاي 21900، 21901 و 21902)  دانشگاه تهران، كارداني بهداشت عمومي (كد 21690) دانشگاه علوم پزشكي آبادان، كارداني تكنسين سلامت دهان (كدهاي 21697 و 21712) دانشگاه هاي علوم پزشكي ايلام و قزوين، كارداني فوريت هاي پزشكي (كدهاي 21736، 21738، 21747، 21751، 21752، 21756، 21764، 21771، 21775، 21776، 21779، 21782، 21783، 21787، 21791، 21792، 21797، 21800، 21807 و21810) و پزشكي (كد 21905) به دليل عدم ارسال نتايج مراحل مصاحبه، معاينه و ساير مراحل گزينش داوطلبان از سوي موسسات داراي پذيرش و يا ارگان بورس شونده، هيچ داوطلبي به عنوان پذيرفته ‌شده نهايي اعلام نخواهد شد. داوطلبان در صورت داشتن هر گونه سوال مي‌ توانند با ارگان ها و یا دانشگاه های ذیربط تماس حاصل نمايند.

4- در كليه رشته‌ هاي تحصيلي ‌متمركز داراي شرايط خاص پزشكي، دندان پزشكي، داروسازي، فيزيوتراپي، پرستاري، علوم آزمايشگاهي، اتاق عمل ، تكنولوژي پرتوشناسي ، فناوري اطلاعات سلامت، هوشبري، بينايي سنجي و شنوايي شناسي بورسيه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در دانشگاه هاي علوم پزشكي به دليل عدم ارسال نتايج مراحل مصاحبه، معاينه و ساير مراحل گزينش داوطلبان از سوي ارگان بورس دهنده (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) هيچ داوطلبي به عنوان پذيرفته‌ شده نهايي اعلام نخواهد شد. داوطلبان در صورت داشتن هر گونه سوال مي‌ توانند به ارگان بورس دهنده مراجعه نمايند.

5- با توجه به اين كه اسامي پذيرفته ‌شدگان رشته ‌‌هاي تحصيلي متمركز و نيمه ‌‌متمركز در مرحله تكميل ظرفيت آزمون‌ سراسري‌ سال‌ 1395 و همچنين رشته‌ هاي تحصيلي نيمه‌ متمركز در آزمون مذكور به صورت همزمان اعلام شده ‌اند، داوطلباني كه در هر دو مرحله داراي قبولي مي‌ باشند، مجاز خواهند بود در صورت تمايل و به دلخواه خود در یکی از كد رشته‌ هاي موردنظر ثبت‌ نام و مشغول به تحصیل شوند بديهي است ثبت‌ نام در هر يك از كد رشته ‌هاي قبولي به منزله انصراف از كد رشته ديگري تلقي شده و امكان ثبت‌ نام و ادامه تحصيل در كد رشته  ديگر امكان پذير نيست.

 

الف- مداركي كه پذيرفته ‌شدگان لازم است به هنگام ثبت ‌نام ارائه نمايند:

1- كليه پذيرفته ‌شدگان بايد داراي يكي از مدارك پايان دوره كارداني (فوق ديپلم) و يا گواهينامه دوره پيش ‌دانشگاهي يا ديپلم چهارساله نظام قديم آموزش متوسطه (داراي بخش و شهر محل اخذ مدرك) باشند و با در نظر داشتن ضوابط تاريخ اخذ مدرك تحصيلي كه قبلاً در دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي ( دفترچه شماره 2) به اطلاع رسيده براي ثبت ‌نام به موسسه محل قبولي مراجعه نمايند.

2- اصل مدرك و يا گواهي تحصيلي پايان دوره متوسطه و دو سال ماقبل آن براي كليه پذيرفته‌ شدگان اعم از نظام جديد و يا  نظام قديم آموزش متوسطه با مهر و امضای مدير دبيرستان يا هنرستان به انضمام تصوير آن كه بخش و شهر محل اخذ مدرك تحصيلي در آن مشخص باشد.

3- اصل و يا گواهي مدرك پايان دوره كارداني پيوسته آموزشكده هاي فني و حرفه اي براي پذيرفته شدگان داراي مدرك مذكور با قيد تاريخ اخذ مدرك كارداني (حداكثر تا تاريخ 31/6/95) به انضمام تصوير آن، همچنين اصل و يا گواهي ديپلم متوسطه، سال ماقبل ديپلم و دو سال ماقبل ديپلم با مهر و امضای مدير دبيرستان و يا هنرستان كه بخش و شهر محل اخذ ديپلم و سال ماقبل ديپلم و دو سال ماقبل ديپلم در آن مشخص شده باشد، به انضمام يك برگ تصوير آن.

4- اصل شناسنامه و كارت ملي و دو سري كپي از آن ها.

5- شش قطعه عكس 4×3 تمام رخ تهيه شده در سال جاري (پذيرفته شدگان مرد كه براي آنان معافيت تحصيلي درخواست می شود لازم است دوازده قطعه عكس همراه داشته باشند).

6- معرفي نامه رسمي از ستاد مشترك‌ سپاه ‌پاسداران‌ انقلاب ‌اسلامي‌ و يا وزارت جهاد كشاورزي با امضا و مهر هر يك از رؤساي ارگان‌ هاي مذكور.

7- آن دسته از داوطلبان شاهد و ايثارگر كه با سهميه ‌هاي بنياد شهيد و امور ايثارگران و يا ستادكل نيروهاي مسلح پذيرفته شده‌ اند در زمان ‌ثبت ‌نام، ملزم به ارائه فرم ‌و يا مدركي درباره تاييد سهميه ثبت ‌نامي ‌خويش‌ نمي ‌باشند. ‌چنانچه ‌سهميه‌ پذيرفته ‌شده ‌اي حسب مورد از سوي‌ ‌بنياد شهيد و امور ايثارگران و يا ستادكل نيروهاي مسلح ‌مورد تاييد قرار نگيرد از تحصيل وي ممانعت به عمل خواهد آمد.

8- مدركي كه وضعيت نظام وظيفه آن ها را با توجه شرايط مربوط به مقررات وظيفه عمومي مندرج در صفحه 35 دفترچه راهنماي شماره يك آزمون سراسري سال 1395 مشخص كند (براي برادران).

9- اصل حكم مرخصي سالانه يا موافقت كتبي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع براي كارمندان.

10- با توجه به بخشنامه 221446/460 مورخ 91/10/18 رياست‌ محترم‌ مركز سنجش آموزش ‌و پرورش كليه پذيرفته‌ شدگان مي‌ بايست به همراه تصوير گواهي پيش ‌دانشگاهي خود به دفاتر پيشخوان دولت مراجعه و درخواست تاييديه ‌ي تحصيلي (ارزش تحصيلي) از اداره آموزش ‌و پرورش محل تحصيل خود را نمايند و رسيد مربوط را در زمان ثبت ‌نام به دانشگاه ارائه دهند. كليه پذيرفته‌ شدگان حتماً عنوان رشته قبولي و عنوان و آدرس دانشگاه محل قبولي خود را در زمان تكميل فرم در دفاتر پيشخوان اعلام نمايند.

11- ارائه اصل كارنامه تحصيلي ديپلم متوسطه نظام جديد با امضا و ممهور به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش براي ديپلمه‌ هاي نظام جديد آموزش متوسطه (رياضي ‌فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي) سال ‌هاي 1385 به بعد كه امتحانات آنان به صورت كتبي و سراسري برگزار شده است در هنگام ثبت ‌نام ضروري مي ‌باشد.

12- اصل كارنامه تحصيلي دوره پيش ‌دانشگاهي (رياضي ‌فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني، علوم و معارف اسلامي و هنر) در هر يك ‌از سال ‌هاي 1391 الي 1395 با امضا و مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش.

 

ب- تذكرات مهم درباره اعلام اسامي پذيرفته ‌شدگان نهايي:

 

1- داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته ‌شدگان نهايي هر يك از رشته هاي تحصيلي نيمه‌ متمركز اعلام شده است، چنانچه جزء پذيرفته ‌شدگان رشته متمركز آزمون سراسري سال 1395 شهريورماه باشند، برابر ضوابط اعلام شده قبولي آنان در رشته متمركز لغو شده و منحصراً مي ‌بايست در رشته پذيرفته ‌شده نيمه متمركز (قبولي جديد) ثبت‌ نام و ادامه تحصيل دهند و با آنان همانند دانشجوي انتقالي رفتار خواهد شد. همچنين براي پذيرفته ‌شدگان دوره هاي روزانه نيمه ‌متمركز يك نوبت از حداكثر دو نوبت قبولي منظور خواهد شد.

2- داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته ‌شده نهايي دوره هاي روزانه درج شده، خواه در مؤسسه آموزش عالي ذيربط ثبت ‌نام نمايند و يا ننمايند، حق شركت در آزمون سراسري سال1396 را نخواهند داشت.

3- گزينش رشته ‌هاي نيمه‌ متمركز آموزش تربيت ‌بدني دوره هاي مختلف تحصيلي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي از بين داوطلباني كه در مراحل معاينه و آزمون عملي آن شركت نموده‌ اند و از سوي كميته آزمون عملي واجد شرايط از نظر معاينه و آزمون عملي براي گزينش نهايي اعلام شده اند با در نظر داشتن نمره علمي زيرگروه رشته مذكور و نمره‌ هاي علمي و عملي مكتسبه (رشته‌ آموزش تربيت بدني از بين گروه‌ هاي آزمايشي «1، 2 و 3» انجام شده و داوطلباني كه در آزمون عملي شركت نموده ولي اسامي آنان به عنوان پذيرفته‌ شده نهايي اعلام نشده است، يا مردود مراحل معاينه و آزمون عملي بوده اند و يا در گزينش نهايي مردود علمي در مقايسه با ساير پذيرفته‌ شدگان نهايي شناخته شده اند.

داوطلبان گرامي مي‌ توانند سوالات خود را در خصوص موضوعات فوق حداكثر تا تاريخ 95/11/25 از سيستم پاسخ گويي اينترنتي مندرج در سايت اين سازمان به نشاني www.Sanjesh.org ارسال نموده و يا با شماره‌ تلفن  42163  (پيش شماره 021) تماس حاصل نمايند. و از مراجعه حضوري خودداري شود.ضمناً به سوالات مطرح شده و يا درخواست هاي واصله بعد از تاريخ فوق ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

1395.11.06

 

کیفیت سایت جدید خوارزمی را چگونه ارزیابی می کنید؟
نیاز به محتوای بیشتر
متوسط
خوب

 

 

  بازديد کل : 2642916 نفر   - 475036 ip   بازديد امروز : 749 نفر   - 145 ip   بازديد ديروز : 530 نفر   - 148 ip   آنلاين : 7 نفر