تماس با ما

تهران موسسه فرزانگان خوارزمی دفتر مرکزی: خیابان انقلاب، رو به روی در اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخررازی، خیابان شهید نظری شرقی، شماره 56؛ تلفن: 66497272 (5 خط)

دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی پسران: خیابان انقلاب، رو به روی در اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخررازی، خیابان شهید نظری شرقی، شماره 58؛ تلفن: 2 -66974011

دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی دختران: ابتدای خیابان کارگر شمالی، بین چهارراه نصرت و فرصت، ابتدای خیابان جعفرزادگان، شماره 8؛ تلفن: 2-66597071 66497272 (5 خط) 66497272 (5 خط)

info@kharazmi.sch.irفرم ایمیل به مدیر


 

کروکی به روی نقشه

7/16/2019 3:25:52 PM7/16/2019 3:26:38 PM