شنبه 4 اسفند 1397

به سایت موسسه آموزشی فرزانگان خوارزمی خوش آمدید.میزبانان شما در سایت جامع اینترنتی خوارزمی:دکتر محمود شیرزاد-مهندس سعید ابراهیمی

empty    

 
 

 

اخبار
درباره رشته های تربیت بدنی،علوم ورزشی،مربیگری و موسیقی نظامی آزمون سراسری95

اطلاعيه سازمان ‌سنجش آموزش ‌كشور در خصوص نحوه توزيع كارت، تعيين زمان و مكان برگزاري آزمون عملي رشته ‌هاي‌ تحصيلي نيمه متمركز علوم ورزشي و مربيگري ورزشي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و آموزش تربيت بدني پرديس ‌هاي دانشگاه فرهنگيان و موسيقي نظامي در آزمون سراسري سال 1395

1395/08/17

 

پيرو اطلاعيه مورخ 95/7/28، بدين‌‌ وسيله‌ نظر معرفي ‌شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌‌ هاي تحصيلي نيمه‌ متمركز علوم ورزشي و مربيگري ورزشي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و آموزش تربيت بدني پرديس ‌هاي دانشگاه فرهنگيان و موسيقي نظامي در آزمون سراسري سال 1395 را به‌ نكات زير معطوف‌ مي‌دارد:

كليه معرفي‌ شدگان بايد طبق برنامه‌ زماني مندرج در اين اطلاعيه اقدام نمايند.

به همراه داشتن اصل شناسنامه و يا كارت ملي براي كل داوطلبان در روز آزمون الزامي است.

با توجه به اين كه معرفي‌ شدگان رشته‌ هاي نيمه ‌متمركز نيازي به انتخاب رشته مجدد نداشته و بر اساس اولويت ‌بندي رشته‌ هاي خود در فرم انتخاب رشته گزينش خواهند شد، لذا در صورتي كه براي‌ انجام‌ مراحل‌ مختلف‌ مصاحبه، معاينه و يا آزمون عملي رشته‌ نيمه ‌متمركز اعلام شده‌، مراجعه ‌نموده و در نهايت به عنوان پذيرفته ‌شده ‌نهايي‌ هر يك از رشته‌ هاي تحصيلي‌ نيمه ‌‌متمركز اعلام‌ قبولي شوند، مطابق ضوابط قبولي‌ قبلي آنان‌ در رشته‌ متمركز لغو مي ‌شود و منحصراً مي ‌بايست در رشته قبولي نيمه‌ متمركز ثبت ‌نام و ادامه تحصيل نمايند بديهي است  امكان بازگشت و ادامه تحصيل اين قبيل از پذيرفته‌ شدگان در رشته قبولي متمركز ميسر نمي ‌باشد.

آزمون‌ عملي رشته ‌‌هاي تحصيلي نيمه‌ متمركز علوم ورزشي، مربيگري ورزشي و آموزش تربيت بدني پرديس ‌هاي دانشگاه فرهنگيان و موسيقي نظامي قابل تمديد، تكرار و يا برگزاري آن به صورت انفرادي براي هيچ داوطلبي در تحت هيچ شرايطي ميسر نمي باشد.

كارت شركت در آزمون عملي رشته ‌‌هاي تحصيلي نيمه ‌متمركز علوم ورزشي و مربيگري ورزشي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و آموزش تربيت بدني پرديس‌ هاي دانشگاه فرهنگيان و موسيقي نظامي در حوزه هاي برگزاري آزمون عملي تحويل داوطلبان خواهد شد. داوطلبان معرفي شده رشته‌‌ هاي تحصيلي نيمه ‌متمركز علوم ورزشي و مربيگري ورزشي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و آموزش تربيت بدني پرديس ‌هاي دانشگاه فرهنگيان لازم‌ است‌ با همراه داشتن لباس‌ و كفش‌ ورزشي‌ منحصراً در روزهاي تعيين‌ شده‌ در حوزه برگزاري حضور يابند. بديهي ‌است‌ در صورت ‌‌نداشتن‌ شناسنامه، كارت ملي، از داوطلب‌ مراحل معاينات و آزمون ‌عملي‌ و مصاحبه‌ به ‌عمل ‌نخواهد آمد.

يادآوري مهم (1): معرفي ‌شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌‌ هاي تحصيلي نيمه‌متمركز علوم ورزشي، مربيگري ورزشي و آموزش تربيت بدني پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان بايد از سلامت كامل جسماني برخوردار بوده و به خصوص از سلامت قلبي و ريوي خود يقين داشته و آمادگي ‌هاي لازم براي تست هاي آزمون‌ عملي‌ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي را داشته‌ باشند. با توجه به اينكه در محل حوزه برگزاري آزمون عملي معاينات پزشكي با نظارت پژوهشگاه تربيت بدني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري انجام خواهد شد نياز به همراه داشتن گواهي سلامت و ارائه گواهي تندرستي براي داوطلبان نمي ‌باشد.

كليه معرفي‌ شدگان چند برابر ظرفيت پرديس‌ هاي دانشگاه فرهنگيان وابسته به وزارت آموزش و پرورش علاوه بر شركت در آزمون عملي، مي ‌بايستي طبق اطلاعيه ‌اي كه در دهه آخر آذرماه95 توسط اين سازمان براي شركت در مصاحبه تخصصي و بررسي صلاحيت‌ هاي عمومي كه در دو قسمت مجزا توسط آموزش و پرورش برگزار خواهد شد شركت نمايند. در غير اين صورت به منزله انصراف فرد از ادامه گزينش تلقي مي‌شود، به عبارتي كليه داوطلبان بايد حائز شرايط مصاحبه و بررسي صلاحيت‌ هاي عمومي بوده تا در گزينش نهایي كه بر اساس ضوابط اين سازمان در بهمن ماه95 انجام مي‌ شود، باشند.

معرفي شدگان رشته‌ هاي‌ نيمه ‌متمركز دوره روزانه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پرديس ‌هاي دانشگاه فرهنگيان وابسته به وزارت آموزش و پرورش در صورتي كه در آزمون عملي شركت نموده و در رديف پذيرفته ‌شدگان نهايي در دوره فوق قرار بگيرند، حق ثبت ‌نام و شركت در آزمون سراسري سال 1396 را نخواهند داشت.

داوطلباني كه در رديف معرفي ‌شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌ هاي فوق‌ الذكر بوده و نسبت به پرداخت هزينه آزمون عملي در موعد مقرر اقدام ننموده ‌اند، در صورت تمايل براي شركت در آزمون عملي مي‌ توانند جهت بررسي وضعيت خود با به همراه داشتن دو قطعه عكس و كارت شناسايي معتبر مطابق جدول ذيل به محل برگزاري آزمون و به نماينده سازمان سنجش مستقر در شهرستان برگزاري، مراجعه نمايند.

آزمون عملي ‌براي كليه‌ معرفي ‌شدگان‌ خانم ها در روز پنجشنبه مورخ 95/9/4 و آقايان در روز جمعه مورخ 95/9/5 برگزار مي ‌شود.

 

10- كليه معرفي ‌‌شدگان مي ‌بايست فقط ‌بر اساس برنامه زماني طبق استان محل اقامت مندرج در جدول ذيل در آزمون عملي شركت نمايند.

 11- معرفي‌شدگان چندبرابر ظرفيت هر يك از رشته‌ تحصيلي نيمه متمركز علوم ورزشي، مربيگري ورزشي و آموزش تربيت بدني پرديس ‌هاي دانشگاه فرهنگيان بايد علاوه بر مبلغ واريزي براي هزينه آزمون عملي (موضوع پرداخت 180.000 ريال در اطلاعيه مورخ 95/7/28)، بابت انجام معاينه پزشكي و تست‌ هاي سلامت و تندرستي مبلغ 220.000 (دويست‌ و بيست هزار) ريال به شماره حساب 2172269001003 نزد بانك ملي شعبه ميرعماد (تهران) كد 187 بنام درآمد اختصاصي پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي (قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي ايران) با شناسه واريز 3812621  از ساعت 8:00 صبح به حوزه ‌هاي برگزاري محل آزمون عملي به شرح جدول ذيل مراجعه نمايند. همچنين لازم است عبارت «بابت معاينه پزشكي و تست‌ هاي سلامت و تندرستي» روي اصل فيش واريزي مبلغ 220.000 (دويست‌ و بيست هزار)ريال درج شود و آن را در روز آزمون تحويل حوزه آزمون عملي نمايند.


 

آدرس محل انجام معاينه پزشكي و آزمون عملي در رشته علوم‌‌ ورزشي، مربيگري ورزشي‌  و آموزش تربيت بدني پرديس ‌هاي دانشگاه فرهنگيان

استان هاي محل اقامت داوطلبان

‌آدرس حوزه امتحاني و محل‌ مراجعه

تهران، البرز، قم و مركزي‌

کرج- حصارک- خیابان شهید بهشتی- میدان دانشگاه- دانشگاه خوارزمی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی. شماره تماس 34512001- 34579600 ( کد026) - داخلی 2430

آذربايجان‌ شرقي‌، آذربايجان‌ غربي ‌و اردبيل

‌تبريز- بلوار 29 بهمن- دانشگاه تبريز-دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي.

شماره تماس: 33393257-33393256 (كد041)

اصفهان‌، چهار محال‌ و بختياري‌، يزد و كرمان

اصفهان- ميدان آزادي-خيابان دانشگاه (هزار جريب) درب شرقي دانشگاه اصفهان- سالن ورزشي شهيد بهراميان.

شماره تماس: 37932571-37932196 (کد 031).

فارس، بوشهر،كهگيلويه‌ و بويراحمد و هرمزگان

شيراز- بلواردانشجو -ميدان ارم-خوابگاه ارم-دانشكده علوم تربيتي دانشگاه شيراز- گروه‌ تربيت‌ بدني وعلوم ورزشي.سالن ورزشي 15 خرداد. شماره تماس: 36134674 36134699 (کد 071)

خراسان ‌شمالي، خراسان جنوبي، خراسان رضوي و سيستان ‌و بلوچستان‌

مشهد- ميدان آزادي-دانشگاه‌ فردوسي‌ مشهد- دانشكده‌ تربيت‌ بدني و علوم ورزشي.

شماره تماس: 38803455-38803465 (کد051)

گيلان، زنجان و قزوين

رشت- كيلومتر 10 جاده تهران- دانشكده‌ تربيت‌ بدني دانشگاه گيلان.

شماره تماس: 33690816-33690685 (كد013)

كرمانشاه، همدان و كردستان

كرمانشاه- باغ ابريشم- دانشگاه رازي كرمانشاه- دانشكده تربيت‌ بدني و علوم ورزشي.

شماره تماس: 34279265-34283267 (083)

خوزستان، لرستان و ايلام

اهواز- دانشگاه شهيد چمران اهواز- دانشكده تربيت‌ بدني و علوم ورزشي.

شماره تماس: 33336316-33369512 (کد 061)

مازندران، گلستان، سمنان

بابلسر- خيابان شهيد بهشتي-پرديس دانشگاه مازندران- دانشكده تربيت‌ بدني و علوم ورزشي.

شماره تماس: 35302201 (کد011).

تذكر مهم: به همراه داشتن يك قطعه عكس 4×3، لباس‌ و كفش‌ ورزشي‌، اصل شناسنامه و يا كارت ملي و اصل فيش هزينه تست‌ هاي سلامت و تندرستي و انجام معاينه پزشكي به مبلغ 220.000 (دويست و بيست ‌هزار) ريال در زمان آزمون عملي ضروري است. در غير اين صورت از داوطلب‌ آزمون ‌عملي‌ به ‌عمل ‌نخواهد آمد.

 12- معرفي ‌شدگان ‌رشته‌‌ ‌‌‌‌تحصيلي موسيقي نظامي (كد 12254) ‌دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس كرج) بورسيه ارتش جمهوري اسلامي ايران

كليه داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان معرفي‌ شده چند برابر ظرفيت ‌رشته‌‌ ‌‌‌‌تحصيلي موسيقي نظامي (كد 12254) ‌دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس كرج) بورسيه ارتش جمهوري اسلامي ايران اعلام شده است و هزينه انجام آزمون عملي را در زمان مقرر پرداخت نموده ‌اند ضرورت دارد برای شرکت در آزمون عملی با همراه داشتن يك قطعه عكس4×3 و اصل شناسنامه و يا كارت ملي در روز جمعه مورخ 28/8/95 راس ساعت 7:30 دقيقه صبح (براي تعيين نوبت) و شركت در آزمون عملي، به آدرس تهران- ميدان هفتم تير-خيابان كريمخان زند-بين استاد نجات الهي و سپهبدقرني-پلاك 204-سازمان سنجش و آموزش كشور-طبقه اول مراجعه نمايند. كارت شركت در آزمون در همان محل برگزاري آزمون عملي به داوطلبان تحويل خواهد شد.

نحوه برگزاري آزمون موسيقي نظامي: تسلط لازم به يكي از سازهاي بادي، چوبي يا بادي، برنجي، اركسترهاي سمفونيك (به استثناي سازهاي ضربي يا كوبه ‌اي) و نيز تسلط به سرايش و شنوايي.

 داوطلبان گرامي مي توانند سوالات خود را با سيستم پاسخ گويي اينترنتي مندرج در سايت اين سازمان به نشاني www.Sanjesh.org مطرح نموده و يا با  شماره‌ تلفن  42163  (پيش شماره 021) تماس حاصل نمايند.

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

1395.08.17

 

کیفیت سایت جدید خوارزمی را چگونه ارزیابی می کنید؟
نیاز به محتوای بیشتر
متوسط
خوب

 

 

  بازديد کل : 2565507 نفر   - 457533 ip   بازديد امروز : 1148 نفر   - 291 ip   بازديد ديروز : 969 نفر   - 412 ip   آنلاين : 8 نفر