شنبه 4 اسفند 1397

به سایت موسسه آموزشی فرزانگان خوارزمی خوش آمدید.میزبانان شما در سایت جامع اینترنتی خوارزمی:دکتر محمود شیرزاد-مهندس سعید ابراهیمی

empty    

 
 

 

اخبار
معرفي‌ شدگان‌ رشته ‌هاي ‌تحصيلي داراي شرايط خاص کنکور سراسری95

اطلاعيه ‌سازمان ‌سنجش ‌آموزش كشور در خصوص زمان اعلام اسامي معرفي‌ شدگان‌ چند برابر ظرفيت‌ رشته ‌هاي ‌تحصيلي داراي شرايط خاص دانشگاه هاي شاهد، علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري ، مديريت بيمه اكو موسسه آموزش عالي بيمه اكو در دانشگاه علامه‌ طباطبایي، دانشكده غيرانتفاعي رفاه، دكتري بيوتكنولوژي دانشگاه تهران، دانشگاه علوم‌ پزشكي بقيه ‌الله(عج)، رشته ‌هاي تحصيلي بورسيه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در دانشگاه‌ ها و مؤسسات آموزش عالي و كليه كدرشته‌هاي تحصيلي‌ متمركز دانشگاه فرهنگيان در پرديس ‌هاي آموزشي و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران (رشته ‌هاي مخصوص داوطلبان بومي و داراي تعهد استخدام) در آزمون ‌سراسري ‌1395

 

 

با آرزوي موفقيت براي كليه داوطلبان گرامي، بدين‌ وسيله به اطلاع علاقه مندان به تحصيل در رشته ‌هاي تحصيلي داراي شرايط خاص دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي فوق ‌الذكر كه در زمان انتخاب رشته‌ هاي تحصيلي، يك و يا چند رشته دانشگاه هاي مذكور را در آزمون سراسري سال 1395 در فرم انتخاب رشته اينترنتي خود انتخاب نموده ‌اند، مي ‌رساند كه فهرست اسامي معرفي ‌شدگان چند برابر ظرفيت هر يك از رشته‌ هاي تحصيلي از بين داوطلباني كه كدرشته محل‌ هاي موسسات مذكور را انتخاب نموده و حدنصاب چند برابر ظرفيت لازم را كسب كرده ‌اند، با رعايت تقدم انتخاب رشته در پايگاه اطلاع رساني اين سازمان به نشاني www.Sanjesh.org درج شده  است. لذا توجه آن دسته از داوطلباني را كه در رديف معرفي‌ شدگان چند برابر ظرفيت هر يك از رشته هاي تحصيلي دانشگاه ‌هاي فوق قرار گرفته ‌اند، به نكات ذيل معطوف مي ‌دارد:

الف) در گزينش نهايي هر رشته منحصراً كساني قبول اعلام خواهند شد كه برابر برنامه زماني در مصاحبه و يا ساير مراحل گزينش به شرح مندرج در اين اطلاعيه شركت نموده و در اين مرحله موفق شدند و صلاحيت‌ عمومي آنان نيز توسط هيأت‌ مركزي گزينش ذيربط تایيد شده و ضوابط انتخاب‌ رشته فوق را رعايت نموده و همچنين حدنصاب نمره‌ علمي نهايي براي هر رشته را نيز كسب نمايند، لازم به توضيح است كه اسامي پذيرفته ‌شدگان نهایي اين دانشگاه ها به همراه نتايج ساير رشته‌ هاي متمركز آزمون ‌سراسري اعلام خواهد ‌شد.

ب) معرفي داوطلبان به عنوان چند برابر ظرفيت، به منزلة قبولي نمي ‌باشد و كليه‌ معرفي ‌‌شدگان‌ لازم‌ است‌ براي‌ انجام‌ مراحل‌ مختلف‌ گزينش‌ در تاريخ هاي‌ مقرر به‌ آدرس‌ تعيين‌ شده‌ از طرف مؤسسات در اين اطلاعيه مراجعه‌ نمايند. داوطلب ممكن است به يك و يا دو مؤسسه معرفي شده باشد، لذا داوطلباني كه به دو مؤسسه معرفي شده‌ اند در صورت تمايل مي ‌توانند به يك مؤسسه و يا هردو براي انجام مراحل مختلف گزينش مراجعه نمايد. بديهي‌ است‌ عدم‌ مراجعه‌ داوطلبان‌ براي‌ انجام‌ مراحل‌ گزينش در هر مورد معرفي‌ به‌ منزلة‌ انصراف‌ قطعي‌ از گزينش‌ در رشته‌ يا رشته‌ هاي‌ ذيربط آن مؤسسه تلقي‌ خواهد شد و وضعیت داوطلب در اولویت های بعدی وی بررسی خواهد شد. ضمناً در ستون نتيجه كارنامه نهایي در مقابل كدرشته مربوطه آنان عدد يك (1) به منزله عدم داشتن شرايط گزينش درج مي شود.

ج) داوطلباني كه نسبت به انتخاب يك يا چند كد رشته محل از مؤسسات داراي شرايط خاص مندرج در اين اطلاعيه اقدام نموده ولي در اين مرحله معرفي نشده ‌اند، يا شانس قبولي در اولويت هاي بالاتر از كدهاي مربوط به اين رشته‌ هاي شرايط خاص را دارا مي ‌باشند يا فاقد حداقل نمره معرفي در اين مرحله مي ‌باشند و دليل عدم معرفي آنان در زمان اعلام كارنامه نهايي مشخص خواهد شد.

د) بنا به دلايل متفاوت (اعم از نمره علمي و ترتيب اولويت انتخاب رشته داوطلب و يا عدم رعايت استان بومي و...) هيچ گونه اعتراضي در اين مرحله از اعلام نتايج از سوي داوطلبان پذيرفته نمي ‌باشد و پس از اعلام نتايج نهایي داوطلبان در مهرماه، برای کلیه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته‌ های تحصیلی آزمون سراسری سال 1395 که نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود در سايت سازمان در موعد مقرر اقدام نموده‌ اند، کارنامه نتیجه نهایی تهيه و در سايت در موعد مقرر قابل رؤيت و بهره‌ برداري است، در صورتي كه پس از دريافت كارنامه نسبت به آن اعتراض داشته باشید می ‌توانید به استناد پرينت کارنامه نتيجه نهایي در موعد مقرر با دلیل اعتراض خود را مطرح نمایید و در اين مرحله هيچ گونه اعتراضي پذيرفته نمي‌ باشد.

ه) برنامه زمانی ، نحوه مراجعه و مدارک لازم برای هر یک از موسسات:

1- معرفي شدگان رشته هاي تحصيلي دانشگاه شاهد تهران:

داوطلباني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي‏ شدگان چند برابر ظرفيت هر يك از رشته ‌هاي ‌تحصيلي دانشگاه‌ شاهد تهران اعلام شده، لازم است بر اساس برنامه زمانی مندرج در سایت دانشگاه براي انجام‌ مراحل مختلف مصاحبه و بررسي صلاحيت‌ هاي‌عمومي با در دست داشتن مدارك لازم شامل: یک قطعه عکس4×3 پشت نويسي شده، اصل و كپي كارت‌ ملي و شناسنامه (كپي صفحه آخر در صورت وجود توضيحات)و يك عدد خودكار آبي بر اساس جدول ذيل به آدرس: تهران ـ ابتدای بزرگراه خلیج فارس ـ رو به روی حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) ـ دانشگاه شاهد ـ مجتمع آموزشي ایثار مراجعه نمايند. ضمناً وسیله ایاب و ذهاب از ایستگاه متروی حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) به دانشگاه شاهد فراهم مي ‌باشد.

نكات مهم: 1- تمامی معرفي ‌شدگان محترم لازم است رأس ساعت تعیین‌ شده حضور یابند، ضمناً نظر به این که زمان بررسی صلاحيت ‌عمومي هر یک از مراجعان متفاوت بوده و از زمان حضور در دانشگاه و شروع بررسی ‌ها ممکن است تا 4 ساعت ادامه یابد، خواهشمند است برنامه‌ ریزی لازم را دراین خصوص به انجام رسانيد. 2- ورود به دانشگاه شاهد براي تمامي خواهران محترم (اعم از معرفي ‌شدگان و همراهان آنان) با توجه به ضوابط اختصاصي دانشگاه صرفاً با حجاب برتر(چادر) امكان‌ پذير مي‌ باشد.3- به منظور تكميل فرم اطلاعات مورد درخواست دانشگاه، لازم است نام و نشاني دقيق و تلفن تماس سه نفر از معرفين خود ( از محل تحصيل و يا سكونت) كه حتي الامكان خويشاوند نباشند و همچنين نشاني دقيق محل سكونت حداقل پنج سال اخير خود را به همراه داشته باشيد.4- اسامي اعلام شده چندبرابر ظرفيت بوده و قبولي تلقي نمي‌ شود و از اين نظر هيچ‌ گونه حقي را براي داوطلب ايجاد نمي‌ نمايد، همچنين عدم حضور در اين مرحله از بررسي به منزله انصراف از حضور در دانشگاه شاهد تلقي مي شود و متعاقباً هيچ اقدامي در اين رابطه امكان‌ پذير نخواهد بود.ضمناً داوطلبان لازم ‌است‌ براي اطلاعات تكميلي به سايت دانشگاه به آدرس: www.shahed.ac.ir مراجعه نمايند. 

 

2 - معرفي ‌شدگان‌ رشته كارشناسي و كارشناسي ‌ارشد علوم قضايي دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري:

   داوطلباني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي ‏شدگان چند برابر ظرفيت كدرشته‌ هاي مذكور در دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري اعلام شده‌، لازم ‌است‌ براي اطلاع از تاريخ و برنامه زماني مصاحبه‌ ها، مدارك لازم و شرايط اختصاصي به سايت دانشگاه به آدرس: www.ujsas.ac.ir  مراجعه نمايند.

 

3 - معرفي ‌شدگان رشته‌ مديريت بيمه اكو موسسه آموزش عالي بيمه اكو در دانشگاه علامه طباطبایي تهران:

داوطلباني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي‏ شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌ مديريت بيمه اكو موسسه آموزش عالي بيمه اكو در دانشگاه علامه طباطبایي تهران اعلام شده، لازم است براي انجام مراحل مختلف مصاحبه و آزمون با در دست داشتن مدارك لازم شامل: اصل شناسنامه عكس دار و اصل كارت ملي براي آزمون كتبي ساعت 9:00 صبح روز يكشنبه مورخ 95/6/14 به آدرس : تهران- خيابان شهيد بهشتي-خيابان خالد اسلامبولي- خ هفتم بخارست- شماره 14 موسسه آموزش عالي بيمه اكو طبقه همكف حوزه رياست مراجعه نمايند. مصاحبه شفاهي در همان روز از پذيرفته ‌شدگان آزمون كتبي به عمل خواهد آمد. چنانچه داوطلبان مداركي دال بر گذراندن آزمون‌ هاي استاندارد زبان انگليسي نظير تافل و آيلتس دارند، مستندات مربوطه را به همراه داشته باشند.

 

4 - معرفي ‌شدگان رشته‌ دكتري بيوتكنولوژي دانشگاه تهران:

داوطلباني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي‏ شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌ دكتري بيوتكنولوژي دانشگاه تهران اعلام شده، لازم است براي انجام مراحل مختلف مصاحبه و آزمون با در دست داشتن مدارك لازم شامل: اصل شناسنامه عكس دار، اصل كارت ملي، كارنامه و پرينت فرم انتخاب رشته صبح روز چهارشنبه مورخ 95/6/10 به پرديس علوم دانشگاه تهران به آدرس: تهران خيابان انقلاب خيابان 16آذر پرديس علوم مراجعه نمايند.

 

5 - معرفي ‌شدگان رشته‌ هاي تحصيلي دانشكده غيرانتفاعي رفاه تهران:

داوطلباني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌ هاي تحصيلي دانشكده غيرانتفاعي رفاه اعلام شده، لازم است براي اطلاع از تاريخ و برنامه زماني مصاحبه ‌ها، مدارك لازم و شرايط اختصاصي به سايت دانشگاه به آدرس: www.cms.refah.ac.ir  مراجعه نمايند.

 

6 معرفي ‌‌شدگان رشته‌‌ هاي تحصيلي دانشگاه علوم‌پزشكي بقيه ‌الله (عج):

داوطلباني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي ‏شدگان چند برابر ظرفيت هر يك از رشته‌ هاي تحصيلي دانشگاه فوق اعلام شده، لازم است بر اساس جدول شماره 2 براي انجام مراحل مختلف مصاحبه و گزينش با در دست داشتن مدارك لازم شامل: 12 قطعه عکس 4×3 - اصل و كپي كارت ملي و شناسنامه خود، پدر و مادر (و در صورت تأهل، همسر) سه سري(كپي تمام صفحات) - اصل و كپي مدرك تحصيلي ديپلم و پيش ‌دانشگاهي يا گواهي موقت پايان تحصيلات متوسطه(سه سري) - ريزنمرات ديپلم و پيش ‌دانشگاهي(يك سري كپي) - مدرك مشخص كننده وضعيت نظام ‌وظيفه جهت برادران(سه سري كپي) و گواهي عضويت در بسيج، ايثارگري و .......(در صورت دارا بودن) به آدرس: تهران ـ ميدان ونك ـ خيابان ملاصدرا ـ خيابان شيخ ‌بهايي جنوبي كوچه شهيد نصرتي دانشگاه علوم ‌پزشكي بقيه ‌الله (عج) مراجعه نمايند.

نكات مهم: 1- با توجه به انجام معاينات استخدامي، داوطلبان در صبح روز مراجعه حتماً ناشتا (حداقل 10 ساعت) باشند. 2- در صورت ضرورت، هر داوطلب مي ‌تواند فقط حداكثر يك نفر همراه داشته باشد. 3- مدت زمان انجام سير مراحل گزينش از ساعت 8:00 صبح الي 18:00 مي ‌باشد. 4- عدم حضور داوطلب در روز مشخص شده به منزله انصراف تلقي شده و پس از تاريخ اعلام شده، دانشگاه هيچ مسئوليتي را نخواهد پذيرفت. ضمناً داوطلبان لازم ‌است‌ براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت دانشگاه به آدرس: www.bmsu.ac.ir   مراجعه نمايند.

 

 

جدول شماره  2- برنامه زمان بندي شركت در مصاحبه معرفي ‌شدگان

رشته تحصيلي

روز و تاريخ

ساعت

پزشكي و داروسازي

پنج ‌شنبه 95/6/11

8:00 صبح

پرستاري،هوشبري و اتاق‌ عمل

جمعه 95/6/12

جامانده‌ از مصاحبه

شنبه 95/6/13

 

7  معرفي ‌‌شدگان رشته ‌‌هاي تحصيلي بورسيه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در دانشگاه‌ ها و مؤسسات آموزش عالي:

داوطلباني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي ‏شدگان چند برابر ظرفيت هر يك از رشته‌ هاي تحصيلي بورسيه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در دانشگاه ‌ها و مؤسسات آموزش عالي اعلام شده، لازم است در روز پنج ‌شنبه مورخ 95/6/11 به آدرس هاي مندرج در جدول شماره 3 براي انجام مراحل مختلف مصاحبه و گزينش با در دست داشتن مدارك لازم شامل: 6 قطعه عکس 4×3 - اصل و كپي كارت ملي و شناسنامه خود، پدر و مادر (و در صورت تأهل، همسر) دو سري (كپي تمام صفحات) - اصل و كپي مدرك تحصيلي ديپلم و پيش ‌دانشگاهي يا گواهي موقت پايان تحصيلات متوسطه (دو سري) - ريزنمرات ديپلم و پيش‌ دانشگاهي (يك سري كپي) - مدرك مشخص كننده وضعيت نظام ‌وظيفه جهت برادران (سه سري كپي) و گواهي عضويت در بسيج، ايثارگري و... (در صورت دارا بودن) مراجعه نمايند.

نكات مهم: 1- با توجه به انجام معاينات استخدامي، داوطلبان در صبح روز مراجعه حتماً ناشتا باشند. 2- مدت زمان انجام سير مراحل گزينش از ساعت 8:00 صبح الي 14:00 مي ‌باشد. 4- عدم حضور داوطلب در روز مشخص شده به منزله انصراف تلقي مي ‌شود. 5- داوطلبان معرفي شده در رشته‌ هاي مربوط به بورسيه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در دانشگاه هاي علوم پزشكي مي‌ توانند جهت انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش با توجه به استان محل اقامت خود به هر يك از استان هاي اعلام شده در جدول شماره‌3 مندرج در اين اطلاعيه مراجعه نمايند.

جدول شماره  3- آدرس مراكز گزينش جهت شركت در مصاحبه معرفي‌شدگان

نام استان

آدرس مراكز گزينش

آذربايجان شرقي

تبريز: اتوبان شهيد كسائي - خروجي منظريه جنب دهكده ورزشي مقاومت مركز گزينش سپاه عاشورا

آذربايجان غربي

اروميه: جنب ترمينال شهرستان خيابان هفت‌تير خيابان پرورش مركز گزينش سپاه شهداء

اصفهان

اصفهان: بعد از ترمينال كاوه چهارراه جابر سمت راست خيابان آل محمد(ص) كوچه 44 سپاه مركز گزينش سپاه

ايلام

ايلام: چهارراه پيام‌ نور بلوار جانبازان جنب كلانتري 14 مركز گزينش سپاه اميرالمؤمنين(ع)

تهران

تهران: ميدان ونك - خيابان ملاصدرا خيابان شيخ بهایي جنوبي كوچه شهيد نصرتي مركز گزينش بقيه ‌الله(عج)

خراسان جنوبي

بيرجند: خيابان پاسداران پاسداران26 ساختمان شهيد فايده طبقه اول مركز گزينش سپاه انصارالرضا(ع)

خراسان رضوي

مشهد: بلوار وكيل ‌آباد وكيل ‌آباد 72 جنب ساتر مركز گزينش سپاه امام رضا(ع)

خوزستان

اهواز: چهارشير به سمت سه ‌راه فرودگاه بالاتر از بيمارستان ابوذر زيتون كارمندي نبش خيابان زيبا مركز گزينش سپاه ولي‌ عصر(عج)

زنجان

زنجان: خيابان 17 شهريور نرسيده به دروازه ارك جنب بانك مهر اقتصاد مركز گزينش سپاه انصارالمهدي(عج)

سيستان و بلوچستان

زاهدان:  خيابان خرمشهر رو به روي مسجد محمد رسول ‌الله(ص) ساختمان سوم شعبان مركز گزينش سپاه سلمان

فارس

شيراز: بلوار پاسداران خيابان كميل پشت پادگان امام‌حسين(ع) مركز گزينش سپاه‌ فجر

قزوين

قزوين: شهرك كوثر بلوار شهيد محلاتي رو به روي بازارچه مجتمع اداري شهيد محمدرضا نيلي مركز گزينش سپاه صاحب‌ الامر(عج)

كردستان

سنندج: خيابان امام بالاتر از استانداري رو به روي خانه ‌هاي سازماني جهاد جنب ساتر سبز مركز گزينش سپاه بيت‌ المقدس

كرمان

كرمان: گاراژ زرندي بلوار شهداي خانوك نبش كوچه سيزده مركز گزينش سپاه ثارالله(ع)

كرمانشاه

كرمانشاه: بلوار شهيدبهشتي رو به روي دانشكده علوم‌ قرآني كوچه پيشكسوتان ورزش مركز گزينش سپاه نبي ‌اكرم(ص)

گيلان

رشت: خيابان نامجو ساختمان نهادها طبقه پنجم مركز گزينش سپاه قدس

مازندران

ساري: بلوار پاسداران خيابان شهيد بهرامي مركز گزينش سپاه كربلا

مركزي

اراك: ميدان‌سرداران دروازه تهران خيابان‌ دانشگاه ميدان‌ نماز خيابان ‌نويد كوچه‌ رز ساختمان ‌ميثاق مركز گزينش سپاه روح ‌الله(ره)

هرمزگان

بندرعباس: رو به روي چهارصد واحدي اوقاف ساختمان ايثارگران طبقه فوقاني مركز گزينش هرمزگان

همدان

همدان: ميدان باباطاهر بلوار شهيد ستار ابراهيمي داخل سپاه انصار‌الحسين(ع)

يزد

يزد:  بلوار شهيد بهشتي رو به روي بنياد شهيد مركز گزينش سپاه الغدير

البرز

كرج: سه راه رجايي‌ شهر ميدان امام بين بلال چهار و پنج ساختمان شهداء طبقه دوم مركز گزينش سپاه امام حسن مجتبي(ع)

تذكر مهم: با توجه به عدم پذيرش رشته‌ هاي داراي شرايط خاص بورسيه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در دانشگاه هاي علوم‌ پزشكي واقع در استان هاي اردبيل، بوشهر، خراسان شمالي، قم، كهگيلويه و بويراحمد، چهارمحال ‌بختياري، گلستان، لرستان و سمنان لذا پذيرش رشته‌ هاي ذيربط براي متقاضيان بومي استان هاي مذكور در استان هاي همجوار صورت پذيرفته است و لذا معرفي‌ شدگان بومي استان هاي مورد نظر، مي‌ بايست به يكي از استان هاي نزديك به محل اقامت خود مطابق جدول فوق براي انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش مراجعه نمايند.

 

 

  8- معرفي‌ شدگان چند برابر ظرفيت در كليه كد رشته ‌هاي تحصيلي دانشگاه هاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي- تهران (رشته ‌هاي مخصوص داوطلبان بومي و داراي تعهد استخدام)

داوطلباني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي ‏شدگان چند برابر ظرفيت هر يك از رشته‌ هاي تحصيلي دانشگاه هاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي‌- تهران (وابسته به وزارت آموزش و پرورش ) اعلام شده، لازم است براي انجام مراحل مختلف مصاحبه علمي- تخصصي و با در دست داشتن مدارك مورد نياز و بر اساس برنامه زماني مندرج در جدول شماره 5 و به آدرس ‌هاي مندرج در بند «الف» اين اطلاعيه مراجعه نمايند.

تذكرات مهم: انجام مصاحبه تخصصي و بررسي صلاحيت‌ هاي عمومي معرفي‌ شدگان چند برابر ظرفيت رشته ‌هاي تحصيلي متمركز دانشگاه هاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي در آزمون سراسري سال 1395 در دو قسمت مجزا خواهد بود، معرفي‌ شدگان دقت نمايند كه در مراحل مورد نظر شركت نموده باشند.

الف): اقدامات لازم براي انجام مصاحبه گزينش و مصاحبه علمي- تخصصي

1-داوطلبان ضرورت دارد براي اطلاع از نام، نشاني و شماره تلفن مراكز مجري مصاحبه علمي تخصصي از معرفي‌ شدگان چند برابر ظرفيت رشته ‌هاي دانشگاه فرهنگيان به جدول شماره 6 (مندرج در ذيل اين اطلاعيه) مراجعه نمايند.

2-انجام مصاحبه علمي- تخصصي از معرفي ‌شدگان رشته ‌هاي تحصيلي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي به صورت متمركز در تهران و بر اساس تقويم زمان بندي مندرج در سايت آن دانشگاه از مورخ 1395/6/10 لغايت 1395/6/19 صورت خواهد گرفت.

 به داوطلبان توصيه مي شود جهت اطلاع بيشتر از زمان و مكان دقيق مصاحبه علمي- تخصصي به آدرس سايت  الكترونيكي دانشگاه www.srttu.edu مراجعه نمايند. آدرس : تهران- لویزان- خیابان شهید شعبانلو- دانشگاه تربیت دبیر شهید رجايي (شماره تماس: 22970060- 021)   

ب ): نحوه تكميل و ارسال فرم مشخصات بررسي صلاحيت ‌هاي عمومي گزينش

توجه آن دسته از داوطلبان آزمون سراسري سال 1395 را كه اسامي آنان در رديف معرفي ‌شدگان چند برابر ظرفيت هريك از رشته‌ هاي دانشگاه‌ هاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي اعلام شده است، به رعايت دقيق موارد ذيل معطوف مي‌دارد:

1-   پس از تهيه نسخه پرينت فرم مشخصات (فرم شماره 1) از پايگاه اطلاع ‌رساني سازمان سنجش آموزش كشور، نسبت به تكميل دقيق آن و الصاق يك قطعه عكس اقدام و به همراه تصوير صفحات شناسنامه و كارت ملي حداكثر ظرف مدت 48 ساعت از تاريخ انتشار اسامي در سايت، به وسيله پست پيشتاز به هسته گزينش آموزش و پرورش استان محل اقامت خود (نشاني مندرج در جدول شماره 7 ذيل اين اطلاعيه) ارسال و يا به صورت حضوري ارائه نمايند.

2-   لازم است در تكميل فرم مشخصات دقت كافي معمول شود. بديهي است مسئوليت هر گونه نقص و نارسايي در تكميل فرم به عهده داوطلب خواهد بود. 

3-  تكميل نکردن فرم مشخصات و يا ارسال نکردن به موقع آن به هسته گزينش آموزش و پرورش استان محل اقامت، به منزله انصراف از تحصيل در دانشگاه‌ هاي مذكور بوده و برابر مقررات تصميم مقتضي اتخاذ خواهد شد.

تذكر خيلي مهم: معرفي‌ شدگان رشته‌ هاي تحصيلي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي موظفند حداكثر ظرف مدت 48 ساعت از زمان انتشار فهرست اسامي دو برابر ظرفيت پذيرش در پايگاه اطلاع‌ رساني سازمان سنجش آموزش كشور جهت طي مراحل بررسي صلاحيت‌ هاي عمومي و مصاحبه گزينش به هسته گزينش آموزش و پرورش استان محل اقامت خود ( نشاني مندرج در جدول شماره 7) با در دست داشتن فرم شماره (1) و ساير مدارك مربوط مراجعه نمايند.

3-حضور نیافتن در مهلت مقرر براي انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش آن به هر دليل، به منزله انصراف از تحصيل در رشته هاي مورد نياز آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تلقي مي ‌شود و مسئوليت آن صرفاً به عهده داوطلب خواهد بود .

4-   از معرفي ‌شدگاني مصاحبه علمي تخصصي به عمل خواهد آمد كه داراي شرايط و ضوابط مندرج در اطلاعيه مورخ 1395/05/27 سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور درباره تمديد مهلت انتخاب رشته و اعلام‌ رشته‌ محل‌ هاي جديد دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي ـ تهران آزمون سراسري سال 1395 (كسب نمره علمي كل 6500 و بالاتر در زيرگروه مربوط ، داشتن حداقل معدل كل 15 در دوره متوسطه ­ي دوم (معدل سه پايه  اول،دوم و سوم)، بومي بودن در كد رشته- محل انتخابي، برخورداري از سلامت كامل تن و روان و شرايط مناسب جسماني برای حسن انجام وظیفه معلمی، داشتن حداكثر سن 22 سال تمام در بدو ورود به دانشگاه (1373/7/1 به بعد)) باشند. در غير اين صورت انجام مصاحبه، منتفي خواهد بود.

تبصره : حداقل معدل و حداكثر سن، تحت هر شرايطي تغيير نخواهد كرد.

5-موفقيت در مصاحبه تخصصي و بررسي و تاييد صلاحيت ‌هاي عمومي به منزله قبولي فرد تلقي نمي ‌شود، بلكه كليه داوطلبان بايد واجد شرايط مصاحبه تخصصي و بررسي و تاييد صلاحيت ‌هاي عمومي بوده و همچنين در گزينش نهايي كه بر اساس ضوابط سازمان سنجش آموزش كشور انجام مي شود، داراي نمره علمي نهايي نيز باشند.

تبصره : با توجه به اولويت انتخابي داوطلب معرفي شده دو برابر ظرفيت از سوي سازمان سنجش آموزش كشور، مصاحبه تخصصي در پرديس‌ هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي به عمل خواهد آمد. ليكن تأييد مصاحبه تخصصي داوطلب در هر يك از مراكز مزبور به اين مفهوم خواهد بود كه داوطلب معرفي شده در كليه رشته محل‌هاي پرديس ‌هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، به لحاظ مصاحبه تخصصي مورد تأييد آموزش و پرورش قرار گرفته است. بنابراين در صورت تاييد صلاحيت‌ هاي عمومي (گزينش) داوطلب، سازمان سنجش آموزش كشور بر اساس نمره علمي فرد در آزمون سراسري، گزينش نهايي علمي را به عمل خواهد آورد.

6-با توجه به اصلاحات دفترچه شماره (2) آزمون سراسري سال 1395به داوطلبان معرفي شده براي انجام مصاحبه تخصصي، توصيه مي‌ شود اصلاحات  مندرج در اطلاعيه‌ هاي مورخ 1395/05/27 و 1395/05/30 سازمان سنجش آموزش كشور را به دقت مطالعه نموده و بر اساس آخرين اصلاحات اعلام شده  براي مصاحبه تخصصي اقدام نمايد.

تبصره1): محل تحصيل و عنوان برخي كدرشته‌هاي دانشگاه فرهنگيان در اطلاعيه مورخ 1395/05/30 به شرح ذيل اصلاح شده است:

-محل تحصيل كدرشته محل 22074 آموزش رياضي سهميه شهر تهران از ' پرديس شهيد چمران تهران' به 'پرديس شهيد مدرس سنندج' اصلاح شده است.

-   محل تحصيل كدرشته محل 22668 آموزش رياضي سهميه استان يزد از' پرديس شهيد مطهري زاهدان'  به ' پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان ' اصلاح شده است.

- نام رشته ' آموزش و پرورش كودكان استثنايي' به ' آموزش كودكان استثنايي' اصلاح شده است.

-محل تحصيل كليه كدرشته محل ‌هاي مربوط به رشته دبيري تاريخ در 'جنس مرد' از 'پرديس آيت الله كمالوند خرم آباد'  به' پرديس علامه طباطبايي خرم آباد ' اصلاح شده است.   

تبصره2): داوطلبان معرفي شده در صورت عدم تمايل به تحصيل در كد رشته محل انتخابي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي مي‌ توانند در زمان انجام مصاحبه با ارائه درخواست كتبي نسبت به انصراف از تحصيل در دانشگاه‌ هاي مزبور اقدام نمايند.

تبصره 3): برخي از كدرشته محل ‌هاي مربوط به پرديس‌ هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي در اطلاعيه مورخ 95/5/27 در 'يك جنس/ محل خدمت / دامنه پذيرش' با ظرفيت متفاوت تكرار شده است. در اين كدرشته محل ‌هاي تكراري ظرفيت پذيرش ادغام شده و اسامي معرفي‌ شدگان در يك كدرشته مطابق جدول ذيل (شماره 4) اعلام مي شود.

 

 دريافت جدول شماره  4- فهرست رشته‌ محل هاي تكراري و كد رشته محل جايگزين دانشگاه فرهنگيان فرمت PDF 

 

 7-در پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان براي رشته تحصيلي راهنمايي و مشاوره گرايش فعاليت هاي پرورشي اجرا خواهد شد.

8-تغییر رشته و گرايش، تغيير اولويت، تغيير دوره تحصیلی، انتقال و جا به جايي در بين دانشگاه‌ ها و بالعكس در بدو ورود و يا در طول تحصیل تحت هيچ شرایطی امکان ‌پذیر نخواهد بود.

9-تغییر سهمیه استان محل خدمت قبل از شروع به کار و ایفای تعهد، تحت هر شرایط اعم از تأهل، تجرد، بُعد مسافت، تکفل، سرپرستي خانواده، فوت والدین وغیره ... ممنوع می‌باشد.

10- محل تحصيل پذيرفته ‌شدگان پس از ثبت ‌نام قطعي، توسط پرديس ‌ها در واحدهاي تابعه (سطح استان) تعيين خواهد شد. 

تبصره1 : در كدرشته‌هايي كه حدنصاب لازم (حداقل 25 نفر ) براي تشكيل كلاس (به لحاظ تعداد نفرات قبولي) در پرديس محل قبولي نرسد دانشگاه فرهنگيان به تشخيص خود نسبت به جا به جايي پذيرفته ‌شدگان در سطح پرديس‌ هاي كشور اقدام خواهد نمود.

تبصره2 : انتقال و جا به جايي در بين پرديس ‌هاي دانشگاه فرهنگيان ممنوع مي ‌باشد.

11- جهت شركت در مصاحبه به همراه داشتن اصل و تصوير مدارك (كارت ملي، شناسنامه، دفترچه درماني (در صورت وجود) ديپلم و يا گواهي تأييد شده كه معدل كل در آن قيد شده است) و يك قطعه عكس 4×3 كه در سال جاري گرفته شده باشد (ترجيحا عكسي كه موقع ثبت ‌نام در آزمون از طريق نرم ‌افزار ثبت ‌نام به سازمان سنجش آموزش كشور ارسال شده است)، الزامي است.

12- زمان مصاحبه تخصصي از معرفي ‌شدگان: روز چهارشنبه مورخ 10/ 6/ 1395 لغايت روز جمعه مورخ 1395/6/19 (صبح از ساعت 8:00 تا 13:00 و بعداز‌ظهر از ساعت 14:00 لغايت  18:00 ) است.

13- بر اساس جدول تعرفه‌ هاي آزمون سراسري، موضوع مصوبه هيئت محترم وزيران در جلسه مورخ 1394/8/20 به شماره ابلاغي 111361/ت 52400هـ مورخ 1394/8/25 ، هريك از داوطلبان معرفي شده  براي هزينه مصاحبه و بررسي صلاحيت هاي عمومي، با رعايت موارد فوق، مبلغ دويست و سي هزار (230.000) ریال به حساب درآمد اختصاصی اداره كل آموزش و پرورش استان بومي (شماره حساب از طريق اداره كل استان بومي در زمان مصاحبه اعلام خواهد شد) واریز نموده و اصل فیش واریزی را به مركز مجری مصاحبه تحویل نمایند.

نكات مهم :

1-  در صورتی که روزهای تعيين شده برای انجام مصاحبه معرفي‌ شدگان کفایت نکند، ممکن است مصاحبه داوطلب در روزهای بعد از تاریخ اعلام شده در جدول نيز (حداكثر تا تاريخ 1395/6/19) ادامه یابد.

2-  اولویت انجام مصاحبه علمي- تخصصي بر اساس حروف الفبا (حرف اول نام خانوادگی) طبق جدول شماره 5 خواهد بود.

3-  از داوطلبان محترم درخواست می ‏شود جهت انجام مصاحبه علمي تخصصي در روز و تاریخ تعیین شده در این اطلاعیه و با در نظرگرفتن تذكر ذيل جدول شماره 5، به محل تعیین شده مراجعه نمایند.

 

جدول شماره  5  -  تقويم زمان بندي شركت در مراحل مصاحبه دانشگاه فرهنگيان

  

روز

تاريخ

حرف اول نام خانوادگي

چهارشنبه

1395/6/10

الف ب- پ

پنج شنبه

1395/6/11

ت- ث ج- چ

جمعه

1395/6/12

ح- خ - د-ذ

شنبه

1395/6/13

ر- ز -ژ - س

يكشنبه

1395/6/14

ش - ص  - ض

دوشنبه

1395/6/15

ط -ظ - ع غ

سه شنبه

1395/6/16

ف ق -ك- گ 

چهارشنبه

1395/6/17

ل- م-ن و

پنج شنبه

1395/6/18

هـ - ي

جمعه

1395/6/19

(جامانده ها)

تذكر: زمان دقيق انجام مصاحبه از داوطلبان معرفي شده، به وسیلة مركز مجري مصاحبه، تعيين خواهد شد معرفي ‌شدگان لازم است قبل از تاريخ 1395/6/10 از طريق سايت اينترنتي و شماره تلفن پرديس مجري مصاحبه و يا مراجعه حضوري، از روز و ساعت دقيق مصاحبه خود مطلع شوند.

 

 دريافت جدول شماره 6 نام و نشاني پرديس هاي مجري مصاحبه تخصصي رشته هاي دانشگاه هاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي فرمت PDF 

 

 دريافت جدول شماره 7 - نشاني هسته هاي گزينش وزارت آموزش و پرورش فرمت PDF

 دريافت فرم شماره 1 - بررسي صلاحيت عمومي فرمت PDF

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

1395.06.08

 

کیفیت سایت جدید خوارزمی را چگونه ارزیابی می کنید؟
نیاز به محتوای بیشتر
متوسط
خوب

 

 

  بازديد کل : 2565884 نفر   - 457539 ip   بازديد امروز : 1525 نفر   - 297 ip   بازديد ديروز : 969 نفر   - 412 ip   آنلاين : 8 نفر