پنجشنبه 5 ارديبهشت 1398

به سایت موسسه آموزشی فرزانگان خوارزمی خوش آمدید.میزبانان شما در سایت جامع اینترنتی خوارزمی:دکتر محمود شیرزاد-مهندس سعید ابراهیمی

empty    

 
 

 

اخبار
اعلام اسامي پذيرفته‌ شدگان نهايي رشته‌ هاي مختلف تحصيلي متمركز در آزمون سراسري سال 1395

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص اعلام اسامي پذيرفته ‌شدگان نهايي رشته‌ هاي مختلف تحصيلي متمركز در آزمون سراسري سال 1395

 

با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال ضمن عرض تبریک عید سعیدغدیرخم و با عرض تبريك و تهنيت به خواهران و برادران عزيزي كه در آزمون سراسري سال 1395 پذيرفته شده و آماده گام نهادن به عرصه وسيع علم اندوزي و خدمت به مردم شريف ميهن مان مي شوند، بدين وسيله به اطلاع مي رساند اسامي پذيرفته شدگان نهايي رشته هاي مختلف تحصيلي دوره هاي روزانه، نوبت دوم (شبانه)، دانشگاه پيام نور، پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، موسسات غيرانتفاعي و غيردولتي، رشته هاي تحصيلي مجازي، پرديس خودگردان و ظرفيت مازاد دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي كشور و همچنين اسامي پذيرفته شدگان مرحله پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي براي دانشگاه ها، موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي، دانشگاه پيام نور و دوره هاي مجازي در سال تحصيلي 96-1395 كه گزينش آنها به روش متمركز صورت گرفته است، جمعاً به تعداد 398832 نفر در پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org قرار گرفته است كه آمار پذيرفته شدگان هر يك از گروه هاي آزمايشي در هر يك از دوره هاي تحصيلي به شرح جدول شماره 1 مي باشد.

 

جدول شماره 1- آمار پذيرفته شدگان نهايي رشته هاي تحصيلي به تفكيك گروه هاي آزمايشي در آزمون سراسري سال 1395

(اعم از رشته هايي كه پذيرش آنها براساس آزمون و سوابق تحصيلي و يا صرفاً براساس سوابق تحصيلي صورت پذيرفته است)

گروه آزمايشي

 

رشته هاي تحصيلي

جمع

گروه هاي آزمايشي

علوم رياضي وفني

علوم تجربي

علوم انساني

هنــر

زبانهاي خارجي

روزانه

125039

49359

45172

23347

3340

3821

نوبت دوم (شبانه)

27057

11833

6124

7636

705

759

دانشگاه پيام نور

143922

20595

52275

65019

1123

4910

دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي

6834

1431

1943

3247

7

206

مؤسسات غيرانتفاعي و غيردولتي

85744

31392

31588

15726

3989

3049

دوره­هاي پرديس خودگردان

3982

875

2979

99

29

0

نيمه حضوري

213

0

0

213

0

0

مجازي دولتي

1865

1037

108

720

0

0

مجازي غيرانتفاعي

3017

659

1046

1312

0

0

ظرفيت مازاد

1159

0

1159

0

0

0

جمع كل پذيرفته شدگان

398832

117181

142394

117319

9193

12745

 

كليه پذيرفته شدگان براي اطلاع از نحوه ثبت نام، تاريخ ثبت نام و مدارك لازم براي ثبت نام (علاوه بر مدارك مندرج در اين اطلاعيه) ضرورت دارد ابتدا به پايگاه اطلاع رساني دانشگاه و يا موسسه آموزش عالي محل قبولي خود مراجعه نمايند. بديهي است در صورتي كه دانشگاه يا موسسه محل قبولي برنامه زماني مشخصي را براي ثبت نام در سايت خود درج ننموده باشد، پذيرفته شدگان اين قبيل موسسات لازم است مطابق جدول شماره 2 اين اطلاعيه براي ثبت نام به محل قبولي مراجعه نمايند.

 

جدول شماره 2 برنامه زماني ثبت نام از پذيرفته شدگان براي آن دسته از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كه برنامه زماني براي ثبت نام در سايت اينترنتي خود اعلام ننموده اند

روز و تاريخ ثبت نام

ترتيب حرف اول نام خانوادگي

شنبه 95/7/3

الف ب پ ت ث ج چ

يكشنبه 95/7/4

ح خ- د ذ ر ز- ژ س

دو شنبه 95/7/5

ش ص- ض ط ظ- ع غ ف ق ك

سه شنبه 95/7/6

گ ل م ن و - هـ - ي

 

توضيح در مورد كدهاي 11 و 17 (دانشگاه فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي)، 12 (رشته هاي تحصيلي دانشگاه شاهد)، 14 (رشته هاي تحصيلي دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري)، 15 (رشته مديريت بيمه اكو دانشگاه علامه طباطبايي)، 18 (رشته هاي تحصيلي موسسه غيرانتفاعي رفاه)، 20 (دكتري بيوتكنولوژي دانشگاه تهران)، 21 (دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله «عج» ) و 22 (رشته هاي تحصيلي بورسيه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در دانشگاه هاي علوم پزشكي):

 

الف) آن دسته از پذيرفته شدگاني كه براي آنان بجاي كدرشته قبولي يكي از كدهاي فوق اعلام شده به منزله آن است كه منحصراً در كدرشته مذكور نمره علمي لازم را دارا بوده و دررديف معرفي شدگان چند برابر ظرفيت يكي از كدرشته هاي موسسه مذكور قرار گرفته اند.

ب) آن دسته از پذيرفته شدگاني كه علاوه بر كدرشته قبولي اعلام شده (5 رقمي) يكي از كدهاي فوق نيز در اعلام نتايج براي آنها مشخص گرديده، توجه داشته باشند كه به دليل داشتن نمره علمي لازم در اولويت قبل از رشته قبولي، در رديف معرفي شدگان چند برابر ظرفيت يكي از كدرشته هاي موسسه مذكور قرار گرفته اند.

تبصره: از آنجا كه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نتيجه فهرست معرفي شدگان چندبرابر ظرفيت اعلام شده در دهه اول شهريور ماه را به اين سازمان اعلام ننموده است، لذا وضعيت علمي كليه داوطلباني كه نسبت به انتخاب كدرشته محلهاي بورسيه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اقدام نموده اند با توجه به ضوابط و اولويت كدرشته هاي انتخابي بررسي و براي قبول شدگان (با درنظر گرفتن توضيحات بند الف و ب فوق) كد 22 اعلام شده است.

تذكر مهم: كليه داوطلبان فوق (داوطلباني كه براي آنان يكي از كدهاي 11، 17، 12، 14، 15، 18، 20، 21 و 22 اعلام شده است) لازم است براساس برنامه زماني كه در اطلاعيه روز يكشنبه مورخ 95/7/4 از طريق پايگاه اطلاع رساني اين سازمان منتشر خواهد شد، براي مصاحبه به آدرس محل اعلام شده در اطلاعيه مراجعه نمايند. بديهي است عدم مراجعه براي شركت در مصاحبه و ساير مراحل گزينش رشته هاي مذكور به منزله انصراف از رشته ذيربط تلقي مي گردد و آن دسته از داوطلباني كه داراي كد قبولي ديگري مي باشند مي توانند در كدرشته قبولي اعلام شده ثبت نام نموده و به ادامه تحصيل بپردازند. لازم به تاكيد است آن دسته از داوطلباني كه در كد رشته قبولي ديگري نام آنان اعلام شده، در صورتي كه در مراحل مصاحبه و گزينش شركت نموده و پس از تاييد در رديف پذيرفته شدگان نهايي رشته جديد قرار بگيرند، قبولي آنها در كدرشته اعلام شده قبلي (رشته اي كه هم اكنون اعلام شده) باطل خواهد شد.

 

الف) مدارك مورد نياز براي ثبت نام از پذيرفته شدگان:

هر يك از پذيرفته شدگان (با اعمال نمره و سوابق تحصيلي و يا منحصراً سوابق تحصيلي) مي بايست بر حسب موردهاي مندرج در جدول ذيل مدارك لازم را براي ثبت نام در موسسه آموزش عالي قبولي تهيه و تحويل نمايد.

رديف

مورد (ديپلم يا مدرك تحصيلي)

ارائه مدرك يك نسخه تصوير تأييديه

توضيح و موارد بررسي

1-1

نظام قديم آموزش متوسطه

اصل يا گواهي مدرك تحصيلي دوره چهار ساله يا دوره شش ساله و يا هنرستان با مهر و امضاء مدير دبيرستان و يا هنرستان با درج نوع ديپلم، بخش و شهرستان محل اخذ ديپلم

- بخش و شهرستان محل اخذ ديپلم، سال ماقبل و دوسال ماقبل ديپلم مي بايست با سه سال تحصيل مندرج در ليست يكسان باشد.

- تاريخ اخذ ديپلم در هر يك از رشته هاي تحصيلي نيمسال اول و دوم بايد حداكثر تا پايان 31/6/95 باشد.

1-2

گواهي تحصيلي سال ما قبل و2 سال ماقبل ديپلم با درج بخش و شهرستان محل تحصيل با مهرو امضاء مديردبيرستان و يا هنرستان با درج بخش و شهرستان سال ماقبل و2 سال قبل ازديپلم

1-3

اصل گواهي يا كارنامه تحصيلي ديپلم نظام قديم با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش

رشته هاي تحصيلي گزينش صرفاً براساس سوابق تحصيلي (معدل كتبي)

2-1

نظام جديدآموزش متوسطه

اصل مدرك يا گواهي پايان دوره پيش دانشگاهي با مهر و امضاء مدير مركز پيش دانشگاهي با درج رشته تحصيلي، بخش و شهرستان محل اخذ مدرك پيش دانشگاهي

- تاريخ اخذ دوره پيش دانشگاهي در هر يك از رشته هاي تحصيلي نيمسال اول و دوم بايد حداكثر تا پايان 31/6/95 باشد.

- بخش و شهرستان محل اخذ مدرك دوره پيش دانشگاهي، اخذ ديپلم و سال ماقبل از ديپلم مي بايست با سه سال تحصيل مندرج در ليست يكسان باشد.

اصل كارنامه تحصيلي دوره پيش دانشگاهي (رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني، علوم و معارف اسلامي و هنر) در هر يك از سال هاي 1391 الي 1395 با امضاء و مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش

2-2

اصل مدرك يا گواهي ديپلم متوسطه نظام جديد با مهر و امضاء مدير دبيرستان و يا هنرستان با درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرك

2-3

اصل مدرك و يا گواهي سال ما قبل ديپلم با مهر و امضاء مدير دبيرستان و يا هنرستان با درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرك

2-4

اصل كارنامه تحصيلي ديپلم متوسطه نظام جديد (رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي) در هر يك از سال هاي 1384 الي 1393 با امضاء و مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش

داوطلباني كه متقاضي ترميم نمرات دروس امتحان نهايي سال سوم خود بوده اند لازم است كارنامه ترميم و ارتقاي نمره دروس امتحان نهايي

با امضاء و مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش را ارائه نمايند.

3

مدرك معادل كارداني ويژه دانشجويان اخراجي و انصرافي

اصل مدرك و يا گواهي دانش آموختگي در دوره ي معادل

در خصوص دارندگان مدرك معادل مفاد بخشنامه شماره 77633/2 مورخ 28/5/92 معاونت آموزشي وزارت متبوع ملاك عمل بوده و بررسي هاي لازم مي بايست براساس اين بخشنامه صورت گيرد. ضمنا قبولي پذيرفته شدگان داراي مدرك معادل كه مشمول مفاد بخشنامه مذكور نمي باشند، لغو خواهد شد.

4

دارندگان مدرك كارداني دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي

اصل و يا گواهي مدرك دوره كارداني (فوق ديپلم)

تاريخ اخذ مدرك كارداني حداكثر تا تاريخ 31/6/95

5

دارندگان مدرك كارداني گروه آموزشي پزشكي

اصل و يا گواهي مدرك دوره كارداني (فوق ديپلم)

اصل و يا گواهي مدرك كارداني پيوسته آموزشكده هاي فني و حرفه اي وابسته به وزارت آموزش و پرورش

پايان طرح نيروي انساني تاريخ 31/6/95 براي رشته هاي تحصيلي نيمسال اول و يا 30/11/95 براي رشته هاي تحصيلي نيمسال دوم باشد.

6

دارندگان مدرك كارداني پيوسته

با قيد تاريخ اخذ مدرك كارداني حداكثر تا 31/6/95 و شرط معدل براي ثبت نام ملاك نمي باشد

7

دارندگان مدرك كارداني پيوسته

كارمندان دولت

اصل يا گواهي تحصيلي سال اول، دوم و سوم دبيرستان و يا هنرستان با مهر و امضاء مدير دبيرستان و يا هنرستان با درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرك

--------------

8

اصل حكم مرخصي سالانه يا موافقت رسمي و بدون قيد و شرط

--------------

9

فرزندان كارمندان دولت

گواهي اشتغال به كار براي كاركنان رسمي، پيماني، شاغلين و بازنشستگان وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فنآوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و ساير موسسات آموزشي تابعه

براي استفاده از تسهيلات تصويب نامه شماره 22693 ت 19834 هـ مورخ 19/5/1377 هيات وزيران در يكي از رشته هاي تحصيلي مقاطع كارداني و كارشناسي دوره نوبت دوم ( شبانه )

10

كاركنان رسمي وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري و دانشگاه ها و موسسات آموزشي و پژوهشي وابسته پذيرفته شده در رشته هاي تحصيلي نوبت دوم (شبانه)

اصل حكم استخدامي و يا گواهي رسمي مشمول سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور

حداكثر سن ، 35 سال تمام به هنگام ثبت نام در آزمون سراسري بوده است در غيراينصورت قبولي آنان لغو مي شود

11

كاركنان دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي پذيرفته شده در رشته هاي تحصيلي نوبت دوم (شبانه)

اصل گواهي مبني برداشتن شرايط بومي و همچنين داشتن حداقل سه سال سابقه يكي ازانواع استخدام دراستان محل قبولي

محدوديتي از لحاظ سن ندارند.

12

آموزگار ديپلمه رسمي (قطعي ، آزمايشي و پيماني) وزارت آموزش و پرورش

معرفي نامه رسمي از وزارت آموزش و پرورش (فرم سهميه آموزگاران- شماره 3) با امضاء و مهر رئيس آموزش و پرورش ناحيه يا منطقه شهرستان ذيربط

رشته تحصيلي قبولي: راهنمايي و مشاوره

13

بهياران پذيرفته شده در رشته پرستاري

1- معرفي نامه مبني بر داشتن 3 سال خدمت اعم از دولتي يا غيردولتي به عنوان بهيار در استان محل خدمت اشتغال با تاييد دفتر پرستاري محل خدمت.

2- ارائه مدرك ديپلم بهياري نظام قديم آموزش متوسطه و يا دپيلم بهياري نظام جديد آموزش متوسطه به اضافه مدرك پيش دانشگاهي (حداكثر تا تاريخ 31/6/95 اخذ شده باشد)

رشته تحصيلي قبولي: پرستاري

14

سهميه مناطق محروم

كدرشته هاي مندرج در دفترچه هاي انتخاب رشته تحصيلي:

- علوم رياضي و فني (صفحات 47 تا 49)

- علوم تجربي (صفحه 59)

- علوم انساني (صفحات 31 و 32)

- هنر (صفحه 18 و 19)

- زبان هاي خارجي (صفحه 28)

پذيرفته شده مي بايست بومي يكي از استان هاي: ايلام، بوشهر، چهارمحال و بختياري، سيستان و بلوچستان، كردستان، كرمانشاه، كهگيلويه و بويراحمد، لرستان و هرمزگان مطابق ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي شماره 2 باشد.

15

سهميه داوطلبان شهرستانهاي: اهر، ورزقان و هريس (استان آذربايجان شرقي)

كدرشته هاي مندرج در دفترچه هاي انتخاب رشته تحصيلي:

- علوم رياضي و فني (صفحات 47 تا 49)

- علوم تجربي (صفحه 59)

- علوم انساني (صفحات 31 و 32)

- هنر (صفحه 18 و 19)

- زبان هاي خارجي (صفحه 28)

- بومي يكي از بخش هاي شهرستان هاي ذيربط

- محل اقامت و سال دو يا سوم و پيش دانشگاهي در يكي از بخش ها و يا شهرستان هاي ذيربط باشد.

- تاييديه فرمانداري

16

سهميه داوطلبان شهرستان ابوموسي در استان هرمزگان

كدرشته هاي تحصيلي مندرج در دفتر چه شماره 2 كه در قسمت توضيحات قيد گرديده، پذيرفته شده مي بايست بومي يكي از بخش هاي استان هاي ذيربط باشد

ملاك بومي بودن: ارائه گواهي سكونت مستمر به مدت 3 سال در شهرستان ابوموسي

17

كليه پذيرفته شدگان

اصل شناسنامه به انضمام 2 نسخه تصوير از تمام صفحات

--------------

18

كليه پذيرفته شدگان

اصل كارت ملي به انضمام دو برگ تصوير پشت و روي

--------------

19

كليه پذيرفته شدگان

6 قطعه عكس تمام رخ 4×3 تهيه شده در سالجاري

--------------

20

كليه پذيرفته شدگان (برادران)

مدرك وضعيت نظام وظيفه

با توجه به يكي از بند هاي مقررات وظيفه عمومي مندرج در صفحه 35 دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون سراسري (دفترچه شماره يك) سال 1395

21

كليه پذيرفته شدگان

اصل وكپي دفترچه بيمه (درصورت دارا بودن) اعم از خدمات درماني، تامين اجتماعي، ارتش و...

--------------

 

توضيحات و نكات درخصوص رديف 2 جدول فوق:

با توجه به برگزاري امتحانات جبراني دوره پيش دانشگاهي در دهه سوم شهريورماه، در صورتي كه پذيرفته شدگان در زمان ثبت نام موفق به ارائه گواهي پيش دانشگاهي نگردند، از آنان تعهدي مبني بر ارائه گواهي پيش دانشگاهي تا تاريخ 95/7/28 به موسسه محل قبولي اخذ خواهد شد. بديهي است در صورت عدم ارائه گواهي مذكور تا تاريخ 95/7/28 قبولي آنان لغو مي گردد.

با توجه به بخشنامه شماره 221446/460 مورخ 91/10/18 رياست محترم مركز سنجش آموزش و پرورش كليه پذيرفته شدگان مي بايست به همراه تصوير گواهي پيش دانشگاهي خود به «دفاتر پيشخوان خدمات دولت» مراجعه و تائيديه تحصيلي (ارزش تحصيلي) از اداره آموزش و پرورش محل تحصيل خود را درخواست نمايند و رسيد آن را در زمان ثبت نام به دانشگاه ارائه دهند.كليه پذيرفته شدگان حتماً نام رشته و مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل خود را در فرم «دفاتر پيشخوان خدمات دولت» اعلام نمايند.

توضيحات و نكات درخصوص رديف 3 جدول فوق:

دانشجويان اخراجي آموزشي موضوع آيين نامه آموزشي و همچنين دانشجويان دوره كارشناسي كه مدرك معادل كارداني (اعم از كارداني عمومي و يا كارداني ) را اخذ نموده اند نيز مانند مقررات مربوط به دانشجويان انصرافي پس از تسويه حساب كامل با مؤسسه ذيربط و همچنين اداره كل امور دانشجويان داخل و صندوق رفاه دانشجويان وزارت ذيربط و در صورت نداشتن مشكل نظام وظيفه (براي برادران ) هيچ محدوديتي در انتخاب رشته نداشته و حق ثبت نام در رشته قبولي اعلام شده را دارا مي باشند. بديهي است اين دسته از داوطلبان مي توانند كليه تعهدات مربوط را پس از اتمام تحصيلات خود به صورت يكجا به انجام برسانند.

توضيحات و نكات درخصوص رديف هاي 4 تا 7 جدول فوق:

ثبت نام از كليه برادران فارغ التحصيل مدرك كارداني (فوق ديپلم دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و كارداني پيوسته آموزشكده هاي فني و حرفه اي) در هر يك از رشته هاي تحصيلي (گروه فني و مهندسي و برخي از رشته هاي گروه علوم پايه و كشاورزي) تا تاريخ 94/6/31 كه در مهلت شش ماه بعد از اتمام تحصيل و قبل از اعزام به خدمت در آزمون شركت نموده اند، در صورت پذيرفته شدن در رشته هاي تحصيلي گروه آزمايشي ذيربط در مقطع بالاتر از كارداني و با احتساب تعدادي از واحدهاي دوره كارداني در دوره بالاتر به نحوي كه حداكثر طول مدت تحصيل آنها از كارداني به مقطع بالاتر 2 سال كمتر از طول مدت تحصيل طبق ضوابط وزارت متبوع در همان دوره تحصيلي باشد، بلامانع مي باشد. بديهي است ثبت نام و ادامه تحصيل آن دسته از داوطلباني كه با توجه به دارا بودن مدرك كارداني (فوق ديپلم) در رديف پذيرفته شدگان آزمون سراسري قرارگرفته اند، در صورت نداشتن مشكل نظام وظيفه از نظر اين سازمان بلامانع خواهد بود.

هر يك از دارندگان مدرك كارداني ‍ (فوق ديپلم) دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و يا كارداني پيوسته آموزشكده هاي فني و حرفه اي (برادران) كه حداكثر تا تاريخ 95/6/31 فارغ التحصيل شده اند (رشته تحصيلي آنها مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا دانشگاه آزاد اسلامي باشد) و رشته تحصيلي دوره كارداني آنان فاقد دوره كارشناسي ناپيوسته باشد و در مهلت شش ماهه بعد از اتمام تحصيل و قبل از اعزام به خدمت در آزمون پذيرفته شده اند (در رشته هاي تحصيلي گروه آزمايشي ذيربط در مقطع بالاتر از كارداني و با احتساب تعدادي از واحدهاي دوره كارداني در دوره بالاتر به نحوي كه حداكثر طول مدت تحصيل آنها از كارداني به مقطع بالاتر 2 سال كمتر از طول مدت تحصيل طبق ضوابط وزارت متبوع در همان دوره تحصيلي باشد مورد تاييد است) از نظر نظام وظيفه بلامانع مي باشد در غيراينصورت قبولي آنان لغو مي گردد.

مدرك كارداني پيوسته بدون شرط معدل به جاي مدرك پيش دانشگاهي ملاك عمل و قابل قبول مي باشد . لذا اين دسته از پذيرفته شدگان مي توانند در مقطع بالاتر به ادامه تحصيل بپردازند.

كليه فارغ التحصيلان دوره هاي كارداني ( فوق ديپلم دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي ) رشته هاي تحصيلي گروه آموزشي پزشكي ( اعم از خواهران و برادران ) كه خدمات قانوني مقرر آنان (طرح لايحه نيروي انساني) تا تاريخ 95/6/31 به پايان رسيده باشد، مجاز به انتخاب رشته هاي نيمسال اول و دوم بوده و فارغ التحصيلان دوره هاي مذكور كه خدمات قانوني مقرر آنان تا30/11/95 به پايان خواهد رسيد، منحصراً مجاز به انتخاب رشته هاي تحصيلي براي نيمسال دوم سال تحصيلي 96-1395 بوده اند. بديهي است آن دسته از دارندگان مدرك كارداني (فوق ديپلم) رشته هاي تحصيلي گروه آموزشي پزشكي كه خدمات قانوني مقرر آنان تا تاريخ 95/11/30 به پايان نخواهد رسيد، مجاز به ثبت نام در رشته قبولي نبوده و قبولي آنان از نظر اين سازمان لغو خواهد بود.

دارندگان مدرك كارداني (فوق ديپلم دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي) كه در هر يك از رشته هاي تحصيلي نيمسال اول پذيرفته شده اند چنانچه در حين انجام خدمت ضرورت (وظيفه عمومي) هستند با ارائه گواهي از يگان مربوط مبني بر اينكه دوران خدمت ضرورت (وظيفه عمومي ) آنان تا تاريخ 95/6/31 (براي هريك از رشته هاي تحصيلي نيمسال اول) و يا تا تاريخ 95/11/30 (براي هر يك از رشته هاي تحصيلي نيمسال دوم) به پايان خواهد رسيد مجاز به ثبت نام در رشته قبولي اعلام شده مي باشند.

 

ب) ثبت نام از پذيرفته شدگاني كه صرفاً با سوابق تحصيلي (معدل كتبي ديپلم) در كدرشته محل هاي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، دانشگاه پيام نور و موسسات غيرانتفاعي پذيرفته شده اند.

در راستاي اجراي قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و مراكز آموزشي كشور پذيرش در برخي از كدرشته محل هاي دوره هاي روزانه، شبانه و دوره هاي مجازي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي، دانشگاه پيام نور و موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي صرفاً براساس سوابق تحصيلي (معدل كتبي ديپلم) صورت گرفته است. لذا در اين روش فقط معدل كتبي ديپلم داوطلبان واجد شرايط ملاك و مبناي پذيرش قرار گرفته و اسامي پذيرفته شدگان اين مرحله نيز به همراه ساير پذيرفته شدگاني كه با اعمال نمره آزمون و سوابق تحصيلي براي ثبت نام در آن موسسه آموزش عالي اعلام گرديده است، اعلام و به موسسات معرفي شده اند.

پذيرفته شدگان در كدرشته هاي پذيرش با سوابق تحصيلي لازم است كليه مدارك مندرج در قسمت 'الف' اين اطلاعيه را در زمان ثبت نام ارائه نمايند.

ارائه اصل كارنامه تحصيلي براي هر يك از پذيرفته شدگاني كه داراي مدرك ديپلم متوسطه نظام جديد (سال سوم نظام جديد آموزش متوسطه) با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش براي ديپلمه هاي (رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي) سال هاي 1394 و قبل آن كه امتحانات آنان به صورت كتبي و سراسري برگزار شده است در هنگام ثبت نام ضروري مي باشد.

ارائه اصل كارنامه تحصيلي براي هر يك از پذيرفته شدگاني كه داراي مدرك ديپلم نظام قديم آموزش متوسطه يا ديپلمه هاي كار و دانش با امضا و ممهور به دبيرستان و يا سازمان آموزش و پروش براي ديپلمه هاي (رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي) سال هاي 1394 و قبل از آن در هنگام ثبت نام ضروري مي باشد.

 

ج) توضيحات سهميه هاي نهادي

هر يك از معرفي نامه هاي مورد اشاره در بندهاي ذيل لازم است حداكثر تا قبل از انتخاب واحد براي نيمسال دوم سال تحصيلي 96-1395 از طريق ارگان ذيربط به آن موسسه آموزش عالي ارسال گردد، در غير اينصورت براي نيمسال دوم سال تحصيلي جاري، از ثبت نام آنان ممانعت بعمل مي آيد.

پذيرفته شدگان با سهميه رزمنده ارگان سازمان بسيج مستضعفين در اين آزمون ملزم هستند پس از ثبت نام در دانشگاه مربوط، با به همراه داشتن اصل گواهي حضور در جبهه صادره توسط سپاه استان به تاريخ جديد (سال جاري) و نامه تأييديه تحصيلي معاونت آموزشي دانشگاه مربوط (با قيد سال قبولي، مقطع و رشته تحصيلي) به معاونت سرمايه انساني سازمان بسيج مستضعفين واقع در تهران، بزرگراه بسيج مستضعفين، روبروي اتوبان شهيدمحلاتي(آهنگ) مراجعه و فرم تأييديه نهايي سهميه خود را دريافت نمايند.

معرفي نامه رسمي از وزارت جهاد كشاورزي با امضاء و مهر رياست.

آن دسته از داوطلبان شاهد و ايثارگر كه با سهميه هاي بنياد شهيد و امورايثارگران و ستاد كل نيروهاي مسلح به شرح ذيل پذيرفته شده اند در زمان ثبت نام، ملزم به ارائه فرم و يا مدركي در رابطه با تاييد سهميه ثبت نامي خويش نمي باشند. چنانچه سهميه پذيرفته شده اي حسب مورداز سوي بنيادشهيد و امورايثارگران و يا ستادكل نيروهاي مسلح مورد تأييد قرارنگيرد از تحصيل وي ممانعت بعمل خواهد آمد.

 

د) پذيرفته شدگان رشته هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور علاوه بر رعايت مندرجات فوق الذكر لازم است نسبت به رعايت موارد مشروحه ذيل اقدام نمايند:

 پذيرفته شدگان هر يك از رشته هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور لازم است بر اساس جدول ذيل از تاريخ، محل و نحوه ثبت نام رشته هاي مختلف تحصيلي دانشگاه پيام نور مطلع شوند و در زمان مقرر علاوه بر مدارك مندرج در بندهاي 'الف و ب' فوق الذكر مدارك ذيل را ارائه نمايند.

نام نويسي از پذيرفته شدگان اين دانشگاه به صورت غيرحضوري از طريق سامانه جامع دانشگاهي به آدرس: http://reg.pun.ac.ir صورت خواهد پذيرفت. پذيرفته شدگان ضرورت دارد براي اطلاع از تاريخ و مدارك ثبت نام از تاريخ 95/7/10 لغايت 95/7/15 به اين سايت مراجعه نمايند.

1- يكي از مدارك مورد قبول دانشگاه به شرح ذيل با توجه به شهرستان محل سكونت و يا اشتغال (براي كاركنان دولت) كه نشان دهنده سكونت پذيرفته شده در حوزه زير پوشش مركز دانشگاهي پيام نور مربوط با توجه به دفترچه راهنماي شماره 2 باشد.

1-1- محل اخذ مدرك تحصيلي سال آخر دوره متوسطه داوطلب در شهرستان تحت پوشش مركز يا واحد دانشگاه.

2-1- دو سال آخر اقامت داوطلب به صورت پيوسته از تاريخ 1391/7/1 تا 1395/6/31 در شهرستان تحت پوشش مركز يا واحد دانشگاه.

3-1- محل تولد وسال آخر اقامت داوطلب از تاريخ 1392/7/1 تا 1395/6/31 در شهرستان تحت پوشش مركز يا واحد دانشگاه.

4-1- محل اشتغال حداقل تا تاريخ 95/6/31 در شهرستان تحت پوشش مركز يا واحد دانشگاه.

2- معرفي نامه هاي مندرج در بند «2» توضيحات سهميه هاي نهادي اين اطلاعيه لازم است حداكثر تا قبل از انتخاب واحد براي نيمسال دوم سال تحصيلي 96-1395 توسط ارگان هاي ذيربط براي پذيرفته شدگان با سهميه هاي مربوط به مركز دانشگاهي پيام نور محل قبولي پذيرفته شده تحويل گردد، در غير اينصورت براي نيمسال دوم سال تحصيلي جاري از آنان ثبت نام بعمل نخواهد آمد و قبولي آنان لغو مي گردد.

3- اصل فرم انصراف قطعي از تحصيل براي دانشجويان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كه به تاييد موسسه آموزش عالي محل تحصيل قبلي و اداره كل امور دانشجويان داخل ذيربط رسيده باشد.

تذکر 1: در کلیه رشته محل های مربوط به گروه های آموزشي هنر و فنی و مهندسی محدوده جغرافیایی پذیرش دانشجو علاوه بر جدول شهرستان های زیر پوشش مراکز و واحدهای ذیربط به صورت بومی- استانی هم انجام شده است.

تذكر 2: کارمندان مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور با هر وضعیت استخدامی مجاز به انتخاب رشته از مرکز یا واحد محل اشتغال خود نبوده اند و در صورت قبولي در سایر مراکز و واحدها تقاضای انتقال و یا مهمان شدن به مرکز یا واحد محل اشتغال آنها قابل بررسی نمی باشد.

 

ه‍) پذيرفته شدگان دانشگاه فرهنگيان براي ثبت نام در رشته هاي تحصيلي پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران:

پذيرفته شدگان دانشگاه فرهنگيان لازم است براي اطلاع از تاريخ و مدارك لازم براي ثبت نام (ثبت نام حضوري مي باشد) ابتدا به سايت اطلاع رساني دانشگاه فرهنگيان و يا پرديس محل قبولي به نشاني: (http://cfu.ac.ir) مراجعه نمايند.

پذيرفته شدگان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي لازم است براي اطلاع دقيق از نحوه زمان و ثبت نام اينترنتي و حضوري به سايت دانشگاه ( www.srttu.edu)مراجعه نمايند.

 

و) اصلاحات و يا تغييرات در دفترچه هاي راهنماي انتخاب رشته:

با توجه به اعلام دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري كليه كدرشته محلهاي مربوط به مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي ذيل حذف شده است. لذا هيچ پذيرفته شده اي براي مؤسسات ذيربط اعلام نگرديده است.

نام مؤسسه

نام مؤسسه

مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي آبا آبيك

مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي اثيرالدين ابهري ابهر

مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي ارس تبريز

مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي فرهمند لاريجان

مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي مغان پارس آباد

مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي استرآباد گرگان

مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي دارالعلم يزد

مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي سبلان اردبيل

مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي علوم و فنون خوارزمي قشم

 

با توجه به اعلام دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري پذيرش دانشجو براي دانشگاههاي ذيل در رشته علوم اقتصادي از گروه آزمايشي علوم انساني، به شرح كد رشته محلهاي ذيل، صورت نگرفته است. لذا هيچ پذيرفته شده اي درکدرشته محلهای جدول ذیل از گروه آزمایشی علوم انسانی براي دانشگاههاي مربوط  اعلام نگرديده است.

 

رديف

نام دانشگاه

دوره

كدرشته

رشته

شرح اصلاح

1

دانشگاه اصفهان

روزانه

17628

علوم اقتصادي

حذف كد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی

2

دانشگاه الزهرا(س) تهران

روزانه

17636

علوم اقتصادي

حذف كد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی

3

دانشگاه آيت اله حائري ميبد

روزانه

17603

علوم اقتصادي

حذف كد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی

4

دانشگاه تهران

روزانه

17690

علوم اقتصادي

حذف كد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی

5

دانشگاه سمنان

روزانه

17758

علوم اقتصادي

حذف كد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی

6

نوبت دوم(شبانه)

17764

علوم اقتصادي

حذف كد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی

7

دانشگاه شيراز

روزانه

17849

علوم اقتصادي

حذف كد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی

8

دانشگاه كردستان سنندج

روزانه

17981

علوم اقتصادي

حذف كد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی

9

نوبت دوم(شبانه)

17987

علوم اقتصادي

حذف كد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی

10

دانشگاه گيلان رشت

روزانه

18003

علوم اقتصادي

حذف كد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی

11

نوبت دوم(شبانه)

18009

علوم اقتصادي

حذف كد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی

12

دانشگاه ياسوج

روزانه

18098

علوم اقتصادي

حذف كد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی

13

نوبت دوم(شبانه)

18100

علوم اقتصادي

حذف كد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی

14

مجتمع آموزش عالي سراوان

روزانه

18133

علوم اقتصادي

حذف كد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی

15

نوبت دوم(شبانه)

18135

علوم اقتصادي

حذف كد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی

16

دانشگاه بجنورد

روزانه

17649

علوم اقتصادي

حذف كد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی

17

دانشگاه يزد

روزانه

18107

علوم اقتصادي

حذف كد رشته محل از گروه آزمایشی علوم انسانی

 

كدرشته تحصيلي و يا رشته محل هايي كه در گزينش نهايي آزمون سراسري سال 1395 براساس اعلام دانشگاهها وموسسات آموزشی ،دفتر گسترش آموزش عالی ویا معاونت آموزشی وزارت بهداشت ،درمان، وآموزش حذف و يا اصلاح گرديده است:

رديف

نام دانشگاه

دوره

كدرشته

رشته - گرايش

شرح اصلاح

18

دانشگاه بین­المللی امام خمینی (ره)

روزانه

10205

مهندسی کامپیوتر

کاهش ظرفیت:  از « 45 نفر به 35 نفر»

19

دانشگاه حکیم سبزواری

روزانه

10374

مهندسی نفت

کاهش ظرفیت: از « 64 نفر به 32 نفر»

20

دانشگاه حکیم سبزواری

نوبت دوم

10383

مهندسی نفت

کاهش ظرفیت: از « 16 نفر به 8 نفر»

21

دانشگاه فسا

نوبت دوم

10613

علوم و مهندسی صنایع غذایی(کشاورزی)

کاهش ظرفیت:  از «25 نفر به10 نفر»

22

مؤسسه غيرانتفاعي توحيد گلوگاه

غيرانتفاعي

13982

مهندسي برق

کاهش ظرفیت:  از «100 نفر به 60 نفر»

23

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

روزانه

11486

کاردانی تکنسین پروتزهای دندانی

تغییرنیمسال:از «نیمسال دوم به نیمسال اول»

24

دانشگاه شهر كرد

روزانه

17797

مديريت جهانگردي

تغییرنیمسال:از «نیمسال دوم به نیمسال اول»

25

دانشگاه شهر كرد

نوبت دوم

17799

مديريت جهانگردي

تغییرنیمسال:از «نیمسال دوم به نیمسال اول»

26

دانشگاه شهر كرد

محروم

13491

مديريت جهانگردي

تغییرنیمسال:از «نیمسال دوم به نیمسال اول»

27

دانشگاه شهر كرد

محروم

13505

مديريت جهانگردي

تغییرنیمسال:از «نیمسال دوم به نیمسال اول»

28

دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر

روزانه

11957

پرستاری

این رشته «مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان» می­باشد.

29

دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر

روزانه

11958

مامایی

این رشته «مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان» می­باشد.

30

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان(مجتمع آموزش عالی سلامت خاش)

روزانه

21670

كارداني اتاق عمل

نام «منطقه سفید آبه» به مناطق تحت پوشش این مجتمع اضافه می­گردد.

31

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان(مجتمع آموزش عالی سلامت خاش)

روزانه

21678

كارداني بهداشت عمومی بهداشت خانواده

نام «منطقه سفید آبه» به مناطق تحت پوشش این مجتمع اضافه می­گردد.

32

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان(مجتمع آموزش عالی سلامت خاش)

روزانه

21688

كارداني بهداشت عمومی مبارزه با بیماری ها

نام «منطقه سفید آبه» به مناطق تحت پوشش این مجتمع اضافه می­گردد.

33

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان(مجتمع آموزش عالی سلامت خاش)

روزانه

21709

كارداني تكنسين سلامت دهان

نام «منطقه سفید آبه» به مناطق تحت پوشش این مجتمع اضافه می­گردد.

34

پیام نور خراسان رضوی واحدباخرز

پیام نور

15202

مهندسی علوم دامی

حذف كد رشته محل براساس اعلام دفترگسترش آموزش عالی

35

پیام نور خراسان رضوی واحدباخرز

پیام نور

15881

فقه و مبانی حقوق اسلامی

36

پیام نور خراسان رضوی واحدباخرز

پیام نور

19154

روانشناسی

37

پیام نورخراسان رضوي واحدزبرخان قدمگاه

پیام نور

15932

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

38

پیام نورخراسان رضوي واحدزبرخان قدمگاه

پیام نور

15933

زبان و ادبیات فارسی

39

پیام نورخراسان رضوي واحدزبرخان قدمگاه

پیام نور

15934

علوم تربیتی

40

پیام نورخراسان رضوي واحدزبرخان قدمگاه

پیام نور

15935

فلسفه و کلام اسلامی

41

پیام نورخراسان رضوي واحدزبرخان قدمگاه

پیام نور

19206

روانشناسی

42

پیام نورخراسان رضوي واحدزبرخان قدمگاه

پیام نور

19207

مدیریت بازرگانی

43

پیام نورخراسان رضوي واحدزبرخان قدمگاه

پیام نور

19208

مدیریت جهانگردی

44

پیام نورخراسان رضوي واحدزبرخان قدمگاه

پیام نور

19209

مدیریت دولتی

45

پیام نورخراسان رضوي واحدزبرخان قدمگاه

پیام نور

19210

مدیریت صنعتی

46

پیام نورخراسان رضوی واحدمه ولات فیض آباد

پیام نور

15524

علوم و مهندسی آب

47

پیام نورخراسان رضوی واحدمه ولات فیض آباد

پیام نور

15220

علوم و مهندسی محیط زیست

48

پیام نورخراسان رضوی واحدمه ولات فیض آباد

پیام نور

15946

پژوهشگری اجتماعی

49

پیام نورخراسان رضوی واحدمه ولات فیض آباد

پیام نور

15947

تعاون و رفاه اجتماعی

50

پیام نورخراسان رضوی واحدمه ولات فیض آباد

پیام نور

19221

اقتصاد کشاورزی

51

پیام نورخراسان رضوی واحدمه ولات فیض آباد

پیام نور

19222

حسابداری

52

پیام نورخراسان رضوی واحدمه ولات فیض آباد

پیام نور

19223

مدیریت بازرگانی

53

پیام نورخراسان رضوی واحدمه ولات فیض آباد

پیام نور

19224

مدیریت جهانگردی

54

دانشگاه مازندران

روزانه

12733

مترجمی زبان انگلیسی

حذف کدرشته محل براساس تقاضای دانشگاه

 

 

آدرس مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي جهاددانشگاهي رشت به رشت بلوار لاكان پل طالشان- فاز اول مسكن مهر بلوار ولايت تغيير يافته است. تلفن: 01333465557

 

ز) نحوه و تاريخ انتشار فهرست اسامي معرفي شدگان رشته هاي تحصيلي نيمه متمركز آزمون سراسري سال 1395

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره تاريخ و محل انجام آزمون عملي رشته تحصيلي نيمه متمركز علوم ورزشي و يا انجام مراحل مصاحبه، معاينه و ساير مراحل گزينش ساير رشته هاي تحصيلي نيمه متمركز آزمون سراسري سال 1395 (دوره هاي روزانه، شبانه «نوبت دوم» دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي، پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور) به همراه فهرست اسامي و شماره داوطلبي معرفي شدگان هر يك از رشته هاي تحصيلي مذكور تا چند برابرظرفيت هر رشته از طريق سايت اينترنتي اين سازمان در تاريخ 95/7/26 منتشر خواهد شد. معرفي شدگان هر يك از رشته هاي تحصيلي مذكور لازم است با توجه به برنامه زماني اعلام شده و ضوابط مندرج در اطلاعيه اي كه به همراه فهرست معرفي شدگان اين قبيل رشته ها منتشر خواهد شد، براي شركت در مراحل مختلف گزينش رشته يا رشته هاي مربوط اقدام نمايند.

 

جهت اطلاع كليه داوطلبان:

در گزينش نهايي هر يك از رشته هاي تحصيلي گروه هاي آزمايشي مختلف با توجه به قانون، 25% ظرفيت پذيرش هر كدرشته محل به رزمندگان و ايثارگران به شرط كسب حدنصاب نمره علمي لازم (در سهميه رزمندگان حداقل 75% نمره و در سهميه ايثارگران حداقل 70% نمره آخرين فرد پذيرفته شده در سهميه آزاد) اختصاص داده شده است.

به اطلاع مي رساند كه هر گونه تغييرات منعكس شده به اين سازمان پس از اعلام نتايج اوليه از قبيل اصلاح سوابق تحصيلي واصله از سوي وزارت آموزش و پرورش و يا اعمال سهميه از سوي ارگانهاي ذيربط و... در نتيجه نهایی داوطلبان ذينفع اعمال گرديده است. بديهي است  داوطلبان مي توانند همزمان با انتشار كارنامه نتيجه نهايي (در تاريخ 95/7/7) كارنامه نتيجه مرحله اول اصلاح شده خود را نيز مشاهده نمايند.

براي كليه پذيرفته شدگان و همچنين آن دسته از داوطلباني كه فرم انتخاب رشته اينترنتي خود را تكميل نموده اند ولي پذيرفته نشده اند، كارنامه علمي حاوي رتبه داوطلب در هر يك از كدرشته هاي انتخابي در بين متقاضيان كدرشته مزبور در سهميه مربوط، با توجه به نمره كل وي در همان كدرشته و همچنين رتبه آخرين نفر پذيرفته شده در هر يك از كدرشته هاي انتخابي و اطلاعات مفيد ديگر در روز چهارشنبه مورخ 95/7/7 در پايگاه اطلاع رساني اين سازمان قرار داده خواهد شد.

 

با توجه به كنترل هاي متعدد و بررسي هاي انجام شده از صحت نتايج اعلام شده اطمينان حاصل شده است؛ مع الوصف، داوطلبان پس از دريافت كارنامه نتايج نهايي آزمون از طريق پايگاه اطلاع رساني اين سازمان درصورتي كه درخصوص مندرجات كارنامه و يا انتخاب رشته خود سوال و يا تقاضايي داشته باشند، مي توانند حداكثر تا 95/7/19 منحصراً از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي در سايت سازمان اقدام نمايند و از ارسال نامه پستي و مراجعه حضوري اكيداً خودداري نمايند. بديهي است به كليه مواردي كه از طريق ديگري و يا بعد از تاريخ 95/7/19 واصل شود، به هيچ وجه ترتيب اثر داده نخواهد شد. لازم به تاكيد است كليه درخواستهاي مربوط به اشتباه در انتخاب رشته صرفاً براي پذيرش در نيمسال دوم دانشگاهها و موسسات آموزش عالي بررسي خواهد شد. ضمناً داوطلبان گرامي مي توانند سؤالات خود را با شماره تلفن 42163-021 نيز در ميان بگذارند.

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

1395.06.29

 

کیفیت سایت جدید خوارزمی را چگونه ارزیابی می کنید؟
نیاز به محتوای بیشتر
متوسط
خوب

 

 

  بازديد کل : 2642917 نفر   - 475037 ip   بازديد امروز : 750 نفر   - 146 ip   بازديد ديروز : 530 نفر   - 148 ip   آنلاين : 6 نفر